láska

22.04.2022 Láska, nebo výhody?

Měl jsem terapii s klientkou, která hledala – vlastně se jen domnívala, že hledá – vztah. Objevili jsme mnohé důvody, proč se jí nedaří a hlavně nemůže dařit v lásce. Samozřejmě jsem pracoval skrze Boží Slovo. Klientka si musela přiznat mnoho vnitřních konfliktů a nesprávných vnitřních motivací, které ji vedly k tomu, že vlastně šťastný vztah ani lásku NEhledala.

Boží láska je nepodmíněná, a to je pro nás velmi těžko představitelné a pochopitelné. Nicméně se k tomuto ideálu můžeme aspoň blížit. Na závěr terapie a komunikace pro  klientku přišlo poslední Boží Slovo:

Bůh tě žádá, abys láskou nechtěla získávat výhody. 

Jsem si vědom, že takto vytrženo z kontextu celé dvouhodinové terapie to nemusí znít nijak převratně, ale pro klientku to bylo zásadní. Terapie Božím Slovem někdy končí podobnou výzvou, ve které je pro klientku obsaženo opravdu mnoho. Pokud se tam dokonce objeví slova Bůh tě žádá, vnímám to jako mimořádně silné. Taková slova nedostávám často.