čtení z kroniky Akáša

Čtení z kroniky Akáša – jak nám pomáhá a jak probíhá

logo-hlubinna-terapie

Čtení z Akáši – k čemu je vhodné, jak probíhá, jak se na ně připravit…

Autorkou článku je Tamara Kaiserová, která čtení z Akáši provádí.

 

Co je smyslem čtení z Akáši

Při čtení z Akáši hledáme příčinu současných potíží a problémů, jejichž počátek je obvykle v minulých životech. Čtení z kroniky Akáša je tedy vhodné pro toho, kdo chce porozumět událostem a vztahům v současném životě a dospět k pozitivní změně. Je to podobné jako u hlubinné terapie, ale čtení probíhá bez osobní účasti klienta, na dálku.

Další typ čtení z Akáši umožňuje najít pozitivní kvality a talenty daného člověka, což může pomoct najít svůj směr v tomto životě.

 

Stanovte si správné téma

Velmi důležité je stanovení tématu čtení. Ptáme se po příčinách, proto by otázky měly znít takto – proč se mi děje to a to. Například se můžeme ptát:

 • Proč se s partnerem stále hádáme?
 • Proč se bojím výšek?
 • Proč se nemohu naučit anglicky?
 • Proč jsem stále bez peněz?
 • Proč nemohu mít děti?
 • a podobně…

 

Příklady témat, která jsem řešila

V nedávné době jsem provedla čtení z Akáši například na tato témata:

 • Proč se stále přejídám
 • Artritida
 • Vztah k mužům
 • Strach ze života
 • Proč neustále přicházím o peníze
 • Vztah k sobě jako k ženě
 • Nepřijetí sebe sama
 • Strach ze ztráty blízkého člověka
 • Nevyřešený vztah s otcem
 • Cítím se nesvobodná

A také na tato témata:

 • Jaké talenty v tomto životě mám rozvíjet
 • Co jsou mé pozitivní kvality v této inkarnaci

 

Důvěra otevírá při čtení z Akáši „dveře“ do vaší duše

Další podstatnou věcí před tím, než se rozhodnete požádat o čtení z Akáši, by měla být důvěra v toho, kdo čtení provádí, a v samotný proces čtení. Pokud máte strach nebo pochybnosti, je dobré nespěchat nebo se případně rozhodnout pro jiný druh terapie.

Proč je důvěra tak důležitá? Protože mi vlastně otevírá dveře do vaší duše, do vaší minulosti. Aby bylo co nejpravděpodobnější, že najdu pravou příčinu potíží, musím do vašich minulých inkarnací vstupovat jako vítaný host, a ne jako nepřítel. Při práci velmi dobře cítím, do jaké míry je člověk čtení z Akáši otevřen, nebo jak moc se mu brání.

 

Čtení nelze dělat bez souhlasu druhého člověka

Z podobných důvodů také nemohu dělat čtení pro někoho, kdo o tom neví – třeba na objednávku rodinného příslušníka nebo přítele – to by pak nebyla terapie, ale spíš černá magie…

 

Jedno čtení – jedno téma

Při čtení z Akáši řeším vždy jen jedno téma a většinou se mi také ukazuje jen jedna příčinná událost; výjimečně se mi jich ukáže více.

Událostí, kdy opakujeme stejné „chyby“, bývá často mnohem víc než jedna, ale snažím se najít počátek, kdy určitý negativní program nebo blok vznikly

Někdy je také třeba k vyřešení jednoho tématu udělat více čtení, protože může mít více rozdílných příčin. Například nedostatek peněz může mít důvod v tom, že se nemáme rádi, že máme nějaký „program chudoby“, další důvod může být ve vztahu s naším partnerem, v tom, že pro nás peníze znamenají třeba ztrátu svobody, a navíc můžeme mít třeba strach ze závisti druhých lidí… To vše jsou vlastně různá témata, která je třeba zpracovat samostatně.

 

Dva typy čtení z Akáši – problémy a kvality (talenty)

Mohu provádět dva typy čtení. Jeden, kdy se právě zaměřuji na vyhledání příčin nějakých negativních programů a vzorů chování v současném životě. Nebo na to mohu jít „z druhé strany“ a vyhledat minulou inkarnaci, kdy byly vlastnosti a kvality, na které se má dotyčný zaměřit a rozvíjet je i nyní, dovedeny k mistrovství a dokonalosti.
U tohoto čtení nejde o to přesně v tomto životě „kopírovat“ talenty a dary z minulého života, ale o nalezení nějaké vrozené kvality či talentu a o inspiraci a „ujasnění směru“ v současném životě. Je to tedy vhodné pro toho, kdo si chce ujasnit, na co se má v současnosti zaměřit. Může se ukázat, že člověk by se měl například věnovat rozvíjení trpělivosti, pracovitosti, péči o rodinu, pomáhat druhým, nebo třeba rozvíjet talentu na hudbu, umění…

Samozřejmě můžeme čtení z Akáši doplnit dalšími terapiemi – čištěním metodou SRT, hlubinnou terapií, užíváním duchovních esencí.

 

Jak se na čtení z Akáši připravit

Na čtení a vhled do minulého života se není třeba nijak zvlášť připravovat, ale pokud máte možnost být v určené době v klidu, je to určitě dobré. Vnímání změn energií a uvolňování emocí je velmi individuální. Někdo vnímá pocity chladu, tlaku, závrati, slabosti, atd. třeba už před čtením, někdo v jeho průběhu, jiní zas až po přečtení písemné zprávy, kterou jim po čtení posílám. Nevadí ale, když někdo necítí vůbec nic. Každý jsme jedinečný ve svém osudu i ve způsobu, jakým se léčíme a uzdravujeme.

 

Jak čtení z kroniky Akáša probíhá

Určitou formou osobní modlitby se uvedu do stavu klidu a soustředění a pak v mysli formuluji jasný záměr čtení. Prosím otevření Akášických záznamů.

Událost se mi většinou ukazuje „od konce“. Často jako první vidím a vnímám tragickou smrt, která je vyvrcholením celé události. Snažím se co nejpodrobněji popisovat emoce, které osoba, jíž se čtení týká, v události prožívá, protože ty jsou pak „stavebními kameny“ podvědomých programů, které si do současnosti přináší.

Dobu a místo, kde se událost odehrává, někdy vnímám jen velmi obecně, jindy konkrétněji. Jména osob v události jsem až na naprosté výjimky ještě neslyšela…

Událostí postupuji jakoby ve skocích, někde se zdržím, pak se vrátím a pak zas postupuji dál, až mám pocit, že jsem určitému úseku v události porozuměla. Vše se pak snažím ve své zprávě popsat co nejjasněji a nejsrozumitelněji…

Na závěr čtení připojuji v pár větách určité shrnutí události, jak já jsem ji pochopila a co se mi v ní zdálo důležité. Někdy mám pocit, že nemám psát nic a mám vše nechat jen na klientovi…

Úplný konec čtení pak tvoří dočištění zbývajících programů a bloků skrze Vysoké Já a uzavření Akášických záznamů.

Na čtení potřebuji dostatek času a naprostý klid. Žádám o to, abych viděla ten minulý život, který je pro vyřešení daného tématu nejdůležitějšíV průběhu čtení si dělám poznámky a na závěr vám pošlu kompletně sepsaný příběh s případnými doplňujícími poznámkami. To vám poslouží k tomu, že i vy pochopíte příčinu problému na vědomé úrovni, takže dojde k jeho uvolnění a mělo by pak dojít i k pozitivní změně v oblasti, kterou jste si přáli řešit.

Často se setkávám i s vyřešením fyzických problémů, jak tělo reaguje na vyřešení příčin v duchovní úrovni.

 

Výjimečně přijde „léčebná krize“

Někdy při „rychlém“ čištění může dojít k projevům „chřipkových“ stavů – může se zcela výjimečně objevit teplota, rýma, pocení. Může se i objevit vyrážka, průjem, atd. Ale to není běžné a většinou tyto potíže celkem rychle odezní.

Celý očistný proces je dobré podpořit pitím čisté vody, častým sprchováním, koupelemi ve slané vodě, kdo má rád, tak i masážemi, saunou. Pomáhají i procházky v přírodě, plavání.

 

Čtení z Akáši působí dlouhodobě a na mnoha úrovních

Vliv čtení z Akáši je jakoby „postupně se rozbalující“. Změna může přijít téměř nepozorovaně, ale samozřejmě i rychle – skokově. Je dobré na sebe nespěchat, jen se otevřít změně…
Někteří lidé mi psali o tom, že se k výsledku čtení v čase opakovaně vracejí a stále v něm nacházejí nové poznatky a dochází u nich k novému uvědomění. Teprve po čase objevují další souvislosti, které původně v textu neobjevili. Je to, jako by čtení působilo na více úrovních a postupně.

 

Jak si objednat čtení z Akáši

Čtení z Akáši si objednáte vyplněním formuláře, na základě toho obdržíte zálohovou fakturu a vaši následnou platbu beru jako závaznou objednávku. Pak vám sdělím přesný termín čtení pro vás. Čtení většinou dělám v určený den mezi 11. až 14. hodinou. Na požádání mohu před začátkem čtení poslat SMS nebo mail, abyste věděli, že začínám.

Po čtení posílám podrobnou zprávu o tom, co jsem viděla a vnímala, mailem.

 

Co můžete od čtení z Akáši očekávat

Nemohu slibovat zázraky, protože proces poznání sebe sama a duchovního vývoje se neměří na minuty nebo hodiny. Čtení z Akáši je ale velmi účinný nástroj k tomu, aby pro nás byl náš život srozumitelnější a snazší.

Ukázky konkrétních případů, které jsem řešila, najdete například v článcích na tomto webu:

 

Ohlasy a zkušenosti se čtením z kroniky Akáša

Ohlasy spokojených klientek a klientů najdete v naší rubrice, kde jsou zkušenosti se čtením z Akáši – co nám napsali klienti v roce 2016 a v roce 2017 zde.

 

Potřebujete pomoc? Cítíte, že čtení z Akáši je pro vás to pravé? Objednejte si je tedy vyplněním formuláře, který najdete hned pod ceníkem.