Žena musí trpět!

logo-hlubinna-terapie

Žena musí trpět! Aneb příběh klientky, který mi nedal spát :-).

Někdy s klienty řeším jen “obyčejné bloky”, třeba nějakou fobii. Někdy se ale dostaneme do témat, která jsou pro život opravdu zásadní. A pak se mi často stává, že jsem po terapii, kdy se dostaneme hodně hluboko do tajů lidské duše, tak plný vděčnosti, že bych to potřeboval všem říct. Ale většinou jsou to věci vlastně nesdělitelné – jak chcete někomu, kdo u toho nebyl, vyprávět o zázraku?

Dnes se pokusím vyprávět příběh, s jehož uveřejněním klientka souhlasila a který mi nedal spát… Nejsem si jistý, jestli se mi to ale povede.

Měl jsem cukání nadpis tohoto článku udělat v duchu bulvárních článků: Žena musí trpět! Víme proč! A jak poznáte, v tomto případě by to nebyl jen chytlavý nadpis, ale pravda. Skutečně jsme přišli na to, proč klientka musela trpět.

 

Nejdřív jsem nevěděl, co s tím

Začalo to všechno mailem klientky, která u mě už byla dvakrát, a velmi dobře se mi s ní pracovalo – je totiž naprosto otevřená terapiím, během terapií vše plyne a proudí, informace se vynořují a dostáváme se k jádru problému, což je vždy moje přání – nemá cenu se zabývat podružnostmi, které nic neřeší.

Klientka mi napsala mail, že by ráda řešila téma vztahu se synem. Syn (14 let) od ní odešel ke svému otci, který na něj nemá dobrý vliv. Takže “kdyby vás k tomu něco napadlo…” A to bylo celé “zadání”.

Dobře, říkal jsem si po přečtení mailu, to vůbec nevím, co s tím budeme dělat a kam nás to zavede. Do posledního dne před terapií se nestalo vůbec nic, takže jsem šel spát s tím, že na druhý den budu muset improvizovat a nechat se vést Vysokým Já. S touto klientkou totiž vždy pracujeme metodou SRT. Hlubinnou terapii jsme nedělali, protože řešíme tak komplexní témata, že na ně hlubinná terapie při vší úctě asi nemá šanci.

Ve 4:10 ráno jsem se neplánovaně probudil a najednou se mi začaly hlavou honit nápady a inspirace ohledně toho, co je vlastně u klientky třeba řešit. Musel jsem vstát a začít si to psát, protože myšlenek bylo celkem dost. Pokaždé, když jsem se snažil zase usnout, mě ještě něco napadlo, takže znovu lampička, propiska a psát. Takto se to opakovalo téměř hodinu a půl, než jsem dostal pocit, že vše důležité bylo “zachyceno”, a mohl jsem opět usnout. Nic jsem netestoval, pouze jsem důvěřoval tomu, “co mi přišlo” (toto slovní spojení nemám moc rád, ale sem se opravdu hodí – věděl jsem, že ty myšlenky nemohou být jen tak z mé hlavy).

 

Poslyšte tedy, co “mi přišlo”

První věc, kterou jsem si poznačil, jsem věděl už z minulého setkání: Klientka je na svém synovi, který ji opustil, na 75 % závislá (procentuální a jiné údaje si testuji přes Vysoké Já). Závislost není ve vztazích nikdy dobrá, takže ji vždy chci odstranit. Lidé si zvásilost na partnerovi často pletou s láskou.

Poznačil jsem si také, že ověřím, zda vztah se synem je skutečně prioritní téma, které máme řešit. Mohlo by se totiž stát, že by to byl jen důsledek něčeho závažnějšího. Toto je vždy nutné zkontrolovat, aby terapie měla co největší účinek a pro klientku co největší přínos.

Napadlo mne, že klientka od svého vztahu se synem odvozuje svou sebehodnotujako člověk, jako žena, jako matka. To by mohlo mít vliv na její vztah k sobě, k mužům, možná i k Bohu (zatím jen hypotéza, nutno ověřit).

Pokud se mi potvrdí, že klientka má nízkou sebehodnotu a souvisí to se vztahem se synem, bude to mít určitě další důsledky: Má se ráda? Má ráda svůj život? Jak to ovlivní její partnerské vztahy, chce vůbec v budoucnu nějaký mít?

Chce vůbec tato klientka takto žít? Chce být v životě úspěšná, zaslouží si úspěch? Nebo si podvědomě toto všechno zablokovala? Ověřit!

Kromě dalších informací “mi přišlo”, že klientka by mohla mít v podvědomí plán nemoci a sebevraždy. Proč? Nemoc nebo sebevražda jsou přeci skvělé možnosti úniku před obtížnou životní situací! Ověřit!

Pokud se mi potvrdí, že klientka nemá ráda svůj život, prozkoumat její vztah k Bohu. Toto bych rád objasnil – mám svůj druh víry, ale ten určitě neodpovídá učení nějaké církve nebo sekty. Prostě věřím na základě všech možných zážitků a zázraků, které jsem viděl na vlastní oči. Nejsem ale věřící v tom smyslu, že bych každou neděli pádil do kostela – tam chodím nejraději, když tam mohu jen v tichu sedět…

Po těchto všech poznámkách jsem se opět poněkolikáté snažil usnout, ale náhle mi přišla (už zase) myšlenka (a opakuji, že se nepovažuji za věřícího, křesťana atp.): Tato klientka se identifikuje s pannou Marií… A v tu chvíli jsem objevil něco, co mě opravdu zaskočilo:

 

Co to znamená identifikovat se s Pannou Marií? Co se jí stalo? No přeci také přišla o syna. Trpěla? Určitě! Takže…

Žena musí trpět!

Pocítil jsem, že jsem asi na něco opravdu “kápl” – objevil jsem naprosto zásadní postulát, který možná (nutno ověřit, až se snad konečně vyspím a klientka bude u toho) opravdu hluboce ovlivňuje život klientky.

Nakonec jsem si uvědomil ještě jednu velmi symbolickou souvislost: Co se stalo panně Marii? Její Syn odešel (vrátil se) k Otci (Bohu), když byl umučen na kříži.

Co se stalo mé klientce? Její syn odešel k otci!!! Tato symbolika mě opravdu zaujala a už jsem se těšil, že ji také ověřím – zjistím, zda to takto klientka ve svém podvědomí opravdu vnímá. Tak už hajdy na kutě!

 

Jak probíhala terapie – testování a čištění metodou SRT

Když se klientka dostavila, začal jsem před ní postupně odvíjet příběh, který jsem měl sepsán ve svých poznámkách. Byl jsem zvědav, zda mi má tušení potvrdí, nebo řekne, že jsem úplně mimo místu… Vše jsem testoval a ptal jsem se, na kolik procent je skutečně pravdivé to, co jsem si napsal.

Zde jsou výsledky mého testování prostřednictvím Vysokého Já:

 • Klientka je na synovi závislá na 75 % (to už jsme věděli)
 • Je vztah se synem opravdu její prioritní téma, které je nyní nutno řešit? ANO

Jak klientka vnímá svou sebehodnotu v různých životních rolích

 • Na kolik odvozuje klientka od vztahu se synem svou hodnotu jako člověk = 100 %
 • Co pro klientku znamená vztah se synem (toto hledám v tabulkách s různými slovy jako nápovědu, aby klientka lépe pochopila, co má v podvědomí): Frustrace
 • Jakou hodnotu má klientka jako člověk = 10 % (“Z toho se mi chce zvracet” – první reakce klientky, začínali jsme hledat kam. :-)).
 • Na kolik odvozuje klientka od vztahu se synem svou hodnotu jako žena = 100 % (klientka se rozplakala)
 • Jakou hodnotu má klientka jako žena = 8 %
 • Na kolik odvozuje klientka od vztahu se synem svou hodnotu jako matka = 100 %
 • Jakou hodnotu má klientka jako matka = 0 % (těmito otázkami jsem se snažil postihnout různé ženské životní role klientky)
 • Na kolik odvozuje klientka od vztahu se synem svou hodnotu jako milenka = 100 % (další ženská role, která samozřejmě ovlivňuje partnerské vztahy; takto by se asi dalo pokračovat dlouho)
 • Jakou hodnotu má klientka jako žena = 5 %

Tyto informace mě automaticky vedly k dalšímu testování…

 • Na kolik se klientka má ráda = 9 %
 • Na kolik má klientka ráda svůj život = 4 %
 • Na kolik přijímá svého syna = 3 % (toto považuji za velmi důležité – dokud něco nepřijmeme, nemůžeme to mít vyřešené).

Jak tohle všechno bude ovlivňovat partnerské vztahy této klientky?

 • Na kolik si klientka přeje mít nějakého partnera = 5 %
 • Co pro klientku znamená “mít partnera“? Nevíra (Toto jsme interpretovali jako podvědomý program “Nevěřím, že pro mě existuje opravdu dobrý partner.“)
 • Na kolik klientka uniká před těmito skutečnostmi tím, že se věnuje jiným záležitostem (nebudu zde uvádět jakým) = 100 % (poznámka: I workoholismus je podobnou formou úniku před skutečností.)

A tak se nabízelo vytestovat si další zásadní informace.

 • Na kolik chce vůbec klientka žít takový život? 35 %
 • Co pro ni znamená “život“? Nepohostinnost (Na to klientka okamžitě řekla “Teď mě napadlo ´FUJ´.“)
 • Na kolik chce být klientka v životě úspěšná? 2 %
 • Na kolik si zaslouží být úspěšná? 0 %
 • Na kolik si přeje být zdravá? 50 % (to ještě není špatné, ale žádný ideál – pamatujte, že nemoc je formou úniku před skutečností).

Takže mne to celé dovedlo k testování vztahu klientky k Bohu – toto považuji za nesmírně důležité i přesto, že člověk nemusí být nutně věřící – v podvědomí každý z nás (aspoň tomu věřím) nějaký vztah k Bohu má (a často je to třeba strach).

 • Na kolik má klientka pocit, že ji Bůh zradil? 98 %
 • Na kolik klientka Boha ráda? 20 % (zde podotýkám, že vztah k Bohu je pro klientku v životě velmi zásadní. Přesto vůbec netušila, že v sobě takovéto podvědomé “nastavení” má.)
 • Proklela v nějakém životě Boha? NE
 • Zaslouží si, aby ji měl Bůh rád? 20 %
 • Věří v Boha? 100 % (to je velmi výjimečná hodnota – takovou často nemají ani “věřící”, co každou neděli pádí do kostelních lavic – ověřeno! :-))

A tím jsme se dostali k tématu Panny Marie.

 • Identifikuje se klientka s Pannou Marií? 100 %!! (další hypotéza potvrzena)
 • Na kolik je klientka podvědomě přesvědčena, že “žena musí trpět“? NEKONEČNO %!

 

Co ukázal Barometr chování

Na tzv. barometru chování (více o něm například v mém článku o mém zázračném pomocníku při terapiích) jsem zjistil, že klientka se nachází v pozici:

Strach ze ztráty, Nechaná na holičkách

To v řeči barometru znamená “ubývání sil, iluzí, energie nebo moci. Jak výborný popis nemotivované! Nuže, až doteď vám antagonismus nepřinesl to, co jste chtěla, ani hněv, mrzutost či nepřátelství. Zase jste selhala. Samozřejmě se bojíte! Ve svém nitru se cítíte být neschopná. Zničila jste, co jste chtěla, a nyní cítíte, že musíte najít nový způsob pro své ospravedlnění. Rozhodnete se pokračovat se zahanbováním a obviňováním. Jaký je nejlepší způsob? Co takhle… ´Neposloucháte mě? To je výborné!´” Tato slova mi klientka potvrdila – ano, takto to opravdu prožívá…

Toto byla pozice klientky na úrovni podvědomí. Té odpovídá pozice na úrovni buněčné paměti těla:

Odloučení, Zanedbaná

O tom barometr říká: “To znamená, že se o vás nestarají, neprojevují vám lásku nebo něhu. Protože jste nedokázala přijmout zodpovědnost za vaše vlastní činy (nebo za váš vliv na ty, které obviňujete), ve svém nitru fňukáte a pláčete a stěžujete si, že všichni na vás kašlou. Váš vnitřní rozhovor se točí kolem faktu, že nikoho nezajímáte, a to se stává velkým problémem. Váš vnitřní klid se zmítá v pekle. Nedokážete přestat připomínat si svůj mizerný stav, a to může pokračovat dlouho. Když se to však stane nesnesitelným, pokusíte se znova přiblížit k lidem, u kterých cítíte, že vás odmítají, znovu se pokusíte získat jejich zájem a pozornost. Obviníte své oponenty z toho, že jste… Nemilovaná.

Tak co tomu říkáte? Já to tvrdím pořád, že barometr chování je geniální pomocník! I tato slova klientka plně potvrdila.

 

Pak jsme ale objevili ještě něco…

Do svých poznámek jsem si doplnil, že mám čistit obě ženy, které u mě seděly (klientka přišla se svou kamarádkou), protože jsem cítil, že obě mají velmi podobná témata (myslím, že žen, které jsou přesvědčeny, že musejí trpět, jsou na světě miliony!). Napsal jsem si tedy “SRT – obě!“, ale protože si takové poznámky dělám rychle a čmářu, tak kdykoliv mi na to padl zrak, četl jsem to jako “oběť”. Teprve po čase jsem si uvědomil, že by to mohlo něco znamenat. Testoval jsem tedy:

 • Na kolik se klientka cítí jako oběť? NEKONEČNO %!

A to už je opravdu skoro konec příběhu. Po důkladném čištění přes Vysoké Já (SRT) se všechny hodnoty upravily do žádoucího stavu a klientka cítila velikou úlevu.

Mne celá tato práce naplnila vděčností. Cítil jsem, že se stal další zázrak – ještě včera jsem netušil, co budeme dělat, dnes se z hlubin klientčiny duše vynořil celý příběh, který nás dovedl k jádru problémů.

Po kontrole všech parametrů se ukázalo, že závislost klientky na synovi zcela zmizela, všechny další hodnoty se změnily žádoucím směrem. Ale hlavně – klientka na sobě okamžitě cítila pozitivní změnu.

 

Co nakonec řekl barometr chování

Úplně na závěr čištění jsem v rámci “výstupní kontroly” klientce zkontroloval její pozici na barometru chování. Vyšlo mi

Nadšená, Plná života

Což znamená “Ne mrtvá nebo bez života, naopak plná elánu, čilá, energická. Jako plnící se předpověď se vzrušení mění na vnitřní pocit naplnění života, pohody, téměř divokého nadšení pro to, co děláte, co uskutečňujete, pro vaše zvýšené sebevědomí.

A tím bych tento příběh zakončil… Doufám, že pro vás byl inspirující a ukázal vám další taje lidského podvědomí.

 

Cítíte, že v sobě také máte přesvědčení, že jako žena musíte trpět? Chcete to změnit? Zde je odkaz, kde mi můžete napsat. A já vám mohu slíbit, že udělám maximum pro to, aby se i váš život změnil k lepšímu.