Kurz Božího Slova

logo-hlubinna-terapie


NOVÝ kurz duchovního léčení Božím Slovem a oznámení o zrušení kurzů SRT

Vzhledem k tomu, že od roku 2000, kdy jsem se od Roberta Detzlera začal učit metodu SRT a poté se stal i jejím prvním učitelem v ČR a v SR, se má duchovní práce výrazně změnila, rozhodl jsem se kurzy SRT zrušit. Systémem SRT již nepracuji a zájemcům o kurzy nabízím zcela jiný způsob spojení s duchovním vedením a naprosto jiné duchovní léčení.


Kurz Božího Slova – individuální uvedení do duchovního léčení s Bohem a Vysokými Duchovními Bytostmi

Po 21 letech práce s Vysokým Já (tedy tím, co většinou znáte jako “metodu SRT”) jsem byl svými Vysokými Duchovními Učiteli do zcela jiného způsobu duchovního léčení a otevřel se mi zcela nový způsob duchovního života.

Nepracuji s tabulkami ani žádnými jinými materiály pro metodu SRT, tedy nepoužívám již nic z toho, co vytvořil Robert Detzler. Používám pouze kyvadlo a jedinou jednoduchou tabulku. Tyto dvě pomůcky jsou mi pouze “berličkou”, protože vnímání duchovního vedení – Božího Slova – je velmi jemná záležitost. Vyžaduje dokonalé napojení a úplně bez pomůcek ho zatím používám jen výjimečně. Jsou dny, kdy pomůcky téměř nepotřebuji, jindy je rád použiju. Jsem stále na cestě učení a prohlubování svého duchovního napojení.

Práce s mými duchovními učiteli, tedy s bytostmi, které se mi hlásí a odpovídají na mé otázky a také mě vedou při terapiích, se stala mým životem. Už nerozlišuji “práci” a “to ostatní”, žiji v trvalém spojení a mohu konzultovat veškerá svá životní rozhodnutí. A samozřejmě i to, že mohu nabídnout kurz Božího Slova, je toho také výsledkem.

 

Co je tedy kurz Božího Slova?

Je to individuální kurz pro toho, kdo bude mými učiteli potvrzen jako vhodný adept. Cílem kurzu je zcela individuálně podle stavu duchovního vývoje a potřeb zájemce provést uvedení a spojení s jeho osobním duchovním vedením, zejména však s Bohem.

Výsledkem má být schopnost adepta samostatně komunikovat s Vysokými Duchovními Bytostmi, využívat jejich vedení v denním životě a také v duchovním léčení. Těžištěm je ovšem možnost komunikace s Bohem. Možnosti této komunikace jsou naprosto fantastické a odhalím je vybraným adeptům.

Kurz je veden Božím Slovem, je totálně přizpůsoben tomu, kdo jím prochází. Nejsou žádné pevné osnovy tohoto kurzu, každému se dostane přesně to, co potřebuje, aby mohl s Božím Slovem začít pracovat.

Nezbytnou součástí kurzu je odstranění mnoha bloků, které znemožňují komunikaci. Bez léčení Božím Slovem a bez toho, aby Bůh sám adepta připravil, by bylo toto přímé spojení neproveditelné. Je to úžasný proces a jsem ohromen tím, jak probíhá a jaké přináší výsledky.

 

Jak se liší práce s Božím Slovem od systému SRT?

Když jsem učil systém SRT, měli mí žáci k dispozici napojení na své Vysoké Já, sadu několika desítek tabulek a kyvadlo. Cílem žáka – budoucího terapeuta vždy bylo kladením otázek, na které dostával odpovědi Ano – Ne nebo míru něčeho, určenou číslem nebo procentem, dojít k odhalení duchovní příčiny problému a její následné odstranění.

Kladení otázek, které vedly k cíli terapie, bylo vždy pro mé žáky největší překážkou v práci a často v tom skutečně tápali. Pro mě jako učitele to bylo zdrojem frustrace, protože jsem viděl, že věci, které jsem se učil spousty let, opravdu není snadné za šest dní práce předat. V tomto jsem (kromě obtíží při spolehlivém napojení na Vysoké Já) viděl největší slabinu této “metody” nebo “systému.”

Při práci s Božím Slovem je VŠE naprosto jinak.

Naprosto zásadní je zde dokonalé spojení s duchovním vedením tj. s Bohem a také s dalšími duchovními učiteli. Zde musím člověka naučit mít jistotou napojení a schopnost si ji průběžně kontrolovat. I při práci s Božím Slovem existuje vážné nebezpečí chybného napojení a následně práce se zavádějícími nebo přímo chybnými informacemi.

Pokud je člověk čistě napojen, může klást Bohu nebo jemu podřízeným duchovním bytostem jakékoliv otázky, na které obdrží přesné odpovědi. To ovšem neznamená, že se může ptát naprosto bez oemezení. Zde musí mít stále na paměti duchovní principy a musí se chovat naprosto eticky – nelze se ptát na věci, které člověku nepřísluší vědět! Samozřejmě může jako každý chybující člověk položit i nesprávnou otázku, pak je poučen a odpověď, kterou nemůže vědět (neboť je například mimo možnosti lidského chápání), nedostane.

Dotazování také nelze zneužít ke zjišťování informací o druhých. To by bylo proti všem duchovním pravidlům, odpověď by nepřišla a mohlo by hrozit ukončení komunikace. Duchovní učitelé by samozřejmě neodpověděli. Duchovní čistota je zde naprosto nezbytná a jakékoliv zneužívání je znemožněno. Pokusy o ně by mohly vést ke ztrátě daru spojení a následovala by korekce chybného chování.

 

Neopakovatelný prožitek

Kurz Božího Slova je celkově neopakovatelným prožitkem pro mě i pro adepta. Je ohromující být svědkem tohoto procesu a moct se ho zúčastnit v roli učitele, ale i žáka.

 

Průběh léčení Božím Slovem

Průběh duchovního léčení je vždy naprosto individuální a pro mě je pokaždé zdrojem poučení a poznání. Naučil jsem se už i ze slov, která klientovi přicházejí, vycítit, jak je klient na léčení připraven a kam ho slova povedou. Je to od začátku do konce dokonale řízený zážitek a nikdy nevím, jak bude setkání s klientem probíhat.

Klient si stanoví, jaké téma potřebuje vyléčit.

Rozhovorem zjistím vše potřebné k tomu, abych porozuměl klientově situaci.

Vyzvu klienta, aby si sám určil, co je jeho vytouženým přáním, tedy cílem terapie.

Ověřím si pečlivě, že jsem čistě napojen a komunikuji s čistým zdrojem informací. Může to být Bůh, může to ale být vybraná bytost, která s člověkem komunikuje a léčí jej.

Komunikací s tím, kdo se mi pro klienta ohlásí, získám a předám klientovi vše, co potřebuje o svém problému vědět a pochopit. Toto je zásadní část léčení, protože klient jako vědomá bytost musí vědět, co ho k problému dovedlo. Zde se podle potřeby může klient dozvědět i o příčinách z minulých vtělení.

Všechno, co se klient dozvídá, probíráme, hledáme souvislosti a když je to třeba, vysvětlím klientovi, jak sděleným informacím rozumím já, protože v nich často vidím jiné důležité souvislosti. To je dáno tím, že jsem na komunikaci zvyklý a tuším v ní i to, co klient neslyší.

Poté, co klient dostane všechny potřebné informace, komunikace skončí. Výjimečně je třeba provést krátké čištění, které provedou bytosti, se kterými jsem komunikoval. Děje se to ale málokdy, protože obvykle stačí léčivý účinek slov, která jsem pro klienta dostal.

Pro koho je léčení Božím Slovem vhodné

Teoreticky bych řekl, že pro každého, ale přeci jen si toto léčení žádá několik základních podmínek na straně klienta. V první řadě musí být otevřený duchovnímu léčení a být připraven na to, že dostane informace z vysokých duchovních úrovní. Je určitě vítáno, když je člověk již obeznámen se základními duchovními principy a tuší, že i on je duchovní bytostí s mnoha minulými vtěleními a s nějakým duchovním úkolem, se kterým se do tohoto života vtělil.

Klient by měl být otevřen tomu, že během léčení za něj nikdo nic neudělá. Dostane naprosto přesné informace, přizpůsobené jeho aktuální duchovní úrovni a otevřenosti. Poté má ovšem NAPROSTO SVOBODNOU VŮLI, jak se svým životem dál naloží.

Vysoké Duchovní Bytosti tuto svobodnou vůli dokonale respektují a nesdělí NIC, co by s touto svobodou člověka kolidovalo.

Viděl jsem u lidí při této práci opravdu hluboké životní změny, někdy téměř okamžité. Viděl jsem smích i slzy štěstí. A setkal jsem se také s několika málo lidmi, kteří se rozhodli svobodně vše, co jim bylo sděleno, ignorovat.

Ve velmi výjimečných případech se mi také stalo, že lidé, kteří vyžádaná sdělení ignorovali, při dalším dotazování již nedostali další odpovědi. I to, pokud se to stane, je ale součástí léčení a práce pro takové klienty. Duchovní učitelé vždy s láskou udělají to, co člověku nejvíce pomůže, i když to může vypadat, že byl odmítnut. Tak to ale opravdu není. V takovém mimořádném případě naše práce ihned končí a já nemám žádnou cestu (a určitě ani chuť) jak se domáhat dalších sdělení, rad a doporučení. Zažil jsem to pouze párkrát a vždy to ve mně posílilo úctu ke všemu, co mi mé duchovní vedení nabízí a sděluje.

 

Pro koho je vhodný kurz Božího Slova

Jsem si naprosto jistý tím, že vše, čeho se mi dostalo, je skutečný dar. Léčení Božím Slovem rozhodně není “metoda”, není to “systém”, není to nic, co by se dalo vyčíst z knih nebo se to naučit z nějakých teorií. Je to dar, který je připraven pro toho, kdo se k němu nějak doklopýtal a prokázal, že přes různé útrapy a nástrahy své duchovní úsilí nevzdal. Vyžaduje to také velkou touhu.

DAR nelze jen tak předat a naučit. Lze ho jen zpřístupnit nebo ho člověku ukázat, ani na to nemám vhodnější slova. Vím ale, že ho předat lze a je to fascinující zážitek.

Proto je kurz Božího Slova dostupný pouze tomu, u koho dostanu formou Božího Slova svolení. Vím totiž, že jinak bych neměl šanci člověka do práce s Božím Slovem uvést a byla by to jen oboustranně marná práce a zklamání. Ale ve skutečnosti by to ani nešlo zkoušet, protože bych nedostal pro takový experiment žádné vedení. V tomto jsem tedy jednoznačně pouze prostředníkem a současně učedníkem.

Kurz Božího Slova je tedy dostupný zájemcům pouze tehdy, když k tomu dostanu svolení. Není tedy možné se na kurz “přihlásit,” je pouze možné vyjádřit zájem a vyčkat na souhlas nebo nesouhlas. Rozhodnutí o tom, pro koho kurz bude dostupný, nijak nezávisí na mně samotném.

Každý zájemce si musí být vědom, že s uvedením do takovéto duchovní práce silně vzroste jeho zodpovědnost – za to, jak s tímto darem naloží, jak ho bude využívat pro své klienty atd.! Poučení o tom je samozřejmě součástí kurzu.

Vše ostatní se již dozvíte, pokud budete pro práci s Božím Slovem vybráni. S velkou úctou vám budu na tři dny průvodcem.

 

Jak dlouho kurz Božího Slova trvá

Uvedení do všeho, co jsem zde popsal, trvá tři dny po cca 7 hodinách práce. Během kurzu budeme spojeni přes skype, Viber nebo messenger – je nutné použít kameru. Termín kurzu si domluvíme dle možností. Obvykle se koná od pondělí do středy.

 

Cena kurzu Božího Slova

PopisCena
Kurz Božího Slova - individuální kurz v délce tří dnůKurz Božího Slova je uvedením do přímé komunikace a duchovního léčení s pomocí Vysokých Duchovních Bytostí. Probíhá obvykle přes skype, Viber nebo messenger.17.000.- Kč
Mentoring pro absolventy kurzů Božího Slova i kurzů SRTIndividuální práce pro toho, kdo si po kurzu přeje dále prohloubit své dovednosti - probíhá obvykle přes skype, Viber nebo messenger.800.- Kč/hod

 

Formulář pro zájemce o kurz Božího Slova

Jak již bylo uvedeno, můžete vyjádřit svůj zájem o tento kurz, rozhodnutí o účasti ale nebude záležet na mně.

1 názor na “Kurz Božího Slova”

  1. Pingback: Jak probíhá léčení Božím Slovem - 3 praktické ukázky - Léčení Božím Slovem a kurzy

Diskuse uzavřena.