peníze

Nemáte peníze? A víte, proč je mít nechcete?

logo-hlubinna-terapie

Peníze jsou opředeny nejrůznějšími pověrami. Dnes se dozvíte, proč peníze mít nechcete.

Peníze si lidé spojují s mnoha negativními přesvědčeními.Tato přesvědčení nemají s penězi nic společného, protože peníze prostě jsou. Mnoho lidí peníze nemá, ale netuší, že vlastně peníze podvědomě odmítají mít. Zní vám to zvláštně? Pak čtěte dál. Pavlovi se to potvrdilo víc než dokonale.

Tento příběh byl sice inspirován jedním z klientů, se kterým jsem pracoval metodou SRT. Klient v minulosti vydělával dostatek peněz a byl spokojen. Investoval velké peníze do projektů, od kterých si hodně sliboval. Potom se něco stalo a začal o peníze přicházet. Narazil i na podvodníky, kteří ho dostali do dluhů.

Mne klient vyhledal v okamžiku, kdy byl mírně za „odrazem ode dna“, jak řekl. Cítil, že se jeho situace začíná zlepšovat, ale přesto měl zájem zjistit, proč se mu událo tolik ztrát, kdy stále přicházel o peníze.

Protože jsem se bloky na peníze zabýval v minulých letech velmi intenzivně, abych řešil i svou neutěšenou situaci, získal jsem v tomto směru spoustu zkušeností. Zabýval jsem se také hodně psychologií tradingu, tedy obchodováním na finančních trzích, protože tam se bloky na peníze u lidí projevují naprosto zřetelně a jednoznačně. A je všeobecně známo, že 90 až 95 % lidí na finančních trzích o peníze přichází.

A tak jsem v minulých letech zjistil, že lidé peníze mít často nechtějí. Je to samozřejmě záležitost podvědomá. V podvědomí se ale vždy najdou „velmi dobré důvody“, proč člověk peníze vlastně odmítá mít.

To, co jsme zjistili u hrdiny dnešního článku, bylo velice podobné tomu, co jsem si řešil v minulosti sám. Budu tedy mluvit o klientovi jako o Pavlovi. Já jsem finančních bloků sám u sebe našel neskonale více, ale to by se sem vůbec nevešlo :-).

 

Jak probíhala terapie SRT

Tato terapie měla několik částí. Nejprve jsem s klientem hovořil, abych zjistil jeho postuláty (podvědomé bloky nebo programy) na téma peníze. Potom jsem si „četl v jeho duši“, abych odhalil další bloky na peníze, kterých si klient nebyl vůbec vědom.

Nakonec, když jsme shromáždili všechny potřebné informace ohledně bloků na peníze, jsem vše čistil metodou SRT neboli prací skrze Vysoké Já.

 

Co řekl Pavel před terapií? A jak jsme zjistili, že peníze jsou podvod?

Neustále opakovaně ztrácím peníze. Stal jsem se obětí podvodů, měl jsem několik ztrátových investic. Zůstaly mi jen závazky. Peníze jsou pro mě obrovsky důležité. Hodnotu pro mě už ale ztratily. Nepotřeboval bych peníze, kdyby ve světě nebyl tento finanční systém.

Něco si nesu v karmě, potřebuji si ty peníze zpracovat. Taky svůj vztah k penězům. Potřebuji se vyrovnat s minulostí.

 

Jaké postuláty na téma peníze měl Pavel?

Dalším rozhovorem a hlavně testováním jsme postupně objevili řadu bloků na peníze. Pavel se díky testování skrze Vysoké Já dozvěděl, jaké měl ohledně peněz postuláty neboli negativní přesvědčení:

„Peníze jsou podvod.“

Nechci se tohoto podvodu účastnit, a proto nechci mít peníze.“

Testoval jsem, na kolik chce mít Pavel peníze: pouhých 5 %.

Další testování mělo zjistit, co jsou pro Pavla peníze (k tomu používám tabulky):Jsou nečisté, mám k nim odpor. S penězi je spojena nespravedlnost, bezohlednost, ne-radost, ne-svoboda, pocity viny. Mít peníze znamená být podvodník: 100 %!“

Blokuje si Pavel peníze kvůli někomu? Ano, kvůli „podvodníkům“.

Má Pavel pocit oběti? Ano, 95 %.

Má Pavel pocit viníka? Ano, 100 %.

 

Protože jsem se v minulosti intenzivně věnoval práci s metodou Radikální odpuštění (učil jsem se ji přímo u Colina Tippinga), zajímal jsem se také o to, zda Pavel odpustil:

Odpustil Pavel těm, kdo ho podvedli? Ne, 10 %.

Odpustil Pavel penězům? Ne, 10 %. Toto může znít zvláštně, ale není to nic mimořádného. Lidé peníze podvědomě obviňují, a tedy jim neodpustili.

 

Další Pavlova negativní přesvědčení o penězích byla tato:

„Peníze mohu vydělat jen na úkor někoho druhého“: 100 %.

„Peníze jsou prostředkem zotročení lidí a světa“: 100 %.

Na kolik Pavel přijímá existující finanční světový systém: 5 %.

Mám pocit viny, že tento systém podporuji“: 100 %.

„Peníze by vůbec neměly existovat“: 100 %.

„Připadám si jako otrok peněz: nekonečno %!

„Finanční ohodnocení je nespravedlivé“: 90 %.

Peníze způsobují zlo mezi lidmi“: 100 %.

„Peníze mohou kazit lidský charakter: 100 %.

 

Co řekl barometr chování

Testoval jsem Pavlovi jeho „hlavní pozici uvědomění na téma peníze“ na barometru chování a vyšlo mi: Odloučení, Zanedbaný. „Ano, zanedbávám peníze“, reagoval ihned Pavel.

Po podrobnějším vysvětlení, co znamená tato pozice na barometru chování, jsme u Pavla našli spoustu dalších bloků na peníze. Vyplynulo z toho mimo jiné i to, že Pavel se chtěl trestat za to, že měl peníze.

 

Jaký byl výsledek terapie

Pavel si v průběhu shromažďování informací o jeho blocích na peníze uvědomil spoustu důležitých informací, které před terapií netušil. Ujasnil si i další souvislosti, které jsem zde neuvedl, protože se týkaly minulých vztahů a jejich vlivu na Pavlovy peníze. To jsme také velmi podrobně rozebrali a našli řadu zásadních bloků.

Pavel zjistil, že měl mnoho negativních přesvědčení o penězích. Následným čištěním s pomocí tabulek a Vysokého Já (tedy metodou Spiritual Response Therapy, kterou vás rád naučím) se podařilo tato negativní přesvědčení odstranit.

Čistili jsme toho spoustu, například sliby a přísahy z minulých životů, ublížení v minulých životech v souvislosti s penězi a mnoho dalšího.

 

Co řekl Pavel po terapii?

Pavel během celé terapie velmi dobře reagoval a celou dobu, kdy jsem si „četl v jeho duši“, mě spokojeně a s úsměvem sledoval. Pěkně se s ním pracovalo a výsledek vypadal výborně.

Když jsem se Pavla zeptal, jak po celém čištění vnímá téma „peníze“, řekl:

„Jsem šťastný a už vím, co budu s penězi dělat dobrého. Chci pomáhat ostatním, aby byli také šťastní.“

 

Barometr chování po terapii ukázal, že Pavel se cítí vůči penězům Naladěný a chápající. Pavel se tedy zbavil starých negativních přesvědčení, která si vytvořil, a peníze začal vnímat jako prostředek, díky kterému bude moct pomáhat druhým.

Pavel mi nikdy později nesdělil, jak se po terapii cítí a jak se mu daří. Jelikož se ale občas potkáváme a vždy se přátelsky zdravíme, soudím, že byl spokojen. Jen netušil, jak dobře jsem vše, co mi při terapii říkal, znal i ze svého života…

 

Nemáte peníze? Chcete zjistit proč a zbavit se svých finančních bloků? Napište mi o tom víc…