Barometr chování – můj zázračný pomocník při hlubinné terapii i SRT

Barometr chování – můj zázračný pomocník při hlubinné terapii i SRT

Ve svých článcích často zmiňuji tzv. barometr chování. Je to pomůcka, se kterou jsem se naučil pracovat v minulém století, když jsem začínal své objevování tajemství podvědomí na kurzech metody One Brain, známější spíše jako “kineziologie”.

Na barometru chování zjišťuji tzv. “hlavní pozici klienta” na dané téma, jak o tom píšu třeba v článku o tom, jak pomáhám klientům dělat důležitá životní rozhodnutí.

Barometr chování je naprosto geniální pomůcka, kterou vytvořili lidé z firmy Three in One Concepts v USA. Metodu One Brain jsem vystudoval u paní Carol Hontz, jak už jsem napsal i na stránce, kde se představuji svým potenciálním klientům. Metoda One Brain byla výborná pro práci s dětmi, které mají LMD a podobné problémy, svému synovi jsem díky ní odstranil domnělou epilepsii, ale pak jsem ji odložil a naučil se další, které mi dávají neskonale lepší a hlavně trvanlivější výsledky.

 

Ukázka využití barometru chování na příkladu klienta, který řeší vztah k ženám

Nyní už jen krátká ukázka toho, co se můžeme dozvědět z barometru chování a jak nám to může pomoct při terapii. Dejme tomu, že mě zajímá, kde se nachází můj klient na téma “vztah k ženám”. Testuji prostřednictvím Vysokého Já (což je základ v metodě Spiritual Response Therapy; v metodě One Brain jsem používal svalový test, ale test přes Vysoké Já je neskonale rychlejší a také přesnější). Dozvídám se, že “hlavní úroveň uvědomění” klienta je v podvědomí.

Klient se nachází v pozici Žal a pocit viny, Zrazený.

Co z toho můžeme zjistit? Musíme si ještě ujasnit, který z následujících tří možných případů se týká tohoto konkrétního klienta:

  1. Klient může být buď opravdu zrazený, nebo
  2. klient ve vztahu v minulosti nějakou ženu zradil, nebo
  3. klient má strach, že by ve vztahu se ženou byl zrazený (a to ho může natolik blokovat, že žádný vztah ani mít nebude).

Tím to ale nekončí a barometr nám poskytne i další informace a souvislosti.

Víme už nyní, jak se klient cítí v podvědomí. Tomu ale také odpovídá pozice na vědomé úrovni, v tomto případě Mrzutost, Odpor, Dotčený.

Na úrovni těla (nebo též v buněčné paměti těla) tomu odpovídá pozice Není volby (což je hodně blokující pozice, v podstatě bezvýchodná).

Jak vidíte, barometr chování mi pomůže nahlédnout do klienta dost hluboko a najít tam další souvislosti. Může se stát, že klient si svého podvědomého stavu není vědom, takže mu barometr chování pomůže lépe se v sobě vyznat a začít chápat své podvědomé motivace a důvody, proč třeba nemá žádný vztah se ženou, nebo proč jeho případné vztahy se ženami nedopadly v minulosti dobře – prostě a jednoduše se třeba bál, že bude “zrazený”, což se mu nakonec díky síle jeho podvědomí splnilo.

Od těchto a řady dalších informací, které klientům před zahájením terapie testuji, se pak odvíjí má další práce – podle toho, jestli se rozhodnu použít Spiritual Response Therapy nebo hlubinnou terapii.

 

Jak se projeví výsledek terapie na barometru chování

Výsledkem terapie, ať už je to hlubinná terapie nebo Spiritual Response Therapy, je to, že klient se musí dostat na levou stranu barometru, což proběhne vlastně “automaticky”, pokud je terapie správně dokončena. V našem případě klienta, který řešil vztahy se ženami, by to mohlo být například do pozice:

Nadšení, Důvěřující – to je v podvědomí

Ve vědomí tomu odpovídá pozice Přijetí, Otevřený

A v buněčné paměti těla je na odpovídající pozici stav Naladění, Vlídný.

Už z tohoto jediného příkladu jistě chápete, jak to má fungovat a jaké jsou vztahy mezi položkami na barometru v úrovni vědomí, podvědomí a těla. Ještě jedna poznámka k tomu, jaký je rozdíl mezi tím, jak pracuji já a jak to funguje v metodě One Brain (kineziologie). Tam se totiž terapeut snaží dostat klienta do přesně protilehlé pozice na barometru a tak trochu mu to vsugerovat, nebo “nahrát” do těla. V případě našeho klienta, který si vyřešil vztah k ženám, by tedy v kineziologii byl žádoucí stav: Rovnost, Šťastný – Zájem, Fascinovaný – Má volbu. Na tom není rozhodně nic špatného, ale já nechávám terapii proběhnout tak, abych pokud možno udělal co nejvíce práce a aby se klient dostal do takové pozice na barometru, která pro něj je nejlepší. Nic nesugeruji a nic “nenahrávám”, pouze po skončení terapie provedu kontrolu, kde se klient nachází.

 

Barometr chování nikdy nezklamal

S barometrem chování mám ty nejlepší zkušenosti a nepamatuji si jediný případ, kdy by se “spletl”.

A na závěr jedna zajímavost… Může se samozřejmě stát, že si klient své pozice na barometru není vědom, nakonec to je přirozené, že o sobě takto neuvažujeme. Nicméně při hlubinné terapii, kdy vedu klienta do jeho minulosti (někdy i do minulého života), mi lidé svou pozici na barometru VŽDY potvrdí (aniž by si toho byli vědomi). A proto na barometr chování nedám nikdy dopustit.

Obrázek se po kliknutí zvětší: Barometr chování a vyznačené pozice klienta na úrovni vědomí – podvědomí – těla.

Barometr chování

Barometr chování – obrázek – jsem získal ze stránek Ivo A. Bendy. Mírně upraveno.

 

Jste zvědavi, kde se nacházíte na barometru chování ve vztahu ke svému problému? A hlavně – chcete to změnit? Pak si napište o konzultaci svého problému zdarma.