Bůh

30.06.2022 Je pro vás Bůh důležitý?

Jsem si naprosto vědom toho, že “Bůh není v módě”. Toto téma prostě nefrčí. No řekněte sami, kolik článků o Bohu jste v poslední době četli na Novinkách, Seznamu nebo CNN Prima News? Nula, samozřejmě.

Na mých stránkách stráví průměrný návštěvník 3 1/4 minuty a pak uhání dál za něčím více vzrušujícím. Když jsem nabízel “metodu SRT”, byl jsem pro své čtenáře podstatně srozumitelnější a návštěvnost mých stránek byla několikanásobně vyšší.

Jenže Bůh není metoda, přestože to někteří stále očekávají a mylně si myslí, že jsem si název Boží Slovo pouze vymyslel jako označení pro nějaký nový způsob odblokování.

Narážím na to při terapiích i kurzech a stále se přesvědčuji, jak je těžké mít opravdu víru v to, že Bůh vše řídí a že náš úkol je odevzdat se Jeho vedení. Což není ani pasivita, ani fatalismus! Prostě jen víra v to, že žijeme v Božím řádu a měli bychom mít Boha na prvním místě. I lidé, kteří tvrdí, že věří a že pro ně je Bůh důležitý, narážejí na to, že to vlastně není pravda a že se pouze domnívali, že věří.

Jak dostala jedna má klientka hned na začátku komunikace… “Žádáš o směr pro svůj další život. Jsi připravena podvolit se Boží vůli, nebo jen myslíš, že bys to měla udělat?”

 

Nedávno jsem pracoval s klientkou, která řešila finanční obtíže. Sama si všimla, že vždy, když jí šlo jen o peníze, nic se nedařilo. Samozřejmě jsme během setkání mluvili o tom, jak by měla směrovat své myšlení, aby se dostala do souladu s Bohem. To, co se jí dělo, byly totiž zřetelné korekce, ukazující, že se příliš odchyluje od své osudové cesty.

Z celé komunikace s Bohem vybírám toto Boží Slovo:

“Věz, že každému člověku je určeno, kolik má mít peněz. Nadbytek peněz by způsobil, že by se zastavil duchovní vývoj člověka. Pracuj tedy tak, abys byla spokojena s financemi, ale důraz dávej na vztah s Bohem. Jsi připravena se Bohem nechat vést?”

Na klientce bylo zřetelně vidět, že ji toto sdělení (ani ta další, která jsem pro ni dostal) neuspokojilo. Stále chtěla vědět, zda správně investovala, kdy zbohatne, atp. (to je samozřejmě zjednodušeno pro účely této aktuality). Na Boží Slovo nijak pozitivně nereagovala. Bylo vidět, jak narůstá její zklamání. A pak se nechtěně vyjádřila přesně tak, jak to cítila: “Nojo, Bůh… Já ale teď potřebuji řešit něco důležitějšího. Ty finance!”

Vše, co jsem pro klientku dostal, jsem s ní probral, vysvětlil, objasnil. Celou dobu jsem však cítil, že jí říkám něco, co slyšet nechce. A stále se mi vybavovalo, co jsem jí napsal už v prvním mailu, kdy jsem cítil, že je zaměřená na něco, co pro ni ve skutečnosti není důležité. Očekával jsem, že ji Bůh povede k tomu, co důležité je.

Tento pocit jsem se jí pokusil naznačit hned:

“… rád s Vámi budu pracovat, ale je možné, že to bude probíhat jinak, než si představujete. Bůh (skrze Boží Slovo) lidi vede tak, aby nikdy nenarušil jejich svobodnou vůli. Nedává tedy přesné konkrétní rady typu ano, investuj tolik a tolik do toho a toho, dopadne to tak a tak. Také nikdy nesděluje časové údaje, třeba že nemovitost prodáš do 15. 7. Takto to opravdu neočekávejte. Boží Slovo Vám velmi může pomoct se zorientovat ve své životní situaci a nasměrovat se tím nejlepším směrem. Buďte připravena, že budeme mluvit hodně o Bohu, Božím řádu atp. Bez toho by to nešlo…”

Po skončení terapie jsme se oba loučili s pocitem neuspokojení. Klientka se nedozvěděla, do čeho má investovat, a já jsem měl pocit, že vůbec nedocenila Boží Slovo. Naše setkání jí tedy nemohlo ani trochu pomoct. Léčení Božím Slovem není pasivní záležitost, jak očekávala (“doufám, že dnes už budu odblokovaná”).

Bůh člověka vede, ale konat musí sám, svobodně, zcela vědomě a s vyvinutím určitého úsilí. A to je cesta, která má šanci na úspěch.