Přání

25.08.2022 Fascinující Boží Slovo

Tento příběh se stále v různých obměnách opakuje, a přesto mě nenechává klidným. Dnešní příběh je o klientovi, kterému se splnilo – bohužel?? – jedno jeho přání.

Probíhalo to takto:

Klient mi napsal, co ho tíží. Já, abych dal kvalifikovanou a přesnou odpověď, jsem hned požádal o Boží Slovo, které jsem klientovi poslal. Boží Slovo bylo jako vždy poučné, ale tehdy jsem netušil, jak moc hluboké. Klient poděkoval, že takto mu to stačí, že už chápe, na co se má v životě zaměřit. Vypadalo to, že zde příběh skončí.

Po čase se klient najednou ozval znovu, že na zvládnutí situace sám nestačí. Domluvili jsme se tedy na konzultaci, která trvala necelé dvě hodiny. Během ní jsem se samozřejmě dozvěděl mnoho podrobností o klientově příběhu.

Až po konzultaci jsem si uvědomil, že již zcela první Boží Slovo dalo klientovi odpověď na rozhodnutí, které, jak mi svěřil, před časem udělal. A samozřejmě netušil, že tím si přivolal spoustu problémů.

To rozhodnutí bylo zdánlivě “duchovní”, ale chybné. Boží Slovo mu k tomu hned v prvním sdělení řeklo (na několika místech zkráceno):

“Já jsem Bůh… Jsi žádán, abys hojnost přijímal jako výraz tvého přijetí Boha, Božího řádu a života jako takového. Odmítání bohatství je bezbožnost a není na něm nic duchovního, jak někteří lidé věří. Odmítání bohatství je odmítáním Boha…”

V tomto Božím Slově byla i informace k tomu rozhodnutí, o kterém jsem tehdy neměl ani tušení. Během konzultace jsme se k tomu dostali a klient pochopil, jak moc se mýlil a jak si svým nesprávným rozhodnutím přivodil spoustu potíží.

To je, mimochodem, projev naší svobodné vůle – můžeme se rozhodnout tak, že to není v souladu s Bohem, ale když se od své cesty (osudu) vzdálíme příliš, přichází korekce a věci se zadrhnou. Korekce má jediný cíl – ne nás trestat, ale vracet nás na cestu k Bohu.

 

Síla a pravdivost Božího Slova se mi stále potvrzují a nepřestávají mě fascinovat.