Deprese: Jak se z nich dostat a jaká jsou nejlepší antidepresiva bez předpisu?

Deprese: Jak se z nich dostat a jaká jsou nejlepší antidepresiva bez předpisu?logo-hlubinna-terapie

Už jsem to psal na více místech, že hlubinná terapie má velmi univerzální možnosti toho, co dokáže řešit. K těm opravdu dobře řešitelným problémům patří deprese.

 

Co je deprese

Wikipedie říká hned v úvodu, že “Deprese je velmi závažný a život ohrožující stav psychiky projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince.”

Z hlediska hlubinné terapie se jedná vlastně pořád o stejné principy, na který je moje práce založena, ať už řešíme strach, fobie, ztrátu milovaného člověka nebo deprese: Člověk má hlavu plnou negativních a stále se opakujících myšlenek (nikdo mě nemá a nemůže mít rád, nestojím za nic, bylo by lepší, kdybych nebyl), ty vyvolávají negativní emoce (úzkost, pocit viny, pocit beznaděje, pocit bezcennosti, strach) a v těle se objevuje řada nejrůznějších somatik (únava, bolest, tlak, třes). Deprese může vést třeba až k myšlenkám na sebevraždu.

 

Deprese je stále rozšířenější, přestože ji hlubinná terapie dokáže vyřešit

Depresí u nás trpí údajně až třetina lidí. Tisíc vykřičníků! Pro mne z toho vyplývá, že ani ty nejmodernější léky deprese neřeší, antidepresiva problém jen potlačují. Pokud má člověk pocit, že už mu nezbývá nic než sebevražda, pak samozřejmě sláva za antidepresiva, která mu pomohou překonat to nejhorší. Pak by se ale problém měl řešit, ne potlačovat.

A druhý závěr? Velký smutek z toho, že tak málo lidí ví, že deprese jim nemusí ničit život, vztahy, práci… Hlubinná terapie je naprosto přirozenou cestou, jak příčiny deprese odstranit.

 

O tom, že už zhruba třetina lidí trpí depresí, informovala například Česká televize v pořadu Téměř třetinu lidí v produktivním věku sevře deprese.

Další video najdete na tn.cz a hovoří se tam o tom, že Každý třetí Čech trpí v práci depresemi a hrozí mu vyhoření. O vyhoření jsem již psal v článku Syndrom vyhoření – jak vám může pomoct hlubinná terapie?

 

Léky v číslech

V časopise Nový prostor z 22. dubna 2015 vyšel článek o lécích. Mimo jiné se tam píše: „Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v Česku ročně spotřebuje zhruba 250 tun léků na necelých 59 miliard korun… Spotřeba se za posledních deset let v Česku zvýšila bezmála o třetinu. Nejčastější je mezi pacienty zájem o léky na srdce a zvýšila se také spotřeba antidepresiv. Jejich spotřeba se jen za posledních deset let ztrojnásobila.

Podívejte se dnes, až půjdete mezi lidi, kolem sebe… Uvidíte spoustu lidí, kteří jsou zdravější a spokojenější? Pokud ano, pak je to velký úspěch farmaceutického průmyslu.

 

Příčiny deprese

Příčiny deprese dokáže člověk málokdy poznat, protože mají vždy důvod v jeho minulosti. Z duchovního hlediska je deprese způsobena tím, že nedokážeme žít vědomě v přítomném okamžiku. V mysli se nekontrolovaně rozbíhají neustále se opakující myšlenky, které nás do značné míry mohou ovládnout, v těle se odehrává spousta somatik, která si při běžné činnosti málokdy uvědomíme v plném rozsahu, propadáme emocím, které nedokážeme kontrolovat.

 

Jak se zbavit deprese a nejlepší antidepresiva

Nejlepší antidepresiva bez předpisu jsou „žít vědomě“. Protože to naprostá většina z nás nedokáže, nastupuje na pomoc hlubinná terapie.

 

Průběh hlubinné terapie při řešení deprese

Člověk, kterého trápí deprese, na začátku terapie může volně hovořit o tom, jak se cítí, co prožívá, jak mu je. V této fázi zcela jistě zazní spousta negativních postulátů – tj. podvědomých programů, které se projevují v tom, jak o sobě člověk mluví. Když jsem v jednom období (viz můj článek na téma syndrom vyhoření) prožíval deprese, můj hlavní postulát byl „Jsem lůzr“. Této myšlenky jsem se opravdu nemohl zbavit a zcela mě ovládala.

Současně s tím klient vnímá své negativní emoce. Důležité slovo zde je “vnímá“.

Poté, co klienta svými správně mířenými otázkami navedu na to, aby si uvědomoval, jaké negativní myšlenky v něm deprese vyvolává, začnu jej upozorňovat na fyzické tělo. Klient si díky tomu postupně víc a víc uvědomuje, co se děje v těle, jaká má somatika.

 

Negativní pocity vedou do minulosti

Ve vhodné chvíli klienta navedu na to, aby si vybavil událost, ve které také prožil tyto myšlenky, emoce a somatika.

Tato událost může být docela čerstvá, čím je ale klient pokročilejší (tj. čím víckrát již prošel hlubinnou terapií a jeho mysl funguje o to lépe), tím dál do minulosti se může dostat. Zkušený a dostatečně odblokovaný klient se může ihned dostat do minulého života, kde je příčina deprese.

 

V této události, kterou co nejpodrobněji klient prochází, jej vedu svými otázkami a instrukcemi k tomu, aby v sobě objevil co nejvíce negativních myšlenek a emocí. Opakovaně jej vedu k tomu, aby vnímal, co se děje v jeho fyzickém těle.

 

Vědomé prožití události z minulosti ji zbaví negativního náboje

To, že klient prochází minulou událost zpomaleně, podrobně a vědomě, způsobí, že si postupně víc a víc uvědomuje, co v této události prožil. Soustředí se na své myšlenky, emoce i tělo. Prochází tedy událost co nejvíce vědomě, a tak dochází ke zvláštnímu jevu – vše, co bylo dosud zdrojem deprese, se postupně vynořuje na povrch.

Negativní myšlenky se stávají součástí události, emoce na ně logicky navazují. Klient vnímá vše, co cítí v těle. Chápe, proč se to v těle děje, jaká je v události příčina. Pokud je v události zdroj bolesti,  klient si to propojí s událostí a porozumí tomu.

Protože schopnost vybavit si dávno prožitou událost je omezená, prochází si člověk tuto událost opakovaně, aby ji dokázal vědomě zpracovat. Já jej stále vedu svými otázkami a instrukcemi k tomu, aby co nejlépe vnímal, co v události prožívá.

Dalšími otázkami klienta vedu k tomu, aby znovu a znovu lépe chápal, co prožil, proč to prožil, jak se při tom cítil, na co v události myslel. V naší mysli i v našem těle působí mechanismy, které nám pomáhají s léčením. Vědomě zaměřená pozornost proto odbourává somatika v těle, v návaznosti na to mizí negativní emoce a také negativní myšlenky. Problém se vědomou pozorností klienta doslova rozpouští.

 

Hlubinná terapie PLUS

Postup hlubinné terapie jsem oproti tomu, co jsem se kdysi naučil, rozšířil o další otázky a instrukce. Některé instrukce jsem pozměnil tak, aby vyhovovaly všem klientům a nebyly zavádějící nebo rušivé.

Protože hlavním cílem při řešení deprese je to, aby klient co nejlépe pochopil své vnitřní procesy, doplnil jsem do své práce celou řadu otázek, které pomáhají ještě více pochopit souvislosti mezi minulými událostmi a současností, kdy má člověk deprese.

 

Událostí může být více

Pro zjednodušení jsem zatím vysvětlil princip řešení deprese tak, jako by událost, ve které je příčina deprese, byla jen jedna. Tak to ale nebývá, proto se celý postup hlubinné terapie opakuje a klient se vrací do minulosti ještě hlouběji. Prochází tzv. řetězec událostí. Mým úkolem při hlubinné terapii je poznat, kdy klienta vrátit do další minulosti, jak jej tam vrátit a také musím vědět proč.

Když si klient nevybavuje další událost, může to být tím, že již objevil skutečnou příčinu deprese, nebo tím, že se vybavení a zpracování další události brání. To poznám podle jeho řeči a jeho chování při terapii. Pokud se zpracování brání, pomohu mu tuto podvědomou obranu překonat.

 

Závěr

Výsledkem hlubinné terapie je stav, kdy člověk co nejlépe pochopil svou minulost, vědomě ji prožil a všechny události, které si vybavil, co nejlépe „okomentoval“, tj. doplnil si do ní co nejvíce poznatků o tom, co v ní prožíval.

 

Minulé události, které člověku způsobovaly deprese, se najednou stanou „pouze“ prožitou zkušeností. Již nepůsobí v podvědomí, nekontrolovatelně a nezvladatelně. Deprese zmizí, protože je odstraněna její nevědomá příčina.

 

Video “Nemoc zvaná deprese” – co prožívají lidé trpící depresemi?

To, že deprese znamená spoustu negativních postulátů (podvědomých programů), které se projevují v řeči klientů, v jejich emocích i v tělesných pocitech, vám ukáže například toto video, které je z hlediska hlubinné terapie naprosto ukázkové.

Pro mě na tom je smutné hlavně to, že lidé žijí se svými depresemi celé roky a netuší, že by se jim dalo pomoct a ulevit během pár hodin.

 

 

Pokud máte deprese, nečekejte, až se budou dál zhoršovat. Nabízím vám svou pomoc, objednejte se co nejdříve. Zde je pro vás můj Kontakt.