mít Boha na prvním místě

15.06.2022 Mít Boha na prvním místě

Boží Slovo promlouvá ke každému dokonale podle jeho potřeby, schopností a ochoty se jím řídit. Také je důležitý záměr, se kterým člověk o Boží Slovo žádá, o tom někdy také napíšu.

Občas lidé dostanou zásadní radu, která zní: “Je třeba mít Boha na prvním místě”.

Obvyklou reakcí pak je… “a jak se to dělá?” O tom by bylo asi možné psát nebo mluvit velmi dlouho, protože to je něco, co člověku úplně změní život. Pro krátkost ale uvedu jen Boží Slovo, které dostala má dnešní klientka. Samozřejmě je to vytrženo z kontextu.

Záměrem klientky bylo “najít společnou příčinu všech svých obtíží a pak s tím pracovat”. To je, mimochodem, pro práci s Božím Slovem ideální zadání!

Na otázku, jak mít Boha na prvním místě, pro klientku přišla tato odpověď:

“Abys měla Boha na prvním místě, je třeba učinit jedno důležité rozhodnutí: Chceš naplnit smysl tohoto vtělení, nebo chceš bloudit?”

Když jsme se bavili o tomto zásadním rozhodnutí dál, klientka se ptala, jak to ale ovlivní všechny další oblasti jejího života, které si přeje řešit – práci, manželství, vztahy s ostatními lidmi… A mě napadlo jedno přirovnání – pokud člověk udělá tak vážné rozhodnutí a opravdu bude mít Boha na prvním místě, je to, jako kdyby přeladil rádio na jinou stanici. Postupně pozná, že je Bohem veden a že všechny oblasti jeho života se mění. To, prosím, říkám z osobní zkušenosti.

Zdálo by se, že naplnit smysl tohoto vtělení by mělo být nejvyšším cílem nás všech, ale vůbec tomu tak není. Mnozí se opravdu rozhodnou jinak a dají přednost něčemu mnohem méně důležitému. Pro tyto mé čtenáře bych mohl uvést ještě pár slov z dnešní komunikace, kterou jsem klientce zprostředkoval:

“… je třeba se na své uspěchané cestě zastavit a vnímat Boha. Chceš pádit bez cíle, nebo se zastavíš a najdeš svůj pravý směr?”

Souvislosti, za kterých toto Boží Slovo zaznělo, však neuvedu a více už dnes neprozradím…

P.S.: Nepropaguji žádnou církev, ani v žádné nepůsobím, ale celkem se mi líbí příspěvek na dnešní téma – Mít Boha na prvním místě podle jakési Sobotní školy.