Boží Slovo, léčení Božím Slovem

Co je Boží Slovo a léčení Božím Slovem – jak jsem ho dostal po více než 20 letech práce

logo-hlubinna-terapie

Představuji NOVÝ způsob duchovního léčení – léčení Božím Slovem

Po téměř třech desítkách praxe s terapiemi, dvaceti letech práce se systémem SRT a po dvou letech dotazování, bádání a komunikace s Bohem a jeho služebníky jsem byl veden, abych veřejně představil svůj zcela nový způsob duchovního léčení. Je to v mém dosavadním životě ta nejvýznamnější a nejvýraznější změna. Od “metod” a “systémů” jsem se dopracoval k živému spojení s Bohem a žití v Něm. Pokud vám tato slova zní moc silně, tak mohu říct, že to je ve skutečnosti mnohem silnější.

 

Boží Slovo není druh víry nebo snad učení nějaké církve

Nejsem členem ani propagátorem žádné církve, spíše naopak – víra v Boha a práce pro něj nemá s církví nic společného. Je to velmi osobní a intimní vztah, přinášející nevídanou radost a štěstí, pokud vám to nezní moc nadneseně. Je to doslova žití v Bohu, následování jeho vedení tak, abych se co nejvíce přiblížil jednání a žití v souladu s Božím řádem.

Tato obrovská změna samozřejmě vyústila v to, že již nebudu pracovat s jiným způsobem léčení, nebudu tedy praktikovat SRT, ani tento systém vyučovat.  Vždy jsem věřil, že existuje něco mnohem většího, ale netušil jsem, že dostanu takový dar a opravdu něco víc než SRT dostanu.

S terapiemi jsem tedy neskončil, ale pracuji nyní naprosto jinak než kdykoliv v minulosti.

Samozřejmě navazuji na vše, co jsem se učil od 90. let a při pohledu zpět v tom spatřuji dokonalou přípravu na vše, co nyní dělám. Zapadá to do sebe jako ozubená kolečka v dokonalých hodinkách!

 

Díky, covide…

Hlubinná terapie, kterou jsem začal praktikovat se stovkami klientů už v 90. letech, mne naučila vcítit se do lidí, vést je, aby v sobě dokázali najít skryté bolesti, ale také jejich příčiny v minulých životech (vtěleních). Po letech praxe jsem se v roce 2000 začal učit od autora SRT, Roberta Detzlera. S jeho systémem, který jsem nejprve naprosto mylně považoval za “metodu” (jako ostatně mnoho mých žáků), jsem pracoval 21 let. Předal jsem systém SRT stovkám žáků a byl jsem podle vyjádření Mary Ann Detzler (Robertovy ženy) nejaktivnější učitel SRT v Evropě, tedy měl jsem nejvíce studentů. S učením SRT jsem skončil v roce 2020, když nás všechny přibrzdil covid-19. A jsem za to nesmírně vděčný. V čase, který se mi najednou v životě uvolnil, jsem se propracoval ke komunikaci s Bohem. Na začátku byla velká touha, na kterou bych ovšem bez covidu nikdy nepřišel. A na práci, kterou jsem pak musel udělat, bych nikdy neměl prostor.

 

Boží Slovo nepodléhá žádné asociaci ani církvi, jen Bohu

Působím jako naprosto nezávislý terapeut a učitel, nejsem již vázán žádnou asociací, nemám žádný certifikát. Nechávám se vést Bohem a jeho pomocníky, učím se stále dál a jsem připraven k tomu, abych do práce s Božím Slovem uvedl i další zájemce.

Nejsem schopen toto živé spojení s Bohem nikoho naučit. Pouze dokážu po komunikaci s Bohem zjistit, kdo je na práci s Božím Slovem připraven a komu jsem tedy schopen tento dar zpřístupnit.

“Kurz Božího Slova” ovšem není žádná “vzdělávací akce.” Je to uvedení do komunikace s Bohem pod jeho vedením. Ten, kdo je k této práci (a závazku!!) vybrán, je skrze mne připraven, očištěn a uveden do Božího Slova. Není to snadný proces, není to žádné osvícení, je to pouze naprostý začátek osobního života v Bohu a spojení s ním.

 

Nezávislí jsou i ti, kdo projdou mým kurzem

Ti, kdo už byli do Božího Slova uvedeni, jdou svou vlastní, na mně naprosto nezávislou cestou. Nikdo je neomezuje žádnými pravidly nebo požadavky, jsou pouze osobně spojeni s Bohem a ten je vede a připravuje na to, co je jejich úkolem (o kterém ani oni ani já nemusíme vůbec v době kurzu vědět).

Jako “učitel” léčení Božím Slovem jsem tedy pouhým prostředníkem – a Božím služebníkem. Nic krásnějšího jsem si nemohl přát a nikdy bych si to ani nedovedl představit!

 

Google nepomůže

Moje práce s Božím Slovem je tedy něco, co si nikde “nevygooglíte”, pod Božím vedením jsem se stal “autorem” nebo spíše průkopníkem něčeho zcela nového.

Nevím, zda je někde na světě někdo, kdo je veden podobným způsobem. Předpokládám ale, že takových lidí existuje více, ovšem pracují určitě úplně jinak.

Cítím a jsem naprosto přesvědčen, že mám naprosto jedinečný úkol, který se nyní snažím naplnit. A jsem si jistý, že každý, koho do Božího Slova uvedu, půjde zcela jinou cestou. První ohlasy lidí, kteří už s Bohem také komunikují, to jasně potvrzují.

 

Život v Bohu

Bůh mne vede, učí, léčí. Pomáhá mi i při těch nejobyčejnějších životních krocích a rozhodnutích. Mohu se ho zeptat na jakékoliv “přízemní” otázky, mohu se ho ptát i na otázky velmi duchovní. Mohu si nechat vysvětlit symboly, kterých si všimu. Dostávám objasnění významu snů… A to není zdaleka vše.

Občas se s otázkami dostanu do oblastí, kde mi není dovoleno vědět, a naučil jsem se to přijímat. Vím, že moje lidská omezení neumožňují ptát se Boha nebo jeho pomocníků naprosto na cokoliv. Jsou věci lidské mysli nepochopitelné a nepředstavitelné.

Nikdy se neptám na informace, které nemám důvod zjišťovat. Při práci s Božím Slovem je více než kdykoliv jindy nezbytné chovat se morálně.

Při léčení někdy narážím na obtíže a situace, které jsou člověku dány osudem, takže je musí skutečně prožít. A já je nemohu změnit. Toto všechno ve mně prohlubuje (naprosto nezbytnou) víru, pokoru a přijetí Božího řádu.

Bůh mne v letech přípravy na nové úkoly vedl a učil, abych se dozvěděl mnohem více i sám o sobě. To byly dlouhé hodiny komunikace, učení se o své minulosti, vztazích, životních lekcích, jejich příčinách, minulých vtěleních… A přiznávám, že tolik slz jsem za celý předchozí život nevyplakal.

Mnoho věcí, které jsem mlhavě tušil, jsem dostal potvrzeno, ještě mnohem víc jsem se dozvěděl o věcech, které bych nikdy nedokázal sám zjistit. Neumím si vůbec představit svůj život bez tohoto učení, poznání sebe sama, ale i mnoha dalších poznání. Ta mne stále obohacují a vedou k tomu, abych mohl být nejen šťastným člověkem, ale abych k tomu mohl pomoct i dalším.

Při každé terapii se mohu něco nového dozvědět a poučit se, někdy bych Boží Slova, která pro klienty dostávám, nejraději zapsal do nějaké knihy!

 

Léčení Božím Slovem není metoda!

Boží Slovo tedy, jak už je nyní zřejmé, není žádná metoda!

Je to živé spojení s Bohem a jeho služebníky.

Hlavním znakem tohoto spojení je, že komunikace a vedení jsou vždy naprosto láskyplné. O tématu lásky jsem se také dozvěděl mnoho, Boží láska a láska, se kterou jsem veden, si neklade žádné podmínky. Bůh nepotřebuje uspokojit žádnou potřebu, jak je tomu u lidí, kdy je láska prakticky vždy něčím podmíněna.

Bůh po nás žádá lásku (tu naši lidskou a chybující, ale to vůbec nevadí), oddanost, víru (ale rozhodně ne tu “církevní”) a ochotu být jeho služebníkem. Někdo z těchto slov může mít strach, dokonce jsem se setkal se strachem z ovládání, ale o ovládání se vůbec nejedná. Já si nic lepšího než život v souladu s Boží vůlí představit neumím. A ovládán se necítím, mám stále svobodu. Co by mohlo být “víc” než učit se žít v Bohu a v Božím řádu?

Cestu k Božímu Slovu lidem blokuje mnoho překážek. Kdo projde kurzem, musí se těch hlavních bloků zbavit v průběhu uvedení do Božího Slova, jinak by spojení s Bohem nebylo možné. Na kurzu také lidi musím upozornit na nebezpečí, která na cestě k Božímu Slovu číhají. A někdy dostaneme hned několik hodně silných ukázek! Jsme omylní a musíme být při komunikaci s Bohem vždy velmi pozorní.

K uvedení do práce s Božím Slovem není potřebná předchozí praxe, “jen” musím dostat informaci, že vás do komunikace s Bohem mohu uvést. To znamená, že musíte být duchovně připraveni – to není “praxe,” ale spíš celkové naladění a přístup k Bohu.

 

Jak probíhá a jak působí léčení Božím Slovem

Myslím, že léčení Božím Slovem není pro každého. Přeci jen vyžaduje určitý vztah k duchovním věcem a přinejmenším určitou otevřenost. Pro někoho může být moje práce v rozporu s učením jeho církve atp. Věřím ale, že mou pomoc vyhledají pouze ti, pro které může být přínosem.

 • Člověk, který mne požádá o terapii, mi objasní svou situaci. Důkladně ji probereme a musíme se dopracovat k tomu, aby si klient sám určil, co si od terapie přeje a slibuje. Stanoví si tedy svůj cíl.
 • Stanovení cíle klientem je velmi důležité – při léčení Božím Slovem je vždy dokonale zachována svobodná volba člověka. Nikdo tedy neurčuje, co se má stát a jak se to má stát.
 • Po důkladné přípravě a kontrole spojení zahájím komunikaci – přijímání Božího Slova.
 • Klient skrze mne dostane přesně ty informace a přesně to poznání, které je pro něj potřebné. Nic méně, ale ovšem ani nic navíc!
 • Boží Slovo přichází ve větách, ve vhodné chvíli je v komunikaci pauza. Ta slouží k tomu, abych mohl s klientem probrat, jak na něj Boží Slovo působí, co v něm vyvolává. Mohou přicházet otázky, nebo klient Boží Slovo plně nepochopí. Pak z vlastní zkušenosti mohu doplnit, jak Slovu rozumím já a co v něm spatřuji.
 • Boží Slovo je naprosto unikátní v tom, že sdělení jsou “mnohovrstevná.” Ve větách, které dostávám, jsem se naučil vidět mnohem více významů, než jaké tam zdánlivě jsou. Nepřestává mě udivovat, co vše se dá v několika větách objevit, jaké souvislosti a poučení v nich lze najít. A jsem si zcela jistý, že klienti v nich pro sebe najdou i řadu dalších významů, které tam já nevidím.
 • Klient si Boží Slovo zapisuje, abychom spolu o všem mohli hovořit a hledat v tom poučení.
 • V jistém okamžiku komunikace skončí, já tomu říkám, že “okno se zavře.” V té chvíli je jasné, že člověk dostal přesně to, co dostat potřeboval, a terapie je u konce.
 • Boží Slovo na člověka působí pro mne neznámým, ale nesmírně hlubokým způsobem. Byl jsem poučen, že působí přímo na ducha člověka, bez jeho vědomí. Čištění, jak jsme ho znali z SRT, není třeba.
 • Při práci jsem s člověkem obvykle spojen přes počítač a kameru, proto mohu sledovat účinek na vlastní oči. Slzy, smích, úleva, to jsou hlavní projevy, které vídám. A někdy jsem velice překvapen, když mi člověk, na kterém nevidím zdánlivě žádnou změnu, řekne, jak hluboce na něj léčení zapůsobilo.

Léčení Božím Slovem je tedy proces, kdy já jako prostředník předávám poučení, poselství, odpovědi na otázky. A co se stane s klientem, to je zcela mimo mou vůli.

 

Svobodná vůle a Boží Slovo

Klienti mají při terapii i po ní vždy naprosto svobodnou vůli, jak se zachovají, co ve svém životě změní, nebo nezmění. Nikdy nedostávají striktní úkoly nebo snad nějaké zákazy.

Občas, a to považuji za výjimečné, se člověku dostanou opravdu závažné informace týkající se jeho budoucnosti nebo dokonce poslání či úkolu. Ale i v tom případě má člověk naprostou svobodu volby, jak s tím naloží.

Já sám jsem se samozřejmě přesvědčil, že se opravdu vyplatí se Božím Slovem a doporučením řídit, ale také vím, že když jsem se snažil dostat více podrobných “instrukcí,” jak se zachovat, okno se zavřelo a pochopil jsem, že vše ostatní záleží na mé volbě a mých rozhodnutích. Vím ale vždy, že jednám co nejvíce v souladu s Božím řádem, a to je… jak to napsat? Ohromující.

 

V čem je Boží Slovo odlišné od běžného léčení?

Při běžných terapiích musí mít terapeut znalosti, zkušenosti, schopnosti. A také čisté úmysly, tedy motivaci, a touhu pomoct.

Při práci s Božím Slovem mám ale duchovní spojení a vedení. A to je přímá cesta k cíli, bez chyb a omylů. Dokonalá, zachovávající všechny duchovní principy i svobodu klienta.

 

Boží Slovo versus SRT

V podstatě bych práci s Božím Slovem velmi rád s SRT vůbec nesrovnával, ale snad jen pro ty, kdo to potřebují…

V SRT velice záleží na schopnostech terapeuta “jít po stopě,” klást svém Vysokému Já co nejvhodnější otázky, důkladnou prací s klientem najít jeho prioritní problém, stanovit si s klientem správný cíl terapie. Být co nejlépe napojen na své Vysoké Já, rozumět práci s tabulkami a mnoho a mnoho dalšího. A chápat, že práce s Vysokým Já není “metoda,” ale také živé spojení s Vysokým Já. Bohužel ale spojení často “jednosměrné,” kdy jsme odkázáni na své schopnost ptát se a celou terapii řídit na základě odpovědí “ano” a “ne,” případně na základě měření míry obtíží nebo “něčeho” v procentech. Velmi nelehký úkol a za mnoho let praxe učitele jsem viděl, jak to pro někoho může být obtížné.

Při práci s Božím Slovem vše uvedené odpadá. Dostávám pro klienty Boží Slova, snažím se pomoct s jejich pochopením, využiji své zkušenosti a cit pro situaci. A to je vše. Když komunikace skončí, vím, že je hotovo.

Takže teď už je zřejmé, proč se mi téměř příčí tyto dva způsoby práce nějak porovnávat.

 

Závěrem

Rád bych zdůraznil, že svým pojednáním o Božím Slově nikoho, kdo dělá SRT ani sebemenším způsobem nehaním. Dobře provedená terapie je vždy skvělá. Já vděčím 21 rokům práce s Vysokým Já za to, že jsem dostal tento dar. K práci s SRT se už nikdy vracet nebudu, ale všem, kdo s Vysokým Já komunikují, přeji, aby v této práci našli takové poklady, jako jsem tam nacházel a nakonec objevil já.

 

A ještě něco pro absolventy kurzů SRT

Skoro slyším vaše otázky… “A to už vůbec nekomunikuje se svým Vysokým Já?”

Pro vás tedy malé doplnění – i se svým Vysokým Já mohu komunikovat formou Slov. A i tehdy se jedná o Boží Slovo, protože Vysoké Já vždy jedná v souladu s Bohem. Ostatně, to už jsem říkal na kurzech i v době, kdy jsem netušil, že ke mně léčení Božím Slovem jednou přijde.

Když je to nutné, Vysoké Já se mi samo přihlásí. Nebo ho mohu sám oslovit a požádat o komunikaci. Potom se mi ohlásí slovy “Já jsem Vysoké Já.” V tom jsem dostal potvrzení toho, co jsem v posledních letech učil – že termín “Vysoké Já” je chybný. Tak se mi mé Vysoké Já nikdy neohlásilo.

 

Toužíte po uvedení do léčení Božím Slovem? Přečtěte si o kurzu Božího Slova.

2 názory na “Co je Boží Slovo a léčení Božím Slovem – jak jsem ho dostal po více než 20 letech práce”

 1. Pingback: Srovnání: Boží Slovo versus metoda SRT - 8 zásadních rozdílů - Léčení Božím Slovem a kurzy

 2. Pingback: Boží Slovo - jak probíhá léčení - 7 kroků k cíli - Léčení Božím Slovem a kurzy

Diskuse uzavřena.