Jak najít sama sebe, svou sílu, přestat mít strach z chyby a z lidí

logo-hlubinna-terapieJak najít sama sebe, svou sílu, přestat mít strach z chyby a z lidí

Tento příběh je založen na práci s klientkou, která dala svolení k jeho uveřejnění, samozřejmě anonymně.

 

Co o sobě řekla klientka před terapií

Klientka o sobě v úvodním rozhovoru, kdy „číhám“ na tzv. postuláty, řekla následující důležité skutečnosti:

Snažím se najít sama sebe. V nedávné minulosti jsem zabíjela sama sebe. Potlačila jsem sama sebe, udupala jsem sama sebe.

„Nemám tu energii, kterou bych potřebovala. Úplně ztrácím sílu.

Pořád se bojím udělat nějaké rozhodnutí.

Mám strach z chyby a z čehokoliv nového.

Cítím nejistotu.

„Potřebuji najít svůj směr, svou sílu, přestat se bát.“

„Můj první porod byl svazující zážitek. Mám něco nedořešeného s první dcerou.

„Chtěla bych porozumět svému vztahu s manželem.“

Obávám se odmítnutí. Přestávám si sama sebe vážit.

Nechci nikomu ublížit ani slovem, ani svým názorem.

A další… Pokud čtete pozorně, v dalším textu najdete mnoho souvislostí s těmito postuláty!

 

Téma celé terapie

Klientka si tedy z toho všeho sestavila název tématu, které si přála vyřešit: Jak najít sama sebe, svou sílu a nebát se chyby.

Přistoupil jsem tedy k testování a zjistil, že se klientka na barometru chování nacházela v pozici: Odloučení, Opuštěná („Cítím se na všechno sama“, poznamenala). Barometr chování k tomu říká:

To znamená zanedbaná, sama. Projevené navenek to znamená absolutní skleslost a depresi. Nyní znáte pravdu – opustili vás. Samozřejmě že to není pravda. VY jste opustila je. Vy si to v hloubce své deprese neuvědomujete, ale je to pravda. Vy jste tím, kdo se stará, vy jste ta, co cítí potřebu. Ano, někdo mohl skutečně opustit vás, ale umožnila to vaše vlastní pochybnost o sobě. Když do skutečného vztahu vložíte celé srdce, přežije tento vztah všechny překážky. Opuštěná funguje dvěma způsoby. Každopádně cítíte, že nejste v harmonii a jednotě.

 

Potom jsme přistoupili k hlubinné terapii

Jestli vás zajímají hlubší souvislosti, objevíte v následujícím vyprávění i přesné vysvětlení toho, co o klientce před terapií prozradil barometr chování!

Klientka v začátku hlubinné terapie na základě mých dotazů postupně opakovala tyto hlavní blokující postuláty:

„Jsem na všechno rozhodování sama.“

Ten strach ze špatného rozhodnutí, špatného činu, ten mě úplně svazuje.

Bojím se, abych někomu (svým špatným rozhodnutím) neublížila.

Čeká mě trest, budu sama, budu vinna, ublížím.“

Udělám chybu a nebudu schopna ji napravit.

Tyto postuláty klientce pomohly začít si vybavovat minulé události, které potřebovala zpracovat. Nejprve jsme se věnovali několika událostem z tohoto života, které ale vynechám, protože nechci být až tak konkrétní. Jednalo se o události, kde klientka byla v situacích, kdy potlačila sebe sama, nečinila rozhodnutí, jaká by si přála činit, atd.

 

Co se objevilo v minulém životě

Hlavní událostí, kterou si klientka zpracovala a kde našla spoustu odpovědí na své otázky, byl minulý život. Podívejme se, co se tam stalo…

Klientce se tento minulý život, kde našla vše, co potřebovala, odhaloval postupně. Bylo to docela neobvyklé, protože se nejprve dostala doprostřed události, kde jí bylo ublíženo, potom se jí vybavilo, jak k tomu došlo, no a potom se dostala na samý začátek události a vše do sebe krásně zaklaplo.

Při hlubinné terapii toto není podle teorie správné, ale já jsem se rozhodl, že ve své práci budu respektovat potřeby klientů. Proto na vybavování si „podle učebnice“ netlačím a dávám klientce čas na to, aby se jí celá událost postupně vybavila a vše se dostalo na své místo…

 

Upálení v minulém životě

Klientka: Nevím, kdy se to stalo, ale vidím světlo a cítím teplo. To teplo narůstá. Kolem hlavy jako bych měla obruč, cítím tam tlak. Vidím hranici, náměstí, jsou tam lidé. Já jsem na té hranici, zahlédla jsem mezi těmi lidmi svého (nynějšího) manžela.

Nemohu se pohnout, asi jsem tam přivázaná.

Jsem ve vězení, na ramenou cítím kládu, jsem spoutaná, ruce spojené tou kládou. Vedou mě na tu hranici. Vidím tam své děti, jsem zoufalá a cítím se provinile.

 

Pavel Kaiser: Všimli jste si – nyní se klientka vrátila v čase, neprochází zatím celou událost tak, jak se odehrála. Vyprávění a prožitek minulého života pokračuje dál…

KL: Někam mě vezou, vězení, dům v lese, děti, teplo v rukou, kočár, někdo vystoupil, jdou si pro mě, odvážejí mě. Děti tam zůstávají, mám pocit, že se už nevrátím, děti tam zůstanou samy. Kladu odpor, je tam násilí. Co bude s těmi dětmi, když tam nebudu? Cítím odpor k těm, co mě vedou. Jedu do vězení, nevím vlastně proč. Cítím se spoutaná, ruce mám svázané u těla. Provaz, vztek, že nemohu zasáhnout.

PK: Dále se klientce vybavovala událost na několik průchodů, takže pro přehlednost nyní celý příběh sepíšu tak, jak se nakonec „vyklubal“…

KL: Vidím, jak sbírám bylinky. Někdo, muž a žena, mě požádali o pomoc. Zřejmě to ale mělo špatný konec nebo to nepomohlo. Ten muž je vyššího postavení, ta žena je z chudiny. Je tam nenarozené dítě, chtějí po mně, abych to (těhotenství) ukončila. Ten muž chce, abych to ukončila. Dávám jim nějaké byliny, není mi to příjemné. Ať udělám tak nebo tak, bude to vždycky špatně, budu potrestaná. To se nemá (dělat)! Peru se sama se sebou.

PK: Povšimněte si této situace a bude vám jasné, proč měla klientka v současném životě problém s rozhodováním a strach z toho, že se rozhodne špatně. A všimli jste si v této události, kde se nám objasnil barometr chování?

KL: Ten muž má peníze, ta žena se musí podřídit. To dítě zemře, ten muž mě nechá uvěznit. Pak už je tam ta hranice, výčitky, proč jsem to udělala. Nebylo to možný jinak, mám vztek, už nemohu nic změnit. Snažím se o odpuštění, mám výčitky, přijímám to, že budu upálena na hranici.

Už jsem nad tou hranicí, jdu nahoru… Konec.

 

Co všechno si klientka vzala z jednoho minulého života

Z této události – upálení na hranici za rozhodnutí, ke kterému byla donucena – si klientka odnesla spoustu poznání a pochopení, které hledala v současném životě. Objevila tam například i tyto souvislosti:

  • Byla okolnostmi donucena opustit své děti. Její nejstarší dítě ji z toho tehdy obviňovalo a nechtělo jí to odpustit. Toto dítě klientka zná i ze současného života. Je to její nejstarší dcera, u které potřebovala pochopit, proč o ni měla stále strach. Nyní byla souvislost jasná.
  • Byla oním mužem donucena k něčemu špatnému – k použití bylin na zabití nenarozeného dítěte. Jak řekla, „ať se rozhodnu tak nebo tak, vždycky to špatně dopadne“. Tím se klientce objasnil její strach z chyby a špatného rozhodnutí.
  • Onen muž je v současnosti jejím manželem – tím klientka pochopila (jisté blíže neurčené) pocity, které si přála objasnit a porozumět jim.
  • Klientka pochopila, proč přicházela o energii a „ztratila sama sebe“ – byl to opět strach z rozhodnutí, z toho, aby řekla svůj názor a to, co si přeje. Její závěr byl, že člověk nesmí jednat pod tlakem.
  • Klientka si objasnila zdánlivě iracionální strach své nejstarší dcery z toho, že ji i v tomto životě opustí.
  • Klientka pochopila svůj strach z lidí, z odmítnutí, z nepřijetí, z obvinění. „Moje rozhodnutí musejí být v souladu s mými pocity a svědomím“, řekla k tomu.
  • Klientka si přála začít znovu věřit sama sobě. „Tu chybu jsem tam vlastně udělala pod nátlakem“, uvědomila si. Tím se jí ulevilo, že vlastně může činit svá vlastní rozhodnutí a přijímat za ně zodpovědnost tehdy, když je opravdu udělá sama.

 

Překvapivě bohaté poučení z terapie

Klientka tedy k mému překvapení v minulém životě pochopila vše, co si od terapie přála, i když z mého pohledu se to jevilo jako několik vzájemně nesouvisejících záležitostí (rozhodování, strach z chyby, vztah s dcerou, vztah s manželem…).

Porozuměla lépe svým vztahům v rodině, pochopila důvody toho, proč se bála chyby nebo špatných rozhodnutí.

 

Závěrečný test na barometru chování ukázal, že klientka se po terapii dostala do pozice:

Sebejistá, Chráněná

To v řeči barometru chování: „Znamená cítit se chráněná nebo ukrytá před ztrátou, mrzutostí, urážkou atd. Být chráněná před zraněním, nebezpečím. Jestliže jste riskovala – a uspěla jste – cítíte, že váš anděl strážný s vámi spolupracuje. Už necítíte potřebu ochrany, protože ve svém nitru víte, že vaší ochranou je ochota riskovat.

 

Celá terapie trvala tři a půl hodiny. Podle posledních zpráv klientka ještě stále terapii vyhodnocuje a vyvozuje si z ní vlastní poznání a závěry pro současný život. Jsou to necelé dva týdny, co jsme na jejím tématu pracovali a vypadá to, že k její plné spokojenosti.

 

Je pravda, že někteří klienti se musejí s tím, co se o sobě v minulých životech dozvědí, postupně vyrovnat a vybrat si z toho své ponaučení. Nicméně pokud při hlubinné terapii opravdu onen minulý život dokonale zpracují, neodnášejí si z něj žádné další trauma nebo nepříjemné pocity.

Jak prohlásila tato klientka na závěr posledního průchodu událostí: „Nejsou tam už ty emoce. Tu chybu jsem udělala pod nátlakem. Teď už budu věřit sama sobě.“

 

A to je happy end dnešního příběhu. Princip hlubinné terapie je totiž vlastně velmi jednoduchý – pochopení souvislostí z minulosti, vědomé prožití minulých událostí a jejich co nejhlubší zpracování odstraní bloky a stres z podvědomí. Ztratí se negativní přesvědčení (postuláty), z těla zmizí nepříjemné pocity (somatika; v tomto článku jsem je nezmiňoval, ale klientka jich cítila a postupně odbourala celou řadu).

Člověk je po hlubinné terapii svobodnější a může se ve svém vývoji posunout dál…

 

Mějte se blaze, a jestli se chcete zadarmo zeptat, zda pro vás je hlubinná terapie nebo Spiritual Response Therapy vhodná, je tu od toho můj Kontakt.