Nejste napojeni na Vysoké Já a zkoušíte si SRT? Možná riskujete…

Nejste napojeni na Vysoké Já a zkoušíte si SRT? Možná riskujete…

Tento článek je inspirován řadou případů, kdy se na mne obrátili lidé, kteří se svépomocí snažili naučit metodu Spiritual Response Therapy (SRT) podle knih Roberta Detzlera, což byl můj učitel a autor metody SRT.

Setkal jsem se s řadou lidí, kteří nikdy nešli na kurz SRT a hned začali „pracovat s Vysokým Já“.

Viděl jsem i případ, kdy jeden z manželů u mě absolvoval kurz a pak, aniž by sám měl jakékoliv zkušenosti, „naučil“ SRT manželku. Že to nedopadlo dobře, vás jistě nepřekvapí. Bez napojení na Vysoké Já a zkušeností se z SRT může stát docela nebezpečná hra.

 

Robert Detzler nenapsal žádnou učebnici SRT!

Když jsem před řadou let Roberta upozornil, že narážím na lidi, kteří se snaží pracovat s SRT sami podle jeho knih, byl opravdu zděšen. „Tak jsem to nikdy nemyslel, moje knihy nikdy neměly být učebnice SRT!“, řekl mi. Vůbec nepočítal s tím, že by lidé nešli na kurz SRT a zkoušeli si napojení na Vysoké Já, testování a čištění podle tabulek sami.

Jak možná víte, Robert Detzler napsal tyto knihy (jsou v češtině a vyšly shodou okolností v nakladatelství ANAG u nás v Olomouci):

 • Cesta ke svobodě – základní informace o práci s SRT a Vysokým Já (vzpomínka na idylické časy, kdy jsme si mysleli, že s SRT už „něco umíme“).
 • Osvobození duše – pro pokročilejší, do větší hloubky rozebrané postupy a informace o léčení skrze Vysoké Já (ale opět žádná učebnice SRT!).
 • Duchovní léčení – doplňkové pomůcky pro duchovní léčení, s SRT má jen velmi volnou souvislost a k práci s SRT ji v podstatě nepotřebujete. Je to kniha o léčení energetickými obrazci. Vysoké Já zde pouze používáte k testování a výběru vhodných obrazců. Podmínkou je tedy i zde napojení na Vysoké Já.

Všechny knihy Roberta Detzlera jsou fajn, ale musíte je brát spíše jako informaci o tom, jak Robert pojímal SRT před mnoha lety.

 

SRT se stále vyvíjí

Metoda Spiritual Response Therapy je stále živá, není to uzavřený systém pouček a postupů, které stačí dodržovat a… hotovo. Neustále se objevují nové možnosti, všichni se stále učíme a pracujeme naprosto jinak (hlouběji a také nesrovnatelně rychleji), než třeba před deseti patnácti lety. Informace v knihách jsou tedy určitě dobré, ale mohou být už dávno překonané tím, co Robert nebo ostatní terapeuti a učitelé SRT za ty roky objevili.

Napojení na Vysoké Já se z žádné knihy nenaučíte, je třeba si nechat poradit, vyčistit, napojit – od někoho, kdo s tím má praxi a také vám může vaše napojení zkontrolovat. Na napojení na Vysoké Já by se měl klást naprosto zásadní důraz na každém kurzu SRT.

 

V čem je problém práce s kyvadlem

Mnohokrát jsem při práci s Vysokým Já a metodou SRT od klientů slyšel větu „U nás taky jedna paní pracuje s kyvadlem“. Jenže to je právě ten problém – vzít do ruky kyvadlo není vůbec zárukou toho, že člověk testuje správně.

Kyvadlo je jen pomůcka, která zesiluje pohyb ruky, tzv. psychomotorickou reakci. Nijak to ale nesouvisí s tím, zda jsme, nebo nejsme napojeni na Vysoké Já! Také se nelze „ptát kyvadla“, to je další zažitý omyl. Ptáme se buď Vysokého Já, nebo něčeho (někoho) jiného, ale kyvadlo je stále jen neživá pomůcka, která nám tuto odpověď zprostředkuje. Samo nám neřekne vůbec nic.

 

Úskalí (ne)napojení na Vysoké Já

Když jsem vedl kurzy SRT, věnoval jsem hodně času tomu, abych studentům odstranil spousty bloků, které jim nedovolovaly mít opravdu dobré napojení na Vysoké Já. Bez tohoto napojení je práce s SRT nemožná – a může být i nebezpečná! O tom se zmíním o něco dále.

 

Byli jste na kurzu SRT a nedaří se vám napojení na Vysoké Já?

Obrátila se na mě celá řada lidí, kteří si zaplatili kurz Spiritual Response Therapy, ale učitel jim nevyčistil jejich bloky na spojení s Vysokým Já, ani je nenaučil, jak se spolehlivě napojit. Bez napojení na Vysoké Já není možné SRT vůbec dělat. Proč? Protože potom člověk vůbec netuší, odkud dostává odpovědi na své otázky, nemá spolehlivé odpovědi, nemůže dobře odstraňovat bloky klientů atd. Je to jako sednout do auta, zavázat si oči, nastartovat motor a jet.

Když si koupíte kyvadlo a začnete testovat, vůbec netušíte, odkud dostáváte informace – z podvědomí? Z vědomí? Od diskarnátů? Ovlivňujete je svým přáním, strachem, očekáváním? Nekonečně mnoho možností, jak nemít spojení s Vysokým Já v pořádku…

 

Nejste napojeni na Vysoké Já? Může to být nebezpečné

Největší nebezpečí, které jsem u lidí bez dobrého napojení na Vysoké Já objevil, spočívá v tom, že namísto aby čistili bloky někoho druhého, začali je natahovat a nabalovat na sebe. Stejně tak na sebe natahovali přivtělené duše („diskarnáty“) a negativní energie svých „klientů“.

Výsledkem je to, že se takový člověk může dostat do stavu, kdy se kompletně zablokuje a zamotá se do negativních energií a diskarnátů tak, že už si s tím vůbec neví rady.

 

Co blokuje napojení na Vysoké Já

U každého studenta, kterého jsem učil metodu Spiritual Response Therapy (SRT neboli po našem „seretění“), bylo třeba odstranit spousty bloků, které mu bránily v čistém a hlubokém napojení na Vysoké Já. K nim mohou patřit například (výčet by mohl být mnohem delší):

 • Náboženská přesvědčení
 • Neochota spolupracovat s Duchem (Vysokým Já)
 • Nevíra ve spolupráci s Vysokým Já
 • Bloky na duchovní léčení (pokud jsme za to byli v minulých životech potrestáni)
 • Strach z léčení
 • Strach z chyby
 • Strach z toho, že klientovi ublížíme
 • Strach z toho, že ublížíme sami sobě
 • a spousty dalších bloků, které mohou nastat.

 

Napojení na Vysoké Já nemusí být trvalé

Napojili jste se na své Vysoké Já? Není vyhráno. Takové napojení nemusí být stabilní a trvalé, může „vypadávat“ nebo se může vyskytnout situace, kdy se člověk sám zablokuje a od Vysokého Já odpojí.

Příkladem může být jedna má studentka, která napojení měla, ale po čase je ztratila. Vytestoval jsem jí, že postupem času dostala strach z SRT – strach z toho, že má nástroj, kterým může hluboce ovlivňovat život svůj i život lidí kolem sebe. Tato studentka se odpojila tak dokonale, že potřebovala mou pomoc, aby mohla zase začít pracovat.

Někdy, pokud již máme trochu praxi a cvik, si můžeme své napojení na Vysoké Já pročistit a upevnit sami, pokud se ale zablokujeme opravdu hodně, může být nezbytné požádat o pomoc někoho jiného, kdo s tím umí pracovat a dokáže odhalit a odstranit bloky, které napojení na Vysoké Já ruší.

Ideální je mít napojení na Vysoké Já trvale, ale ani to není zárukou toho, že v životě neuděláme chybu, nedostaneme se do stresových situací, nepřijdeme o peníze a podobně. Ani nám to nepomůže vyhrát ve Sportce!

 

Takže, když se napojím naVysoké Já, mohu dělat SRT?

Takto přímočaré to není. Pro Spiritual Response Therapy je třeba k napojení na Vysoké Já přidat ještě pár dovedností a praxi. Pro to, aby terapeut věděl, jak pracovat s klientem a jak mu pomoct v jeho situaci, je třeba zapojit hodně intuice (tu jsem před dvěma desítkami let neměl vůbec, protože jsem si ji totálně potlačil, ale čištěním SRT se intuice postupně stále zlepšuje).

Je třeba klást Vysokému Já správné otázky, což je věc, kterou je těžko možné někomu předat a naučit ho, snad jen základy. Je to pokaždé jiné a chce to být co nejvíce tvořivý a být „ve formě“.

Je nutné naučit se naslouchat klientům a „lovit“ z jejich slov vodítka pro svou práci, pro testování a následné čištění. Lidé o sobě vlastně prozradí velmi mnoho, ale odchytit důležité informace z toho, co říkají, je třeba se učit (k tomu je skvělou průpravou hlubinná terapie a schopnost rozpoznat postuláty).

No a pak to chce spoustu čištění, které člověk provede sám na sobě a svých blízkých, co nejvíce zkušeností ze svého života (a tady si vážím toho, že jsem ho neměl tak úplně snadný – v mé práci mi to velmi pomáhá).

Přidejte pár dalších zkušeností a výsledkem je… nekonečný proces učení, který napojením na Vysoké Já vlastně teprve začíná.

 

Co jste se měli naučit na kurzu SRT

Kurz Spiritual Response Therapy vás měl vybavit schopností (a patřičným postupem), jak se na Vysoké Já napojit a kdykoliv dle potřeby si toto napojení zkontrolovat, případně odstranit vše, co vás v napojení blokuje. Také vás měl naučit zůstat při práci s SRT otevření, neutrální, bez bloků na klienta, na práci s SRT, na spolupráci s Vysokým Já a spousty dalšího.

Bez těchto základů není na práci s SRT spolehnutí a nabádal bych vás k velké opatrnosti.

 

Byli jste na kurzu SRT a nevíte si s napojením na Vysoké Já rady?

Nejste sami. Pokud se u vás objevily bloky, které nedokážete sami odhalit a odstranit, nemáte v podstatě šanci sami tuto situaci vyřešit a své spojení s Vysokým Já opravit a prohloubit.

V tom případě vám mohu pouze nabídnout svou pomoc. Někdy to znamená hodně hluboké čištění (které jste si měli udělat už na kurzu). Zkušenost s tím mám a napojení se po pročištění bude dařit naprosto hladce. Jde „jen“ o to odstranit balík nejrůznějších bloků a přesvědčení, které vás v práci s vaším Vysokým Já blokují.

 

Potřebujete se napojit na své Vysoké Já, abyste mohli pracovat s SRT? Tak mi napište a já vám zjistím, v čem je problém a jak vám mohu pomoct. Tato nabídka je ale pouze pro toho, kdo už má za sebou kurz Spiritual Response Therapy, vyčištění napojení na Vysoké Já nemůže nahradit několikadenní kurz.