Spiritual Response Therapy - tabulka 10A

Co vás (už ne)naučím na kurzu SRT (Spiritual Response Therapy)

logo-hlubinna-terapie

Uvažujete o kurzu SRT? Zde se dozvíte, co vás naučím, a také to, co vás nenaučím.

Upozornění – NOVÉ INDIVIDUÁLNÍ KURZY

ZÁJEMCI O INDIVIDUÁLNÍ KURZY SE DOZVĚDÍ, CO AKTUÁLNĚ MOHU NABÍDNOUT, PO OSOBNÍM KONTAKTU.

Proč jsem zrušil kurzy SRT

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: MOJE PRÁCE S MÝM DUCHOVNÍM VEDENÍM SE VÝRAZNĚ ZMĚNILA A JIŽ NEMOHU TO, CO DĚLÁM, NAZÝVAT “METODOU SRT.” PROTO JSEM UKONČIL SVÉ KURZY SRT, KE KTERÝM SE JIŽ NECHCI VRACET A UČIT NĚCO, CO UŽ SÁM NEPRAKTIKUJI.

 

A nyní se můžete začíst do starého článku, který už je jen vzpomínkou…

 

Tento článek vám má pomoct s rozhodnutím, zda se zúčastníte kurzu SRT. Pokusím se vám zde napsat, co vám kurz dá a co vám nedá. A taky proč.

Nejprve důkaz, že jsem certifikovaný učitel metody SRT… (aktuální obnovený certifikát mohu předložit na kurzu).

Pavel Kaiser- certifikované kurzy SRT

 

Co je SRT – Spiritual Response Therapy

SRT je duchovní způsob léčení duše, uzdravení naší minulosti, řešení energií a bloků, které si neseme z minulých životů a taktéž z tohoto života. Pracujeme zde s tzv. záznamy duše, můžeme říct i s akášickými záznamy. Nebo jinak též s podvědomými programy a bloky. To, že někdy na odblokování (čištění) zareaguje příznivě i fyzické tělo, je pravda, ale metoda SRT není způsob léčení nemocí nebo náhradou lékařské péče.

Spiritual Response Therapy se dá nehezky přeložit do češtiny jako „terapie duchovní odezvou“. Ano, my prosíme, Vysoké Já nám odpovídá. Čistí, pomáhá, odblokovává. To je ta „duchovní odezva“.

Jsou dva stupně kurzů. Každý trvá tři dny.

Pokud s SRT začínáte, je potřeba nejprve absolvovat základní kurz. Doporučuji po tomto kurzu nespěchat na pokročilý stupeň, ale trénovat a trénovat. Zkušenosti, praxe a co nejlepší napojení na Vysoké Já jsou totiž základem úspěchu, nikoliv počet kurzů, kterými projdete.

 

Bez napojení na Vysoké Já to nepůjde

Napojení na Vysoké Já je základem celé práce se Spiritual Response Therapy. Na kurzu mu proto věnuji dostatek prostoru. Vše se nacvičuje prakticky. Také je potřeba udělat celou řadu čištění, aby se člověk zbavil bloků, které mu v napojení na Vysoké Já brání.

 

Certifikovaný učitel Spiritual Response Therapy, má to cenu?

Stejně jako se vším i se Spiritual Response Therapy je to tak, že je hodně lidí, kteří tuto metodu vyučují, aniž by to uměli. Někteří dokonce učí něco, co nazývají SRT, ale má to k tomu velmi daleko. Neumějí metodu, neumějí učit a často ani naučit nechtějí. Zní to drsně, ale nevymyslel jsem si to. Někdy naopak lidé, aby zamaskovali svou “partyzánskou činnost,” vymýšlejí nejroztodivnější názvy “nových metod,” za kterým se však ukáže SRT v nějaké obvykle znehodnocené podobě.

Proto existuje asociace SRA, která se aspoň snaží udržet určitou úroveň kurzů a certifikovat ty, u kterých je naděje, že Spiritual Response Therapy budou učit správně a pokud možno tak, jak to odpovídá standardům. Každý student má právo na to, aby se naučil z SRT to, co se naučit má, nikoliv nějakou lidovou tvořivost.

Lidé, kteří učí metodu bez oprávnění, případně ji vyučují pod jiným názvem, porušují autorská práva dědiců Roberta Detzlera. Kromě toho ale hlavně dělají velmi špatnou službu svým studentům. Někteří se tak dostali i na černou listinu, protože sice byli certifikovaní, ale porušovali pravidla tak závažným způsobem, že jim byl certifikát odebrán. To se nás ale netýká a můžeme pokročit dále.

 

Cesta k vlastní certifikaci

Když se budete učit Spiritual Response Therapy u certifikovaného učitele, můžete jednou sami uvažovat o certifikaci buď jako terapeut (konzultant), nebo dokonce jako učitel.

Svého učitele si tedy vyberte dobře. Kurz není zadarmo a je třeba vědět, že Spiritual Response Therapy není něco, co se naučí povídáním. Je třeba praxe, praxe, praxe. Zjistěte si tedy opravdu dobře, co na kurzu dostanete, abyste nebyli frustrováni. Příkladů, kdy lidé ztratili víru v SRT, důvěru v metodu, možnost pomáhat sobě i druhým (a někdy taky hodně peněz) by se našlo bohužel dost.

 

Jak se pracuje se Spiritual Response Therapy

SRT spočívá v tom, že jsme správně napojeni na své Vysoké Já a klademe si otázky, kterými hledáme příčiny nějakého problému (jako jsou třeba strach z řízení auta, strach z létání, nemožnost najít partnera, deprese, fobie, atd.).

K vyhledávání odpovědí používáme tabulky, kterých je několik desítek. Ukázku takové tabulky vidíte na obrázku u tohoto článku.

 

Jak se napojit na Vysoké Já

Napojení na Vysoké Já je naprosto nezbytnou podmínkou práce se Spiritual Response Therapy. Bez toho žádné SRT dělat nelze.

Proto má tolik lidí, kteří se snažili naučit „SRT“ sami, tolik problémů. Domnívali se totiž, že jim stačí přečíst si knihy Roberta Detzlera nebo si nechat SRT ukázat od kamarádky a začít. Velmi se potom diví, že na sebe natahují negace, přivtělené duše a jiné problémy, kterých se nedokážou zbavit. Kurz nemohu nikomu nutit, ale příkladů, kdy se to bez kurzu zkoušet nevyplatilo, jsem viděl dost. A totéž platí i u lidí, kteří se “naučili” SRT nebo nějakou jeho odvozeninu u někoho, kdo je neuměl napojit na Vysoké Já.

Napojení na Vysoké Já vás tedy budu učit velmi důkladně. Nikoliv teoreticky, budete se to učit provádět hned prakticky. Teorií se na Vysoké Já ještě nikdo nenapojil (ani koukáním na nějaké video… ale to už je jiný příběh).

Součástí kurzu Spiritual Response Therapy je i to, že vás upozorním na spousty důvodů, proč může být vaše napojení na Vysoké Já zablokované. Naučím vás toto kontrolovat a čistit, aby se spojení s VJ stále zlepšovalo.

Během kurzu provedu celou řadu čištění, kterými vám pomohu se správným napojením na Vysoké Já. Po kurzu byste měli být schopni si sami své napojení udržovat a kontrolovat. Na kurzu uvidíte řadu čištění zcela prakticky, a když se poštěstí, odbouráme někomu nějakou pěknou fobii nebo něco podobného, přímo na místě.

 

Ptáme se kyvadla?

Lidé mají tendenci říkat, že se „ptají kyvadla“. To je opravdu nesmysl. Kyvadlo není nic než… kyvadlo. Tedy kulička nebo kousek kovu na řetízku.

Neptáme se kyvadla!

Kyvadlo je pro nás pouze prostředkem, jak zdůraznit a zviditelnit reakci našeho těla (ruky) na to, když svému Vysokému Já položíme nějakou otázku. Tuto (tzv. psychomotorickou) reakci si na kurzu nacvičíte, abyste byli schopni co nejlépe odečítat odpovědi svého VJ.

Takže při práci se Spiritual Response Therapy se nikdy neptáme kyvadla, vždy se ptáme svého Vysokého Já.

 

Ne každá práce s kyvadlem je SRT!

Lidé se mylně domnívají, že ten, kdo pracuje s kyvadlem, dělá Spiritual Response Therapy. Je to velký omyl. SRT je velmi specifická práce, kdy se skutečně musíme napojit na své Vysoké Já. Od něj pak přijímáme informace.

Testování kyvadlem bez výcviku není zárukou vůbec ničeho. Kyvadlo nám může ukazovat informace z podvědomí, můžeme je ale krásně ovlivnit svým přáním, očekáváním nebo strachem. Bez napojení na Vysoké Já a bez možnosti si své napojení a svou neutralitu při kurzu zkontrolovat jsou informace takto získané naprosto nespolehlivé.

 

Co je cílem kurzu SRT

Cílem kurzu je nastartovat ve vás chuť a radost z práce se svým Vysokým Já a dát vám naprosto praktický nástroj, kterým budete moct pomáhat sobě i ostatním. Jinak řečeno dát vám velkého pomocníka, abyste ve svém osobním a duchovním vývoji nebyli odkázáni na pomoc zvenčí, ale mohli si spoustu věcí vyřešit sami.

Že to je obrovský dar pro rodinu, partnery, děti atp., to snad ani není třeba zdůrazňovat. Náklady na kurz a úsilí do něj vložené se vám vrátí tisíckrát.

Chtělo by se mi říct, že se na kurzu budu snažit dát vám vše potřebné pro zahájení vašeho vlastního „intimního vztahu“ s vaším VJ.

 

Co vás na kurzu naučím

Jednoduše řečeno budu se vás naučit maximum toho, abyste mohli se Spiritual Response Therapy sami začít hned po kurzu pracovat. Není to až tak triviální, jak se zdá, když někoho vidíte s SRT něco čistit.

Proto ještě jednou radím – po kurzu trénujte, čistěte, testujte a zdokonalujte se. Zpočátku asi pracujte hlavně na sobě – nebojte, práce budete mít více než dost. Pak trénujte i na druhých, je to zase úplně jiné, když musíte nejen testovat, čistit, ale také to vše vysvětlit a předvést někomu druhému.

Než půjdete na pokročilý kurz, dejte si dostatek času, o to větší užitek z něj pak budete mít. Není moc platné mít dva kurzy hned za sebou, když chybí praxe.

Nejsem Robert Detzler, to asi laskavý čtenář ví. Proto vás mohu naučit jen „svou verzi Spiritual Response Therapy“, ale mohu říct, že je odzkoušená léty praxe – začal jsem v srpnu 2000 – a kus dobré práce jsem s ní snad udělal. Na kurzech se snažím učit tak, jak mě to učil můj učitel Robert Detzler, lépe řečeno se aspoň snažím od jeho učení příliš neodchylovat. Případně řeknu, co mě učil Robert a jak to dělám já a proč.

 

Co vás na kurzu nenaučím

Při práci s Vysokým Já se nedoporučuje předpovídat budoucnost, testovat závažné zdravotní problémy, dělat diagnoózy, hledat čísla, která vyjdou ve sportce…

Proč? Prostě proto, že Vysoké Já je zde pro naše léčení, ale ne pro předpovídání budoucnosti. Ta závisí na spoustě našich i cizích rozhodnutí. A věřte mi, že pokušení testovat budoucnost mít budete, nebo vás k tomu budou nutit druzí. Budoucnost ale není pevně dána, vždy má přednost naše svobodná vůle. Proto můžeme svými rozhodnutími svou budoucnost dramaticky měnit.

Vysoké Já zde není také proto, aby nám pomohlo vyhrát na los nebo zjistit, kolik si vydělává náš soused, případně kolik dětí bude mít naše Alenka, až bude velká. Vysoké Já nám nikdy nedá informace, kterými by nás zbavilo naší svobodné vůle.

Takové testování prostě nefunguje a kdo si myslí, že jemu fungovat bude, ať si to na vlastní zodpovědnost vyzkouší.

 

Co pro vás udělám po kurzu?

Osvědčilo se, když někteří studenti, kteří to potřebují, se mnou zůstávají po kurzu v kontaktu. Stejně jako kdysi mně Robert Detzler pomáhal tím, že mi kontroloval mou práci, mohu i jim pomoct dělat Spiritual Response Therapy správně, být správně napojen na Vysoké Já. A poznáte sami, že je skvělé mít někoho, kdo vám zkontroluje, zda jste stále dobře napojeni, zda vaše čištění je uděláno správně, nebo zda je třeba něco dodělat. Je to velká škola a časem mě už potřebovat nebudete.

Tato služba nemá být berličkou, je opravdu pro toho, kdo se chce vypracovat a uvítá možnost kontroly na dálku. A určitě to neznamená, že na kurzu vás nenaučím vše, co budete potřebovat.

Těm, kdo se chtějí naučit co nejvíce, nabízím také osobní mentoring dle mého ceníku.

Kdo potřebuje mít jistotu a vedení i nějakou dobu po kurzu, může to pro něj být velmi dobrá služba.

 

Příklady toho, co se dá se Spiritual Response Therapy řešit

Moji žáci mohou očekávat, že díky SRT si budou umět čistit bloky z minulých životů, fobie, nejrůznější psychické bloky.

Mezi studentkami (ano, ženy na kurzech jednoznačně převládají) Spiritual Response Therapy jsou i takové, které bravurně odstraňují např. alergie, ale i spousty dalších problémů.

Vzpomínám si, že po mém naprosto prvním kurzu Spiritual Response Therapy na začátku tisíciletí (bylo to v Karlových Varech) dvě studentky pomohly manželovi jedné z nich vyléčit se z rakoviny. Klobouk dolů!!

Ale to je jen malá ukázka toho, že když se Spiritual Response Therapy správně uchopí, je to velice mocný nástroj. A pak se mohou dít zázraky.

Pokročilejší studenti SRT mohou pracovat na čištění partnerských vztahů, zvířat, rostlin a podobně.

Podrobný výčet všeho, co s SRT budete umět, nejsem schopen udělat. Vždy bude ještě něco, na co jsem zapomněl. A kromě toho každý z nás má určité vlohy a může objevit nějakou velmi speciální oblast, které se bude v rámci Spiritual Response Therapy věnovat.

 

Co ještě můžete od Spiritual Response Therapy očekávat

Mně osobně SRT změnilo život.

Spiritual Response Therapy mi také přinesla spoustu radosti z pomáhání druhým. Nedokážu pomoct všem, nedokázal to ani Robert, ale pozitivní zkušenosti naprosto převažují, a když slyším od někoho, jak je mi vděčný, že jsem mu před lety pomohl, velice to zahřeje.

Když jsem se Spiritual Response Therapy začínal, měl jsem velice potlačenou intuici. Čištěním se mi podařilo, aniž bych o to usiloval, intuici velice posílit.

Psychicky a zdravotně se cítím líp, než jsem se cítil před několika desítkami let.

Díky Vysokému Já jsem pochopil mnoho z toho, jak funguje lidské podvědomí, jak funguji já, co se děje v mezilidských vztazích, co si neseme z minulých životů atp. Neumím si představit, co jiného by mi dalo takovou zkušenost a poznání.

Díky Spiritual Response Therapy jsem pomohl mnoha lidem, kteří už neviděli jinou možnost než spáchat sebevraždu. Těch by byla pěkná řádka.

S pomocí Vysokého Já jsem pomohl řadě umírajících, aby odchod jejich duše do Světla byl co nejhladší. Mám na mysli i své rodiče, se kterými jsem jejich odchod prožil až do konce.

Pracuji často s dušemi zemřelých, čistím nemovitosti, pomáhám lidem pochopit, co se děje v jejich podvědomí, proč se nemají rádi, proč jim nefungují vztahy, proč nemají peníze, proč nemohou najít práci, proč nemají děti, proč… proč… proč. A také jim to pomáhám vyčistit, samozřejmě.

S pomocí Vysokého Já si vybírám při každém nákupu vhodné potraviny, v případě potřeby nějaké doplňky nebo homeopatika (pro veřejnost to ale nedělám). Mohu si testovat vhodnost či nevhodnost všeho možného, pomoct si při rozhodování… S pomocí Vyšsokého Já jsem uděal spoustu důležitých rozhodnutí.

 

Prostě a jednoduše – na kurzu Spiritual Response Therapy se naučíte něco, co budete moct využívat po zbytek života doslova každý den. Hodně se naučíte o sobě i o druhých.

SRT může být velkým pomocníkem při vašem duchovním růstu. A takto bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho!

 

Tento článek nebyl krátký, ale myslím, že než vydáte peníze za kurz, měli byste vědět, co vás tam čeká a nemine. Pokud jste v článku nenašli odpovědi na všechny své otázky, napište mi.

Pokud cítíte, že kurz SRT je přesně to, co si nyní přejete, neváhejte kliknout na odkaz, kde najdete ceník kurzů a formulář pro objednávku.