Jak odvádím zbloudilé a přivtělené duše

Jak odvádím zbloudilé a logo-hlubinna-terapiepřivtělené duše

Duše zemřelých jsou důležité téma a pracuji s ním velmi často. Žádostí o pomoc s problémem duší je stále mnoho, zbloudilé duše nacházím často také v domech, ze kterých odstraňuji prokletí. O tom jsem psal například v článku o tom, že váš dům možná potřebuje zbavit prokletí.

O některých domech, kde je prokletí evidentní, jsem psal v článku o tom, jak poznat prokletí domu. V takových domech se někdy najdou i zbloudilé bytosti, které si dům chtějí “podržet pro sebe”. Někdy naházím i situace, kdy je v domě zbloudilá dušička, která za svého života dům proklela a po smrti se od něj nedokázala odpoutat. Pak se v domě může žit velmi špatně a lidem se zde nedaří. Takový dům je pak těžké pronajmout nebo prodat, což mohu potvrdit i jako bývalý realitní makléř.

Malý příklad z mailu (podobné dopisy se opakují na spoustu způsobů): “Prokletý dům, každý, kdo v něm bydlel, tak se mu nedařilo. Od té doby, co v něm bydlím já, nic se mi nedaří.

 

Jak se stane, že duše zabloudí?

Jako “zbloudilé” označujeme duše zemřelých lidí, které zůstaly připoutány k naší pozemské rovině. Setkal jsem se s nejrůznějšími důvody, proč neodešly tam, kde by mohly pokračovat ve svém vývoji a ve vhodné době se znovu inkarnovat.

K těmto důvodům může patřit:

 • Vazba na blízké osoby, které nechce opustit.
 • Nedořešené vztahy, případně dušička chce někomu pomáhat a chránit ho. I v tomto případě doporučuji odvedení do Světla, není žádoucí mít u sebe nikoho přivtěleného!
 • Vazba na hmotný majetek, od kterého se nedokáže odtrhnout.
 • Touha po pomstě po tragické smrti nebo snaha škodit. Nedokáže se smířit s tím, co se jí stalo. Toto je velmi výjimečný případ.
 • Násilná smrt nebo havárie, která proběhla naprosto nečekaně, takže duše si neuvědomila, že opustila tělo. Zůstává potom zmatená mezi námi, nedokáže pochopit, že již není ve fyzickém těle.
 • Sebevražda, po které dušička zemřelého obvykle velmi silně lituje toho, co udělala. Toto jsem osobně prožil v jedné hlubinné terapii, kde jsem sloužil jako médium. Nezapomenutelná zkušenost!
 • Duši mohou v jejím vysvobození bránit pozůstalí svým žalem, nebo výjimečně i přáním držet je u sebe. Upozorňuji, že duši zemřelého lze svým žalem přitáhnout zpět, i když již byla ve Světle.
 • Dušičky se často zdržují například v nemocnicích, kde opustily své tělo a nedokázaly odejít. Totéž platí o porodnicích, kde umírají novorozenci atp.
 • … a mnoho dalších důvodů…

 

Přivtělené bytosti

Pokud se nějaké bytosti přivtělí, pak skutečně sdílejí se svým nositelem jeho fyzické tělo. Mohou ho tedy různě ovlivňovat. Ubírají svému nositeli jistou část jeho energie, což může, ale nemusí být citelné. Někdy to je zcela neznatelné, někdy to je ale velmi silné a dotyčný potřebuje nutně pomoct. Častěji ale duše ovlivňuje svého nositele psychicky, a zde už to může být vážnější.

K důvodům přivtělení může patřit:

 • Nositel – hostitel duší – vždy s tímto přivtělením podvědomě souhlasí!
 • Duše se přivtělují k tomu, kdo je energeticky oslaben.
 • Narušení aury alkoholem, negativními emocemi, elektrošoky, apod.
 • Hostitel si duše přitahuje buď negativními, nebo “pozitivními” programy.
 • Přivtělené duše mají se svým nositelem něco společného.
 • Může se jednat o duše zemřelých blízkých osob.
 • Dušičky se někdy přivtělují i k cizímu člověku, kterého měly za svého života velmi rády.

Já sám jsem dlouho přivtělené duše přitahoval a nedařilo se mi odhalit, jaký “negativní program” to způsobuje. Chyba byla v mé úvaze, že to musí být program negativní. Po nějaké době jsem zjistil, že moje Vysoké Já to označovalo za “pozitivní program” – přivtělené duše jsem přitahoval proto, abych jim následně pomohl. To samozřejmě není nutné a lze jim pomoct odejít do Světla i bez přivtělování…

 

Video – film, natočený skupinou EPRV777 – komunikace s duchy v domě

O práci EPRV777 jsem si zatím neudělal žádný názor, takže ji nemohu komentovat. Přinejmenším to vypadá dobrodružně :-). Na videu uvidíte, že tato konkrétní akce není úplně jako ve filmu Ghostbusters :-). Ta létající světýlka jsou prosím částice prachu, zvýrazněné umělým osvětlením.

Já při své práci používám pouze spojení s Vysokým Já, kterým cizí entity a zbloudilé duše nebo přivtělené duše nejprve objevím, a následně je odvádím. Nepoužívám žádnou techniku, ani duše “nevidím” v lidské podobě, pouze je mohu vnímat jiným, svým vlastním způsobem.

Mým cílem není dělat v této oblasti žádný výzkum, pouze přivtěleným i zbloudilým duším chci pomoct odejít do Světla.

Při odvádění duší zemřelých přes médium, kdy s dušemi mohu přímo hovořit a zjistit, proč neodešly do Světla, jak zemřely, nebo je dokonce dovést do jejich minulých životů, jsem do této problematiky nahlédl snad dostatečně, takže se tím již příliš nezabývám a obvykle to není nutné. Musím říct, že rozhovory s dušemi zemřelých mi otevřely zcela nový pohled na to, co se vlastně děje při smrti, po smrti, mezi životy. A také mi připravily nejedno překvapení.

Výjimečně se také podařilo nahlédnout do období těsně před inkarnací, ale to opravdu jen velmi vzácně.

Rozhodně si nemyslím, že by tyto duše byly “hloupé”, jak tvrdil v jednom videu Ing. Dragomirecký. Tyto duše mají vždy dostatečné důvody, které je zdržují na pozemské rovině. Nikdy jsem se ale nesetkal s případem, že by se duši nepodařilo odvést do Světla. Někdy to lze udělat hned, někdy potřebuje i duše projít svou “terapií”, ale vždy to dobře dopadne.

 

K videu: To škrcení, které tam pána trochu poškádlilo, nepovažuji za nic nenormálního. Jedné mé klientce, shodou okolností mé velmi velmi citlivé příbuzné, se totéž stalo přímo při hlubinné terapii. Ale je to něco velmi výjimečného a vlastně jsem to zažil pouze v tomto jediném případě.

Přivtělené i zbloudilé duše obvykle touží po tom, aby jim někdo pomohl odejít – nejsou zde proto, aby škodily. A pokud ano, tak to po nějakém čase pochopí a v klidu a míru odejdou také.

Nepamatuji si žádný případ, kdy by se pomoc a odvedení duší zemřelých nezdařilo a kdy by to byl “případ pro exorcistu”.

Pokud si přejete, abych váš byt či dům zkontroloval, můžete použít mou stránku s kontaktním formulářem. Prosím, pamatujte na to, že potřebuji znát adresu a také to, zda se jedná o byt či dům. Když připojíte i seznam lidí, kteří v domě žijí, zkontroluji i je.