Boží Řáda

21.10.2022 O důvěře v Boží Řád

Jedním z velikých témat je vybudovat v sobě důvěru v Boží Řád – tedy víru v Boží vedení.

To se nedá naučit v žádném kurzu ani předat někomu jinému, věřím, že toto si musí každý z nás prožít a “protrpět”. Někdy je to opravdu obtížné. Mně to trvalo roky a jen díky Božímu Slovu jsem to snad zvládl.

Příkladů z mého života, kdy jsem musel posilovat svou víru, je mnoho. Aktuálně zmíním jediný – v naší obci se řešila věc, která se mne velmi dotýkala a hrozila, že mi hodně nabourá život. Nechci uvádět žádné přesné informace, ale bylo to něco, co by mě zásadně ovlivnilo, bohužel negatinvě. A zničilo by to klid a vzhled místa, kde žiju.

Tato záležitost se řešila více než rok a vypadá to, že je konečně uzavřena. Když jsem se poprvé potřeboval poradit a žádal jsem o Boží Slovo, bylo mi řečeno:

Věz, že Bůh nedopustí …. (a pak bylo konkrétně uvedeno co).

Po necelém roce, kdy se to stále nějak vyvíjelo a fakt to vypadalo velice nepříjemně, jsem se potřeboval znovu ujistit, že “to platí”. Dostal jsem toto sdělení:

Víš, co Bůh řekl, a to je zákon.

Přiznávám, že jsem prostě potřeboval ujištění, protože uvěřit je někdy opravdu obtížné. A vyžaduje to hodně vnitřní práce. Kromě toho ve mně narůstala obava, co když se něco změnilo?? Co když jsem původní Boží Slovo nepřijal správně?

 

Vše se v dobré (pro mě) obrátilo a jsem za to nesmírně vděčný. Stalo se přesně to, co mi bylo řečeno hned na samém začátku, kdy situace vypadala opravdu beznědějně. A tyto zkušenosti, kterých je mnohem více, ve mně posilují víru a důvěru v Boží vedení.

Mimochodem, během toho docela dlouhého období jsem v sobě samozřejmě řešil i přípravu na to, že by Boží vůle byla jiná a stalo se to, co jsem si velmi nepřál. Připravoval jsem se na to, že situaci, která vznikne, přijmu. Slova “a to je zákon” mi však přinášela útěchu a věřil jsem jim. Celá tato příhoda, stejně jako řada dalších, ve mně také utvrdila důvěru v Boží Slovo a v to, že je přijímám správně a čistě.

 

Pro někoho je víra v Boha výrazem slabosti, pro mě je to projev něčeho, co v sobě zřejmě buduji už mnoho vtělení. O své minulosti jsem dostal více informací, které nikomu neříkám, ale vše do sebe zapadá a posiluje moje přesvědčení, že Boží Řád funguje. A to i přesto, že nemám zdaleka všechny informace a mnohdy tomu, co se děje, nerozumím.

I přesto, že mám svou víru, mám také stále svobodnou vůli a necítím se nijak omezován ani ovládán. To je jeden z velkých strachů těch, kdo se například hlásí na kurz Božího Slova.