Boží Slovo pro život

13.04.2022 Rada na celý život

Boží Slovo, které předávám klientům, někdy skončí větou, která může být návodem pro celý další život. Není to pravidlem, ale dnes se to stalo. Ta věta zněla takto:

Radost je ti kritériem úspěchu.

Klientka k tomu všemu, co dostala, řekla: „Myslím si, že z toho budu těžit celý život.“ Řešili jsme téma partnerských vztahů, víc neprozradím.