Hloubka Božího Slova

17.06.2022 Hloubka Božího Slova

Včera mi volal klient, se kterým jsem pracoval před několika měsíci. Trápilo ho, že neví, jak uchopit Boží Slovo, které dostal, tak aby mu to úplně “docvaklo”. Během telefonátu mi řekl něco víc o tom, co dělal v minulosti, co ho duchovně ovlivňovalo, ale bohužel velmi negativně.

Vzal jsem si k ruce poznámky z terapie, mluvili jsme o jeho minulosti a vyšlo najevo, že vliv jistého člověka pro něj byl silnější než vliv Božího Slova. Přijal od jistého “gurua” silné sugesce a nemohl se jich zbavit. Odkázal jsem ho tedy v první řadě na svou předchozí aktualitu – Mít Boha na prvním místě. Ten text byl víc než namístě – klient dával větší váhu slovům onoho popleteného gurua než Božímu Slovu! A dobré to pro něj rozhodně nebylo.

Během hovoru jsem se dozvěděl více detailů a jak jsem se tak při tom díval na zápis Božího Slova, najednou jsem to tam uviděl. Stále říkám, že Boží Slovo je mnohovrstevné a dá se v něm stále objevovat víc a víc, ale člověk na to musí být naladěn a musí také chtít. A aktivně přemýšlet a hledat souvislosti, které tam vždy jsou! To je totiž základ naší duchovní práce – musíme žít jako vědomé duchovní bytosti! A to bez přemýšlení opravdu nejde.

Když jsem klientovi přečetl poslední větu z Božího Slova, byl jsem opravdu ohromen. Byla tam totiž skryta odpověď na to, kvůli čemu mi klient volal. Tentokrát jsme to oba pochopili a zdá se, že to klientovi hodně pomohlo. A věřím, že se mu podaří zbavit se i vlivu člověka, jehož dosud považoval za duchovní kapacitu.

Pokud člověk dostane Boží Slovo, vyplatí se k němu vracet. Hloubka Božího Slova je velká a nepřestává mě udivovat.

P.S.: Čtu si ze zvědavosti záznam Božího Slova, které jsem pro klienta dostal, a opět se divím – odpověď tam totiž byla naznačena vícekrát, tedy ne jen na konci textu, ale už i v průběhu našeho setkání. Hloubka Božího Slova se mi stále potvrzuje.