18.04.2022 Svobodná vůle

Studenti kurzu Božího Slova se docela často obávají, že po zahájení komunikace s Bohem a dalšími duchovními učiteli je Bůh „bude ovládat“ a jim se ztratí svobodná vůle. Tento strach pramení z touhy „žít tak, jak chci já“. Z jedné delší komunikace, kterou jsem si dělal pro sebe, vyjímám jeden odstavec, který to (opět a stále podobně) vysvětluje:

„Vždy je ti úkolem řídit uvážlivě své činy. Bůh může žití bez vady řídit. Jsi ale svobodný a máš možnost řešit jinak. Ač Bůh vede, máš vlastní vůli.“

A já k tomu dodám jediné – co může být lepšího než nechat se vést a žít v souladu s Bohem? Svobodná vůle nás má vést k tomu, abychom postupně splynuli s vůlí Boží.