Boží Slovo

Boží Slovo – jak probíhá poradenství – 7 kroků k cíli

logo-hlubinna-terapie

Návod pro klienty: Boží Slovo a jak s ním pracovat

 

Boží Slovo není metoda nebo terapie, která by byla běžně známá. Je to skutečně duchovní práce, spojení s Bohem a rozhovor s Ním. Jsem “autorem” – Boží Slovo mi bylo dáno, zpřístupněno, po mnoha letech duchovního léčení.

Protože Boží Slovo (nebo léčení Božím Slovem) není vůbec běžným způsobem provádění terapie, napsal jsem tento “návod” pro své klienty. Pokud máte otázky, na které zde nenajdete odpověď, prosím, napište mi na můj kontakt.

O principech práce s Božím Slovem pojednává i můj další článek – Jak probíhá léčení Božím Slovem a o nejrůznějších poznatcích z praxe píšu i ve svých nepravidelných Aktualitách.

 

Vše začíná uvědoměním

Jako první je samozřejmě uvědomění si problému, nějakého nevyřešeného životního tématu. Slovo “uvědomění” je zde zásadní, protože člověka provází po celou dobu terapie Božím Slovem. Jak mi bylo kdysi řečeno – Jste vědomé bytosti a máte vědomě žít.

 

Rozhodnutí ke změně

Zdá se to jako samozřejmost, ale vůbec to tak není. Člověk, který si uvědomil problém, se musí rozhodnout pro jeho vyřešení, pro změnu. Velmi mne překvapilo, když jsem během let práce s klienty (v době, kdy jsem praktikoval hlubinnou terapii a SRT) zjistil, že někteří vůbec nebyli rozhodnuti svůj problém vyřešit.

Z nejrůznějších vnitřních příčin může mít člověk zablokovánu ochotu ke změně, a tak jen střídá terapie a terapeuty a NIKDO MU NEPOMŮŽE. Pokud jsem slyšel od klientů větu “a nikdo mi zatím nedokázal pomoct”, bylo to už samo o sobě upozorněním na to, že člověk může mít vnitřní blok na vyléčení a změnu. Opravdové rozhodnutí ke změně je tedy další podmínkou úspěchu.

 

Formulování problému

V další fázi člověk obvykle napíše mail s žádostí o pomoc. Tam vyjádří svůj problém. Na tomto základu pak začíná terapie a v úvodním rozhovoru podrobněji probereme vše, co ke mně klienta přivedlo. Tento rozhovor je velmi důležitý, protože během něj již “vyhmátnu” mnoho informací, kterých si sám klient ani nemusí být vědom. Zaměřuji se na slova a věty, které mne vedou k odhalení nejrůznějších podvědomých programů a bloků, na které poté klienta mohu upozornit, pokud to pomůže uvědomění.

Podrobný úvodní rozhovor je zásadní a mnohdy velmi zajímavou částí práce s klientem. Stane se, že klient zmíní několik zdánlivě vůbec nesouvisejících témat, která ho trápí. Během let, kdy s lidmi pracuji (od 90. let minulého století) jsem vysledoval, že i tato na první pohled naprosto nesouvisející témata mívají společnou příčinu. Někdy je to opravdu překvapující.

 

Formulace cíle

Vždy mě zajímá, jaké přání a cíl pro tuto terapii klient má. Neurčuji tedy, co se má stát a co má být výsledkem, toto chci vždy po klientovi. I to je projev jeho svobodné vůle.

 

Předání Božího Slova

Po skončení rozhovoru, kdy klient vyjádří vše, co považuje za podstatné, následuje předávání sdělení, poselství, prostě Božího Slova. To probíhá po částech, které nazývám odstavce. Naladím se na přijímání Božího Slova, ujistím se, že mám správné napojení na čistý zdroj, zkontroluji vše, co je třeba při této duchovní komunikaci hlídat.

Poté již přijímám Boží Slovo ve formě vět, které si zapisuji a následně, když skončí odstavec, diktuji klientovi.

Se sdělením pak důkladně pracujeme a hledáme, co vše se dá z Božího Slova pro klienta vytěžit. Boží Slovo není vůbec triviální a dokáže vyjádřit překvapivě mnoho velmi krátkými sděleními. Pamatuji si velmi dobře případ, kdy jsem měl opravdu velký problém (psychosomatický) a požádal o pomoc. Dostal jsem pouhá dvě slova, která si dodnes pamatuji a která mi dokonale pomohla problém odstranit, dokonce velmi rychle.

S klientem tedy probíráme Boží Slovo, které dostal, zajímá mě, jak klient reaguje, co ve sdělení pro sebe nachází. Často tam vidím nejrůznější souvislosti s tím, co klient řekl v úvodním rozhovoru (který jsem si zapsal, abych s ním mohl dále pracovat) a jaký si pro terapii stanovil cíl. Snažím se klienta navést na objevení dalších souvislostí, pochopení. To je ona vědomá práce, o které jsem se už zmínil. A jak mi bylo kdysi řečeno, terapie bez vědomé účasti a pochopení klienta nemůže mít trvalý účinek.

Postupně pro klienta dostávám další odstavce, se kterými pracujeme co nejpodrobněji. Klient může po celou dobu našeho setkání mít otázky, na které mu zprostředkuji odpovědi. Často se ale stane, že otázky, které klient klade třeba po hodině terapie, byly zodpovězeny třeba už na samém začátku. V tom je dobrodružství objevování skrytých významů Božího Slova.

 

Boží Slovo je mnohovrstevné

Sdělení, která pro lidi dostávám, jsou mnohovrstevná a tato vlastnost Božího Slova mě nepřestává udivovat. Člověk se někdy ptá a já si uvědomím, že odpověď dostal už v předchozích sděleních, někdy třeba už na samém začátku komunikace. Je to opravdu úžasná cesta objevování dalších a hlubších významů a souvislostí! Boží Slovo není nějaké ploché a jednovýznamové sdělení, proto je určitě dobré se k němu vracet a hledat v něm další souvislosti, odpovědi a významy.

Stalo se mi, a psal jsem o tom i jednu ze svých aktualit, že klient mi volal několik měsíců po terapii a řekl mi něco, o čem se nikdy předtím nezmínil. Nahlédl jsem do poznámek z terapie a zjistil, že Boží Slovo, které dostal na samý závěr terapie, mu dalo přesně odpověď na to, na co se mě zeptal až po tak dlouhé době. Ve chvíli, kdy jsem pro něj Boží Slovo dostal, ani jeden z nás tuto odpověď neviděl. Ale BYLA TAM! Jen jsme netušili, že na tuto odpověď po čase přijde otázka 🙂

Boží Slovo je tedy velmi hluboké a nikdy netuším, zda obsahuje i další významy, kterým může porozumět jen sám klient.

 

Závěr terapie

Boží Slovo přichází a klient dostává sdělení a odpovědi, dokud je třeba. Já jsem pouze prostředníkem a nemohu ovlivnit, co klient dostane (i když… mohu – kdybych se nenapojil na Boží vědomí, ale na nečistý zdroj, dostal by klient něco velmi zavádějícího). Pokud přijímám Boží Slovo čistě, dostane klient přesně to, co potřebuje a co je připraven zpracovat.

V určitém okamžiku Boží Slovo skončí a já to poznám velice výrazně. Říkám tomu, že se “zavřelo okénko”. V tom okamžiku vím, že už pro klienta nedostanu ani písmenko.

V závěrečném sdělení často zazní návod či nasměrování pro celý další život. Je to pár slov, ale říkám lidem, že se jimi mohou řídit skutečně celý život.

 

Svobodná vůle a vědomá práce

Klient dostane vše, co má dostat (z Božího pohledu a dokonalé znalosti jeho osudu), a je zcela na něm, jak s Božím Slovem naloží. Jedním z principů Božího působení je, že dokonale zachovává svobodnou vůli člověka. Bůh NIKDY neřekne člověku nic, čím by jeho svobodnou vůli omezil!!!

Jak tedy klient naloží s tím, co obdržel, je zcela na něm. Vždy doporučuji opakovaně se s časovým odstupem k Božímu Slovu vracet a vědomě v něm hledat další odpovědi, významy a vodítka pro život.

Každý má svobodnou vůli to neudělat, ale pak přijde drahocenné Boží Slovo vniveč nebo má jen malý efekt. I to je svoboda.

Léčení Božím Slovem není automat, který člověka samočinně změní. Je to vědomá duchovní cesta. Není tedy možné očekávat to, co mi řekla jedna klientka: “Já myslela, že budu už dneska odpoledne odblokovaná.” Bohužel právě ona nejevila odhodlání opravdu vědomě se Božím Slovem zabývat, chtěla jen rychlý efekt bez práce. Takovou službu ovšem Bůh člověku nenabízí. Máme přeci žít jako vědomé bytosti.

 

Doba trvání léčení Božím Slovem

Celé setkání, které obvykle probíhá přes Skype nebo Viber, výjimečně po telefonu, může trvat jednu až tři hodiny. Obvyklá doba je do dvou hodin práce.

Máte-li zájem o léčení Božím Slovem, vyplňte, prosím, objednávku.