Aktuality

Boží Slovo

23.04.2024 Boží Slovo vede k zamyšlení

Měl jsem nedávno výměnu mailů s člověkem, který nehodlal přijmout Boží Slovo a dokonce mi napsal, že “žádá seriozní odpověď”. Přitom to, co skrze mě dostal, bylo opravdu silné a vele-důležité. Boží Slovo vždy přichází v takové podobě, že nijak neomezuje svobodnou vůli člověka. Současně velmi často odpovídá na konkrétní otázkou tak, že obsáhne neskonale […]

23.04.2024 Boží Slovo vede k zamyšlení Read More »

jak se uzdravit

21.09.2022 Jak se uzdravit?

Jste nemocní? Setkávám se s tím, že jakmile lékaři určí člověku diagnózu, dají mu tím nálepku “NEMOCNÝ“. A jakmile ji člověk přijme, žije s tím, že je skutečně nemocný. A může se dostat do začarovaného kruhu této sugesce. To určí jeho způsob nahlížení na sebe sama. Je ale cesta, jak toto změnit. A jak se

21.09.2022 Jak se uzdravit? Read More »