jak se uzdravit

21.09.2022 Jak se uzdravit?

Jste nemocní? Setkávám se s tím, že jakmile lékaři určí člověku diagnózu, dají mu tím nálepku “NEMOCNÝ“. A jakmile ji člověk přijme, žije s tím, že je skutečně nemocný. A může se dostat do začarovaného kruhu této sugesce. To určí jeho způsob nahlížení na sebe sama.

Je ale cesta, jak toto změnit. A jak se uzdravit na duchovní úrovni.

Před časem jsem pracoval s klientkou, která chtěla pochopit příčiny svých onemocnění. Jak “dozrávám”, naučil jsem se více přijímat to, že jako lidé jsme opravdu nedokonalí a skvělé zdraví je asi opravdu jen výjimečným úkazem. Všichni máme menší nebo větší “poruchy”. Mojí specializací není léčení tělesných neduhů a také to nikomu neslibuji. Na pochopení a vědomé zpracování příčin je však Boží Slovo ideální.

Pracoval jsem s klientkou, přijímal Boží Slovo a předával jí je, rozebírali jsme je ze všech možných úhlů pohledu, aby její pochopení bylo co nejhlubší. A pak přišla věta, kterou jsem dosud ve své praxi nikdy nedostal:

Definuj si pro sebe „zdraví“ jako stav souladu s Bohem.

Toto Boží Slovo jinými slovy učí, že všichni můžeme být mnohem zdravější, a to bez ohledu na tělesné neduhy.

Soulad s Bohem a Jeho vůlí považuji na to nejvyšší, co můžeme v tomto vtělení docílit. To je také smyslem kurzů Božího Slova.