Boží Slovo

23.04.2024 Boží Slovo vede k zamyšlení

Měl jsem nedávno výměnu mailů s člověkem, který nehodlal přijmout Boží Slovo a dokonce mi napsal, že “žádá seriozní odpověď”. Přitom to, co skrze mě dostal, bylo opravdu silné a vele-důležité.

Boží Slovo vždy přichází v takové podobě, že nijak neomezuje svobodnou vůli člověka. Současně velmi často odpovídá na konkrétní otázkou tak, že obsáhne neskonale širší oblast života člověka. Lidé by rádi dostali odpověď naprosto konkrétní k jedné jediné otázce, ale mnohdy dostanou vedení, které bez přehánění platí po celý zbytek jejich života. Přitom je velmi konkrétní, jen je třeba mu věnovat chvíli přemýšlení.

V tomto případě však klient nebyl spokojen a z jeho reakcí byla zjevná odpověď na jeho původní otázku, jen on si to neuvědomil. Sám ukázal, jak smýšlí, ale netušil vůbec, že toho o sobě prozradil tak moc.

Boží Slovo je pro toho, kdo o něm chce přemýšlet, učit se, nechat se vést. A zřejmě není pro toho, kdo ho chce jen jednorázově tu a tam využít, dostat naprosto “blbuvzdornou” odpověď a víc se o nic nesnažit. Hlavně se neměnit a nepřemýšlet o sobě.

Mně se přemýšlení o Božím Slově a hledání dalších skrytých významů velmi líbí a velmi si ho cením.

Mějte se blaze!