spojení s Bohem

26.05.2022 První spojení s Bohem vzbuzuje silné emoce

Dnes skončil další individuální kurz Božího Slova. Vždy jsem zvědav na reakci studentky (muži moc nechodí) na to, když poprvé přijme Boží Slovo, určené pouze jim, beze mne jako prostředníka.

Dnešní studentka řekla, že ji to emocionálně i fyzicky zasáhlo, bylo to pro ni hodně silné. Než se ke spojení s Bohem dopracovala, musela ale překonat – tak jako každý – řadu strachů, bloků a předsudků (i těch vytvořených církvemi, opět, ale už víme, že Bůh není církev…). Výsledek ale stojí za to a vždy lidem říkám, že je podstatné stále v sobě držet a posilovat opravdovou touhu po spojení s Bohem. Jinak řečeno, stále si udržovat silný a pozitivní záměr.

Jsem raději, když se ke spojení s Bohem a komunikaci s Ním student postupně propracovává a musí překonávat obtíže. Pokud to někomu jde moc brzy a snadno, je zde výrazné riziko, že záhy propadne pýše. To se opravdu běžně stává. Pak ho čekají zcela jiné úkoly a spojení ztratí. Musí se vypořádat s pýchou, nepokorou, atp. a pak se spojení obnoví.

Dnešní práce se podařila a studentka je nyní naprosto nezávislá a svobodná v tom, jak s Božím Slovem naloží a jaký vztah k Bohu si vytvoří.

S radostí oznamujeme, že je opět možné objednávat si čtení z kroniky Akáša - viz menu Objednávky a ceníky. Tamara a Pavel Kaiserovi