Všichni muži mne nakonec opustí – hlubinná terapie – díl 1/3

logo-hlubinna-terapieVšichni muži mne nakonec opustí – hlubinná terapie – díl 1/3

Toto je první díl ze tří, ve kterém se můžete podrobně seznámit s tím, jak pracuji. Hlubinná terapie umí řešit i partnerské vztahy a vztahy mezi lidmi obecně, například problémy ve vztazích mezi rodiči a dětmi.

Toto je příběh, ve kterém klientka řeší závažný problém ve vztahu k mužům. Vztah je poznamenán – jako ostatně u každého z nás – zážitky z minulosti. Klientka se domnívá, že všechny její vztahy s muži končí rozchodem, protože ji v dětství opustil otec.

Výchozí stav klientky byl velmi nepříjemný, rozchod s posledním partnerem v ní probudil všechny možné negativní podvědomé programy (postuláty) a spolu s tím se objevily nejrůznější tělesné příznaky (somatika). Pro Vaši orientaci jsem v následujícím mailu klientky vyznačil některé postuláty, tj. slovní projevy toho, co si nese klientka v podvědomí, barevně.

 

Zůstanu opuštěná… Mail klientky před hlubinnou terapií

Dobrý den,

byla jsem před časem u vás na asi třech terapiích. Řešili jsme partnerský vztah a věci s tím spojené (pozn.: jednalo se ale o jiné téma než je toto), momentálně se partner odstěhoval a já jsem rozbitá na kousíčky… Cítím se strašně a mám pocit, jako by se tím odkrývala nějaká dávná bolest – cítím se velmi opuštěná. Nevím už, co s tím dělat, je to strašlivé. Tento pocit znám a je skoro celoživotní, prostě je to jak bych to řekla nejtrefněji – “můj základ.” Mým základem až do morku kostí je “opuštěná.” 

Partner byl jeden z nejbližších lidí za celý můj život, přichází mi k tomu větička “muži mě vždycky opustí” a “když mě neopustí oni, tak je to tak nesnesitelné, že je musím opustit já“. Při řešení vztahu jsem napsala podle techniky z jedné knihy “Dopis lásky” a tam se mi napsalo – moc mě bolí, že zase ztrácím milovaného muže, nejdřív dědečka, tátu a teď i tebe. Odpovídá to plně té větě – muži mě vždycky opustí.

I když mi rozum říká, ať partnera nechám být, je dost nevyzrálý, nezodpovědný a asi si potřebuje ještě dost věcí vyzkoušet, ta moje bolest je taková, že bych byla nejraději, kdyby se vrátil, “stal se zázrak” a vše se urovnalo. Nevím si s tím rady. Navíc se odstěhoval, nechal mne s dost vysokým nájmem (byt jsme vybírali spolu) a odešel. Řekl, že na dva měsíce má domluvené bydlení u kolegy a pak že se uvidí. Že se můžeme vídat, “jak to budeme cítit.” Cítím se zcela “zrazená”– a také mi to velmi připomíná chování mého otce, který od nás odešel, když jsem byla malá a asi celé moje dětství byly problémy s penězi. Můj otec byl dokonce kvůli penězům a dluhům za alimenty dvakrát ve vězení. Zradu cítím od otce, že mě opustil a také “že mě ve všem nechal samotnou.” Tohle se velmi okatě opakuje u partnera, který mě stejně jako můj otec “zradil”- hlavně ve finanční oblasti a “nechal mě v tom samotnou”.

Moje dětství bylo velmi náročné z hlediska peněz, bylo nám často předhazováno, jaký táta je, a měla jsem asi pocit, že za to můžu já. Zvlášť prarodiče nám to často vyčítali, ačkoliv jsme za to vlastně jako děti nemohly. Cítím, že nesu i tuto vinu. Vina je teď také moje aktuální téma. O víkendu jsem byla v kostele a měla jsem vhled do raného dětství, nevím přesně, kolik mi bylo (tak 1-3 roky), ale slyšela jsem, jak jsem za zavřenými vyslechla rozhovor rodičů, že “nás raději neměli mít” – cítím, že se to týká také peněz, že neměli peníze, a možná ještě nějaké další téma. Asi i také zodpovědnost, táta byl vždycky dost nezodpovědný.

Jak jsem to popsala, uvědomila jsem si, že je to celé o mém otci, že mi odcházející partner ukázal mé nevyřešené bolesti ohledně táty.

 

Ještě mě napadá jedno téma, a to je, že asi sama sobě nechci dovolit mít se dobře, být spokojená, mít hojnost peněz. Když jsem se ptala sama sebe, proč to ještě nemám, přicházelo mi, že cítím vinu, že někde na světě je válka, lidé nemají co jíst, mají se moc špatně, tak já si to přece nemohu dovolit, vždyť se vlastně mám tak moc dobře, mám kde spát, mám co jíst, tak proč bych se měla mít lépe? Tohle mě hodně brzdí. Cítím velikou vinu za to, že se vlastně mám tak, jak se mám teď.

Jakmile chci mít víc, sama sebe sabotuji (podvědomě), i když navenek dělám pro to aktivní kroky, tak hodně věcí drhne a stojí mě velmi mnoho úsilí.

 

Zabývám se “léčením sama sebe” už nějakou dobu a už mě nebaví, jak mě pořád – tedy často něco pořád bolí, už bych to chtěla vyléčit (pozn.: při terapii jsem klientce ukázal, že toto není pravda, že se naopak vyléčit nechce; samozřejmě jsme pak zjistili důvody a odstranili je).

Proč toho musím mít tolik? Proč toho tolik musím nést? Možná nemusím, ale nesu. 

 

Hlubinná terapie PLUS – co to znamená?

Rád bych při této příležitosti objasnil, proč svou práci označuji jako hlubinná terapie PLUS.

 

Běžná hlubinná terapie spočívá v tom, že:

 • Klientka přijde s nějakým tématem
 • Terapeut se ji snaží vést do minulosti, aby tam našla příčinu svého problému.
 • Po skončení se rozloučí a je to.

 

Hlubinná terapie PLUS v mém podání spočívá v tom, že:

 • Proberu s klientkou její téma.
 • Testuji, zda je dané téma pro klientku skutečně prioritní. Nemusí tomu tak být a dělat hlubinnou terapii na nepodstatné téma by bylo trochu “mimo”. A hlavně užitek pro klientku by mohl být relativně nepodstatný, protože by se vyhnula řešení toho, co pro ni je opravdu důležité.
 • Pokud není téma správně stanoveno, testujeme další varianty, až najdeme hlavní problém klientky – toto zajistí, že hlubinná terapie bude mít maximální účinek.
 • Vytestuji klientce její výchozí stav na barometru chování – to jí pomůže do větší hloubky pochopit její situaci před hlubinnou terapií.
 • Vytestuji klientce, jak velká je její míra stresu, spojeného s tématem.
 • Rozeberu s klientkou další podrobnosti, týkající se jejího problému; zde se lidé často dozvědí informace, kterých si vůbec nebyli vědomi. To považuji za přínosné pro pochopení toho, co a proč se jim v životě doposud dělo.
 • Kontroluji, zda je třeba odstranit nějaké zásadní bloky, které by hlubinná terapie odstraňovala velmi obtížně, nebo by to dokonce nebylo možné.
 • Pokud takové bloky najdu, odstraňuji je metodou Spiritual Response Therapy – jedná se například o prokletí, přivtělené duše a jiné cizí entity, sliby a přísahy z minulých životů, zákazy, magie, atp.
 • Testuji, zda je klientka na nejhlubší úrovni duše opravdu otevřena tomu, aby se problému zbavila. Nemusí tomu tak vůbec být a lidé mají často vnitřní podvědomé zábrany proti tomu, aby se v jejich životě něco změnilo k lepšímu. Pak od nich uslyšíte “no, byla jsem tam, ale vůbec mi to nepomohlo“.
 • Pokud není klientka vnitřně připravena problém uvolnit a vyřešit, hledám důvody a odstraňuji je metodou Spiritual Response Therapy. Zde mohou být podvědomé programy, jako je sebetrestání, sebepoškozování, sliby, přísahy, prokletí a mnoho dalšího.
 • Po kontrole všech možných parametrů začíná vlastní hlubinná terapie.
 • Provedu klientku terapií, takže si postupně uvědomí své podvědomé programy, emoce i somatika, která tyto emoce doprovázejí v těle.
 • Dojdeme do co nejvzdálenější minulosti, kde klientka najde příčinu svého trápení. Někdo zůstane v tomto životě, pokročilejší klienti se dostanou do minulých životů. Zkušení klienti, kteří jsou již do jisté míry odblokování, mohou okamžitě po zahájení terapie “skočit” do minulého života, kde je příčina problému. Ti nejpokročilejší klienti tedy neprocházejí řetězec událostí, ale dostanou se hned přímo k příčině už na samém začátku hlubinné terapie. K tomu jedna malá poznámka: Kdysi jsem se domníval, že moje úloha v hlubinné terapii je nepříliš důležitá, ale pak jsem na praktických případech zjistil, že to, jak se daří klientům dostávat do minulosti, je přímo úměrné mé energii, kterou do terapie vložím, síle mého záměru a rozhodnutí lidem pomoct. A také roste s mírou mé vlastní čistoty o “odblokovanosti”. Někteří klienti, se kterými jsme s tím tak trochu experimentovali na kurzu hlubinné terapie, mi dokonce dokázali říct, jaký cítili v terapii rozdíl podle toho, jak jsem je v daném dni vedl.
 • Takže zpět k terapii: V průběhu terapie vedu klientku tak, aby v sobě objevila co nejvíce negativních podvědomých programů. K tomu jsem si vytvořil vlastní způsob pokynů a otázek, používám jich mnohem širší škálu, než je obvyklé. Současně dalšími otázkami vedu klientku k tomu, aby si propojila zkušenost a poznání z minulosti se současností. A také naopak, protože ze svého současného poznání může vnést něco do své minulosti, a tak ji změnit!! Tyto postupy, které jsem si k “holé” hlubinné terapii přidal, se mi velmi osvědčily. Jsou vlastně na celé terapii tím nejdůležitějším.
 • Po skončení terapie, kdy klientka už nemá cítit žádná somatika, nemá mít žádné negativní postuláty a má další znaky toho, že je terapie dokončena (to zde přesně nepopíšu, ale pozná se to velmi dobře), provádím řadu kontrol, tedy opět něco navíc, co není součástí běžné hlubinné terapie.
 • Kontroluji, zda klientka přijala celou terapii na všech úrovních.
 • Pokud nepřijala, hledám důvody a odstraňuji je metodou Spiritual Response Therapy. K takovým důvodům může patřit například strach ze změny, obava z reakce okolí, partnera, atd. Jde o to, že někdy je změna po hlubinné terapii tak zásadní, že to může znamenat výraznou životní změnu, tedy “krok do neznáma”.
 • Kontroluji, zda klientka je připravena uvést pozitivní změny do života.
 • Pokud by nebyla, hledal bych důvody a odstraňoval je.
 • To vše samozřejmě komentuji a klientka se k tomu může stále vyjadřovat. Současně se dozvídá další užitečné informace o sobě a o tom, co má v podvědomí.
 • Vytestuji klientce její aktuální pozici na barometru chování – to jí pomůže do větší hloubky pochopit její nastavení poté, co prošla hlubinnou terapií a dalším čištěním.
 • Vytestuji klientce, jak velká je její míra stresu, spojeného s tématem. Zde by samozřejmě měl vyjít nulový stres.
 • Vyzvu klientku, aby opakovala své výchozí postuláty. Na tom kontroluji, jak na ně nyní bude klientka reagovat, zda se objeví nějaká somatika atp. Vše musí být v pořádku, jinak by nebyla hlubinná terapie správně dokončena.
 • A to už je skoro vše… Všimli jste si něčeho? Za celou dobu terapie ani po ní klientce neradím, co by podle mě měla dělat, co by si měla myslet, jak by se měla chovat. Vždy ponechávám lidem svobodu v tom, jaké závěry si pro sebe v životě vyvodí sami, co změní, kdy to změní a jak…!!! Výjimečně lidem řeknu něco o tom, jaké zkušenosti jsem v podobných situacích udělal třeba já sám, ale nechávám jim svobodu jednání po terapii – nejsem tedy poradce, ale spíše průvodce či pomocník na cestě.

No a to je zhruba vše, co pro své klienty dělám.

 

Byli jste na terapii? A víte na jaké??

Ještě bych rád zdůraznil jednu důležitou věc. Vždy se při své práci snažím, aby v každé chvíli lidé věděli, jakou metodou s nimi právě pracuji a také proč to dělám.

Nelíbí se mi, že klienti často řeknou, že již na nějaké terapii byli, ale vůbec netuší, co s nimi kdo dělal, jakou k tomu použil metodu a proč. Připadá mi to nejen neseriozní ze starny terapeutů, ale také to často vypadá doslova jako zneužívání jejich nezkušenosti, neinformovanosti a neznalosti.

Slova jako “no, paní mi prý dávala nějakou energii nebo co” jsem slyšel víckrát, než je mi libo. A také “a andělé jí řekli, že prý k ní mám přijít ještě pětkrát“. To už mi zavání opravdu manipulací.

 

Hlubinná terapie PLUS – výsledek

Výsledkem celého popsaného procesu, kterým klientku provedu a ve kterém použiji dovednosti z hlubinné terapie, Spiritual Response Therapy a také barometr chování (který jsem si ponechal z mé dávné praxe s metodou One Brain), je to, že klientka se musí cítit dobře a musí to na ní být poznat. A jak jsem uvedl výše, musí také vědět, co jsem s ní dělal a proč jsem to s ní dělal, k čemu to pro ni bylo dobré a proč jsem to pro ni považoval za přínosné.

Na závěr ještě kontroluji, zda klientka nemá nějaké projevy, jako například točení hlavy nebo něco podobného.

Po hlubinné terapii je přípustná jistá míra únavy, přiměřená odvedené práci, ale nic jiného. Musím být schopen poznat, kdy je únava znamením nedokončené terapie a kdy je to jen přirozený projev po spoustě dobré práce. V případě této klientky ještě nastalo to, že jí byla po hlubinné terapii ohromná zima, ale to je projev, související s hlubokým čištěním, s tím se setkávám u pokročilých klientů běžně a je to věc, ze které je nejlepší se vyspat. Tělo doplní energii a vše je v pořádku.

Určitě je dobré, když má klientka po hlubinné terapii čas na odpočinek, je vhodné pít více čisté vody, vyspat se, mít čas na sebe. A pokud možno hned po terapii neřídit auto!

 

Hlubinná terapie se postupně prohlubuje

Asi jste zaznamenali, že jsem se zmínil o různých stupních pokročilosti klientů. Když absolvujete hlubinnou terapii vícekrát, vaše podvědomí i vědomí bude pracovat lépe a užitek z terapie postupně poroste. Celkový stav mysli, ale i těla, se musí s dalšími terapiemi zlepšovat.

Začínající klient, který nikdy hlubinnou terapií neprošel, se obvykle nejprve potřebuje zbavit spousty balastu z tohoto života. Pokročilejší klient už pokračuje do minulých životů. A ti, kdo už mají “na tachometru” najeto něco víc, mohou do minulého života skočit okamžitě poté, co jim dám prvních pár otázek a instrukci.

Pokročilí klienti se také rychleji čistí a čištění jde do větší hloubky. Čas potřebný na hlubinnou terapii se zkracuje a celkový efekt je lepší.

Hlubinná terapie je dobrá jako jednorázová pomoc, při dalších sezeních ale získáváte více a váš pokrok v čištění se zrychluje.

 

Všichni muži mne nakonec opustí – hlubinná terapie – díl 2/3

Doufám, že vám toto povídání pomohlo nahlédnout víc do mé práce. Pokračování dnešního příběhu pro vás připravím během pár dní. Zatím se můžete těšit, půjdeme do minulosti a zacouváme o pár set let nazpět.

Pokud i vás trápí problémy ve vztazích, ať už jsou to partnerské vztahy, vztahy na pracovišti, mezi soused nebo třeba vztahy rodičů s dětmi, je zde pro vás můj Kontakt.