Jak vám mohu se Spiritual Response Therapy (SRT) pomoct udělat důležité rozhodnutí

logo-hlubinna-terapieJak vám mohu se Spiritual Response Therapy (SRT) pomoct udělat důležité rozhodnutí

V první řadě musím upozornit, že ani Spiritual Response Therapy, tedy práce s duchovním léčením a napojením na Vysoké Já nedává možnost předpovídat budoucnost. To musíme nechat někomu, kdo to opravdu umí. Své studenty jsem na to vždy upozorňoval – kdo neposlechl, sám se poučil…

Přesto se často dostanete do situace, kdy se potřebujete správně rozhodnout. A zde je několik věcí, které pro vás s pomocí SRT mohu udělat.

Jak se tedy máme správně rozhodnout? Hlavně je třeba si uvědomit, že naše rozhodnutí by mělo být v souladu s naším podvědomím. Pokud to tak nebude, stejně se časem naše podvědomí prosadí a dostane nás tam, kde to bude v souladu s jeho “nastavením”. Podvědomí ovšem můžeme ovlivnit za běžných okolností velmi málo, spíše vůbec. Spiritual Response Therapy to ale umí tím, že pracuje s takzvanými záznamy duše.

 

Pomohu vám nahlédnout do vaší duše

Když se na mě obrátí klient, který hledá pomoc s rozhodnutím, v první řadě mu „nahlédnu do duše“ a vytestuji mu, co si ve skutečnosti přeje. Často se výsledek tohoto testu, který “loví” informace z podvědomí, liší od toho, co se člověk vědomě domnívá, že si přeje!

Dále mohu zjistit, proč si to či ono člověk nepřeje, nebo naopak přeje (ač sám věřil, že to je úplně jinak) – mohu zjistit důvody, proč si něco nepřeje, ač tvrdil, že ano.

Když klientovi zjistím dostatek informací, aby porozuměl tomu, co se v jeho duši nebo podvědomí ve skutečnosti odehrává a jaké jsou jeho skryté motivace, které mu brání v rozhodnutí, začíná vlastní čištění. Odstraňuji bloky na rozhodnutí neboli negativní reaktivní energie. Čím větší blok na takové rozhodnutí, tím je to pro člověka obtížnější.

 

Blokujete si své rozhodnutí kvůli někomu blízkému?

Někdy si člověk své rozhodnutí blokuje kvůli někomu blízkému – rodičům, partnerovi atp. I to mohu snadno zjistit a zjistím také proč. Rád bych zde ale něco zdůraznil: Neblokuje nás někdo, ale my se blokujeme kvůli někomu. Nehledáme tedy viníka venku, protože si vše rozhodujeme ve svém podvědomí sami! Jen je třeba pochopit, proč to tak děláme.

 

Test s pomocí Vysokého Já obchází vědomou úroveň

… a proto se dozvíme i ty nejhlubší důvody, proč se člověk nedokáže rozhodnout nebo proč se svého rozhodnutí bojí. Lidé si často něco namlouvají a nejsou k sobě zcela upřímní. Bojí se přiznat si své skutečné pocity a motivace, které cítí a které mají na jejich rozhodnutí zásadní vliv.

 

Příklady rozhodnutí ze života mých klientů

Toto jsou příklady rozhodnutí, která jsem skutečně s lidmi řešil, jen se samozřejmě nedozvíte žádná jména, ani osobní údaje.

 

Rozhodnutí o studiu na VŠ

Student před maturitou se rozhodoval o studiu vysoké školy. Tvrdil, že chce studovat medicínu. Test prostřednictvím Vysokého Já ukazuje, že medicínu studovat nechtěl ani trochu. Dalším testováním vyšlo najevo, že tento mladý muž chtěl svým rozhodnutím pouze dokázat svému otci, že je lepší než on. Jeho otec totiž medicínu nikdy nevystudoval, ač se o to léta snažil. Po uvědomění si této skryté motivace se student přihlásil na úplně jinou školu a úspěšně dostudoval. Dnes se mu velmi dobře daří a je spokojen.

 

Rozhodnutí o výpovědi z práce

Další mladý muž se rozhoduje o tom, že by odešel z firmy, kde ho již práce netěší. Nicméně z plánovaného odchodu má dost špatný pocit. Navíc mu to firma zkomplikovala tím, že před časem investovala do jeho zahraničního školení.

Testováním na barometru chování jsem mu odhalil, že v rozhodnutí o odchodu z firmy ho blokuje pocit, že bude působit jako zrádce – barometr ukázal pozici „Žal a pocit viny/Zrazený“, zde tedy ve smyslu “zrazující”.

Dalším průzkumem se odhalila příčina tohoto pocitu: Jako dítě se chlapec často cítil zrazený svým otcem (který nedodržoval, co slíbil, opustil rodinu, neplnil sliby atd.). Nyní tedy mladý muž v sobě má pocit, že „nechci být jako můj otec, nechci být zrádce“. A to bylo to, co ho v rozhodnutí o odchodu nejvíce blokovalo.

Pointa tohoto případu byla, že po čištění bloků metodou Spiritual Response Therapy mi klient napsal:

Jsem v pohodě. Zajímavé je, že mě mnohem víc baví práce. Pořád tam samozřejmě zůstat nechci, ale po delší době mě to tam baví a i se do práce docela těším.

 

Rozhodnutí ohledně podnikání

Toto je zajímavý příklad z praxe, který ukazuje, jak si můžeme svá rozhodnutí blokovat třeba kvůli partnerovi. Už jsme viděli, jak rozhodnutí mohl ovlivnit vztah k otci, v tomto případě se bude jednat o manžela.

Klientka si údajně přála začít podnikat spolu s kamarádkou. Testoval jsem tedy pomocí Vysokého Já odpovědi na řadu otázek a vyšlo najevo, že to klientka měla v podvědomí „nastaveno“ takto:

Chci podnikat s kamarádkou na 85 %.

Barometr na podnikání s kamarádkou = Sebejistá, Srdečná (což vypadá v pořádku, jen ta procenta nejsou úplně na stovce).

Je zde ovšem obava ze ztráty svobody, i když jen asi 20 % (důvod jsem ale pochopil až po čištění!!).

Také se zde ukázal strach z nenávisti lidí v případě, že se klientce začne dobře dařit. Tomu ve své hantýrce říkám „vliv veřejného mínění“.

Upozornil jsem klientku, že cítím, že na sebe v této podnikatelské dvojici bude brát víc povinností, to mi vyšlo na 70 %. „Bojím se, abych toho nedělala míň,“ reagovala na to klientka.

Testoval jsem, na kolik procent věří, že se jim v podnikání bude dařit, a vyšlo 65 %, což je docela málo.

Také mě napadlo vytestovat, zda věří, že by se jí dařilo v podnikání, kdyby podnikala úplně sama – vyšlo pouhých 15 % (počkejte si na pointu…).

Dalším testováním a rozhovorem vyšlo najevo asi to nejzásadnější a nejvíce blokující téma – obava klientky, že kdyby začala podnikat, dělala by to proti vůli svého manžela (a to už bylo na 98 %)! Tím by riskovala ztrátu jeho lásky. Toto se ukázalo jako prioritní blok, který bránil klientce v rozhodnutí.

Barometr ukázal, že vůči manželovi se klientka před odblokováním nacházela na pozici “Strach ze ztráty (manželovy lásky) a Vylekaná”.

Další test ukázal, že klientka je podvědomě přesvědčena, že svým podnikáním by zničila svůj vztah s manželem („Lhostejnost, Ničící“).

 

Jak se změnilo rozhodování klientky po čištění metodou SRT

Po zjištění všech důležitých informací, které nám pomohly zaměřit se na ty nejdůležitější podvědomé bloky, jsem začal čistit klientce podvědomé programy, kterým někdy říkáme i záznamy duše. To dělám tak, že jsem stále napojen na Vysoké Já, testuji v tabulkách a vytestované bloky následně nechám odstranit Vysokým Já. Celý řešený problém se tak rozkouskuje na celou šňůru bloků, které se postupně čistí, dokud mi Vysoké Já nesignalizuje, že je konec.

Po čištění této klientky se výše uvedené parametry změnily a vyšla najevo ještě jedna překvapující skutečnost:

Podnikat s kamarádkou chce klientka na 0 %! Zde jsem byl velmi překvapen, spíše jsem čekal, že z 85 % se stane 100 %.

Dalším testováním jsem to ale hned sobě i klientce ozřejmil: Tato nečekaná nulová hodnota mě navedla na testování, proč se klientka před čištěním domnívala, že chce podnikat s kamarádkou – bylo to proto, že nevěřila, že by to dokázala sama! A tady se objasnilo, proč už předem byla klientka odhodlaná, že ve dvojici bude dělat mnohem více práce (70 %, kamarádka jen 30 %). Od samého počátku totiž považovala celé budoucí podnikání za své (95 %!), proto si v něm chtěla nechat veškeré rozhodování (100 %!) a kamarádka zde měla sloužit pouze jako „berlička“, jak jsem to nazval.

Dále mi vyšlo, že podnikat s někým by byla ztráta svobody (100 %). Strach ze závisti klesl na 0 %.

V podvědomí klientky se objevila důvěra v to, že se jí samotné bude v podnikání dařit (100 % – skvělé!).

Pozice na barometru vůči manželovi se změnila naprosto zásadně – „Sebejistá, Motivovaná“.

Dalším testováním jsme dokonce došli k dalšímu překvapivému zjištění, že manžel by velmi rád svou ženu podpořil v podnikání tím, že by jí mohl pomoct s technickou stránkou věci. Moje doporučení tedy znělo získat ho na svou stranu a zapojit ho do toho.

 

SRT vám ve věcech může udělat jasno

Jak vidíte na praktických případech, po odstranění bloků na rozhodnutí se člověk může rozhodnout mnohem snáz a také líp. Často pak má i pocit, že se tak mohl rozhodnout dávno, když je to (teď) tak jasné :-).

A to je celé kouzlo čištění metodou Spiritual Response Therapy neboli SRT… Jednoduše odstraním podvědomé bloky, které zamlžují schopnost udělat správné rozhodnutí, a je to.

 

Také se potřebujete rozhodnout? Tak se se mnou můžete hned spojit a napsat mi o tom víc.