Vidí nám druzí do duše? Aneb jak jsem udělal chybu.

Mohou o nás druzí něco vědět, nebo nemohou? Můžeme utajit své myšlenky?

V jednom diskusním fóru jsem dnes dostal otázku, na kterou jsem rád odpověděl. Ale z mladické nerozvážnosti jsem k odpovědi přidal i něco, na co se mě dotyčná paní ani neptala. Jsem totiž zvyklý se do lidí hned vciťovat a dnes jsem narazil. Bylo to takto…

Otázka:Pane inženýre, mohla bych mít dotaz na zvládnutí závislosti na nikotinu, respektive jestli i tohle se dá u Vás vy/řešit?

Moje odpověď:Závislost na nikotinu… Nemohu a nechci slíbit zázrak, tedy že to bude vyřešeno za jedno sezení, neznám stupeň této závislosti, ale cestu, jak to uchopit, ANO. Jde o to, že každá závislost nám přináší nějakou výhodu, ač to třeba tak nevypadá (když se jí člověk chce zbavit). Totéž platí o chronických nemocech a podobně. Při hlubinné terapii bych Vás vedl tak, abyste si to ujasnila a pak ta závislost buď prudce klesne, nebo dokonce zmizí. Opakuji, nemohu v tomto případě garantovat vyřešení za jediné sezení, ale cesta tu je.

A pak jsem přidal i onu “nevyžádanou informaci”:V podvědomí zatím touhu po tom se nikotinové závislosti zbavit nemáte. Je to jen pár procent. A jsme zpátky u těch podvědomých “výhod”, rozhodnutí, zodpovědnosti atd., prostě moje oblíbená témata. Čili na to bychom se při terapii museli zaměřit.

V reakci na to mi paní napsala:To nemůžete vědět a dle mé stručné otázky ani poznat. Jen jsem se zatím ptala, jestli to jde, toť vše.

Myslím tedy, že jsem se tazatelky dotkl, což samozřejmě nebylo vůbec mým úmyslem. Proto jsem se jí za to hned omluvil. Nedalo mi to ale a musím napsat něco o tom, jaké souvislosti jsem si uvědomil a co bych vám k této věci chtěl říct.

Také mi to připomnělo další důvod, proč je hlubinná terapie tak užitečná. Totéž samozřejmě platí o každé dobré metodě, která nám pomáhá v osobním a duchovním rozvoji.

Dotyčná a pak zřejmě i dotčená tazatelka píše, že “nemohu vědět ani poznat“, co se v ní děje. Jenže to je veliký omyl.

 

Jak jsem začal cítit i to, co jsem cítit nechtěl

Nevím, kdy se to přesně stalo, ale vím, co to způsobilo. Pracoval jsem s různými druhy esencí (duchovních esencí, ne těch vůní do koupele) a tato práce s jemnými energiemi ve mně rozvinula schopnost s esencemi “komunikovat” a vyciťovat, kterou z esencí kdo potřebuje.

Tak se ve mně už před mnoha lety vyvinula schopnost vcítit se do lidí, do klientů, prostě do někoho jiného, a to na libovolnou vzdálenost. Mnohokrát jsem si ověřil, že to funguje a daří se to až s neuvěřitelnou přesností. Hned musím dodat, že takovéto vciťování dělám jen tehdy, když to má nějaký dobrý důvod, když jsem o to požádán nebo když je to potřeba v rámci hlubinné terapie. A když to není v rozporu s mými aktuálními morálními zásadami :-).

Toto napojení jsem dříve dělal přes fotografii daného člověka. Také jsem zjistil, že úplně stejně to jde přes nějaký předmět, který ten člověk měl nějakou dobu u sebe. Ovšem stejně tak se mohu na člověka napojit a vcítit se do něj třeba i přes jeden jediný jeho vlas.

V současné době tuto možnost napojení se na dálku využívám při poradenství, kdy našim zákazníkům na www.e-esence.cz pomáhám s volbou vhodných esencí. K napojení nepotřebuji o daném člověku nic vědět, stačí mi vlastně, že mám třeba jen jeho e-mailovou adresu.

 

Je má schopnost napojit se na někoho mimořádná? Není…

Jestli si myslíte, že to, o čem zde píšu, je něco mimořádného, tak bych nesouhlasil. Schopnost vycítit i ty nejhlubší taje vaší duše v sobě má každý. Jen to až tak moc neví – na vědomé úrovni – a nepíše o tom na internet :-).

K tomu, aby člověk vycítil, co se ve vás děje, stačí, když se na vás aspoň trochu soustředí. A tato podvědomá schopnost cítit, co mají ti druzí v sobě, ovlivňuje to, jak na nás naše okolí reaguje a jak my reagujeme na ně. Jistě jste již slyšeli rčení, že “svět je naše zrcadlo“. A je to tak – vše, co se děje kolem nás, jak na nás lidé reagují, jak s námi jednají, to je odrazem toho, co nosíme v sobě.

Není tedy možné cokoliv, co v sobě máme, před svým okolím utajit.

 

Chcete znát svůj problém? Podívejte se na svět kolem sebe…

Jestli se chcete podívat na své problémy, na ty úplně nejhlubší a nejvnitřnější, nemusíte umět ponořit se do svého podvědomí nebo nevědomí. Nemusíte být cvičení v meditaci, nemusíte cvičit třicet let jógu, nemusíte mít zvládnutou harmonizaci čaker, nepotřebujete k tomu divinační pomůcky.

Stačí se podívat na to, jak, kde a s kým žijete. Celý váš svět vám odráží přesně to, co máte v sobě, v hlubinách své duše.

 

Náš partner – odraz naší duše

Jedním z nejlepších zrcadel pro nás je náš partner či partnerka. Pokud žádného nemáte, i to je odrazem toho, co máte v duši. Bojíte se mít partnerský vztah, nezasloužíte si ho, nedokážete být šťastní, nevěříte, že existuje partner, se kterým byste prožili naplněný život? Pak se to dokonale odrazí na tom, jak bude vypadat váš partnerský vztah. A to vše, prosím pěkně, naprosto bez ohledu na to, jak moc si říkáte, že chcete něco jiného.

 

Proč má tedy hlubinná terapie takový smysl?

Tím vším jsem se chtěl dobrat k jednomu závěru – proč si tolik cením hlubinné terapie. Je to jedna z možných cest, jak v sobě něco změnit. A když to změníme, odrazí se to v našem zrcadle – ve světě kolem nás.

Není tedy možné věřit naivně, že naše myšlenky nikdo nepozná. Je třeba je kultivovat, protože jinak se i to, co jsme nevyřkli nahlas, projevuje v našem světě a lidé na to reagují. Nic se tedy neutají, a proto práce na sobě přímo ovlivňuje to, jak se nám bude žít, s kým budeme žít a kde.

 

Jak dostal Špidla miliony

Pamatuji si dvě výraznější příhody, které s tímto velmi úzce souvisejí.

První jsem zažil v jedné pražské vinárně, kde jsem byl s tehdejší přítelkyní. U vedlejšího stolku seděla jedna velmi známá poslankyně a zrovna říkala svému protějšku: “Tak jsme to dneska odhlasovali a Špidlák dostal pět set milionů.” (ten počet milionů už si nepamatuji, ale malá suma to nebyla; nejednalo se o úplatek, ale prostě poslanci Špidlovi přiklepli něco ze státního rozpočtu).

Seděl jsem tedy s přítelkyní a povídali jsme si o životě a o ní a její aktuální životní situaci. Požádal jsem ji, ať mi půjčí své náramkové hodinky. Vzal jsem je do ruky, chvíli jsem je vnímal a pak jsem začal mluvit. Udělal jsem jí kompletní rozbor jejích pocitů, toho, jak se cítí ve vztazích, proč nevěří, že by si zasloužila mít dobrý vztah, a proč nevěří, že by mohla být v životě šťastná. Úplně ji to rozložilo, protože vše, co slyšela, velmi silně rezonovalo s jejími nejhlubšími pocity. Pro mne to bylo zajímavé proto, že to byl jeden z mých prvních cvičných pokusů, a tak jsem si to velmi dobře zapamatoval.

 

Naštvaná a… mrtvá

Časem jsem tuto schopnost začal využívat při terapiích. Jeden z klientů byl trochu nedůvěřivý, a tak jsme se domluvili, že mě vyzkouší. Přinesl mi fotografii a řekl, že by potřeboval zjistit, jak se paní z fotky právě cítí, protože by pro ni rád našel pomoc. Vzal jsem tedy fotku do ruky a vcítil se do ní. Vnímal jsem veliký vztek, nenávist a touhu po pomstě. Sdělil jsem to klientovi a ten mě seznámil se skutečností. To, co jsem cítil, byla skutečně pravda. Jen jsem nepoznal jednu maličkost – ta paní už byla mrtvá.

Krátce řečeno došlo k tomu, že paní přesně s těmi pocity, které jsem z ní cítil, spáchala sebevraždu – oběsila se v garáži. (Poznámka: Pomocí hlubinné terapie přes prostředníka nebo třeba metody Spiritual Response Therapy – SRT – můžeme pomáhat i duši zemřelého člověka, ale to už jsem psal jinde a ještě o tom určitě psát budu.)

 

Magie? Jen se souhlasem?

Jestli Vás napadá, že to je nějaká magie, tak bych souhlasil. Asi ano, a proto by bylo dobré dělat takové věci jen výjimečně a s dobrým důvodem a správným záměrem. Nikdy jsem toto nepoužil, abych někomu škodil. Měl jsem ale tu smůlu, že jsem dobře znal člověka, který to ke škodění a hrubému ubližování druhým používal docela běžně. Jak to dělal technicky, to tu nebudu šířit.

Napojení na druhého člověka tedy používám jen tehdy, když mě požádá o pomoc. A když cítím, že s tím souhlasí i duše dotyčného! Může to být velmi užitečné, když je ten člověk daleko, nemůže komunikovat, je v bezvědomí a podobně. Stejné napojení funguje i při práci se zvířaty.

 

Hlubinná terapie přes prostředníka – práce na dálku pro lidi i pro zvířata

Možnost vcítit se do kohokoliv funguje na libovolnou vzdálenost. A pod mým vedením to při terapii pravděpodobně dokážete i vy (pokud už to třeba dávno neumíte i beze mě). Proto může hlubinná terapie fungovat na libovolnou vzdálenost v prostoru i čase a můžeme ji dělat i přes prostředníka.

O tom všem zase někdy jindy. A pamatujte, jsem tu pro Vás a zde je můj Kontakt.