Vina, smutek a Atlantida – klientka si přinesla pocit viny z minulého života

logo-hlubinna-terapieMinulý život a vina za duchovní učení

Klientka trpěla nevysvětlitelným pocitem viny. Když hovořila, vyjadřovala pochybnosti o tom, zda má vůbec něco cenu, zda se dá v životě něco změnit. Měla také pocit, že se cítí nesmírně staře. Dlouhé roky pracuje na svém duchovním vývoji, prošla řadou sezení hlubinné terapie, ale náhle ji přepadl pocit, že to vše bylo k ničemu a nemělo to žádný smysl.

 

Existuje jen jediný Bůh

První život, nebo spíše událost v minulém životě, která se klientce vybavila: “Jsem na velkém stadionu, kolem jsou spousty lidí a mávají barevnými praporky. Je tam ohromný hluk a šum. Vidím se, jak ležím dole na zemi, na rukou i nohou mám silné provazy. Každý z provazů vede k jednomu koni. Stojí tam vysoký muž, který pak dává pokyn, a koně vyrážejí do různých stran. Cítím krátkou bolest a pak už opouštím tělo a dívám se shora na to, jak mě trhají.

Zaplavuje mě vina za to, že se mi to stalo.

Byl jsem učitel, učil jsem malou skupinku chlapců bohatých lidí. Při výuce jsem jim řekl, že mám takový názor, že neexistuje více Bohů, ale že vše pochází jen z jediného Boha. Nemyslel jsem to zle, ani jsem jim svůj názor nevnucoval. Jejich rodiče mě za to ale nechali odsoudit k smrti roztržením.”

 

Vina za zničení Atlantidy

Další život, který se hned nato klientce vybavil, začíná asi takto: “Všechno hoří, na nebi se odrážejí plameny, hoří země, hoří i voda. Všechno je v plamenech. Dívám se na to shora, cítím se nesmírně staře, unaveně. Je ve mně vina za to, co se stalo.”

Potom klientka popisuje, jak celý hořící ostrov mizí v oceánu.

 

Klientka změní svou minulost

Jak jsem napsal v příspěvku Zázrak hlubinné terapie, klientka se následně spojila se svým “tehdejším já” z pozice “dnešního já“. Jinak řečeno z pozice jejího dnešního poznání a vědomí vstoupí do tehdejší události a může na ni tvořivě působit. Tím má možnost tuto situaci pochopit, přijmout, odpustit si – prostě vnést do ní nové uvědomění a smířit se s ní.

Byl jsem zvědav, jestli uslyším, že “Atlantida nezanikla”, taková změna minulého života by potom nedávala smysl, ale klientka to neřekla. I nadále viděla, jak ostrov mizí ve vodě, nicméně už necítila pocit viny. Hovořila o tom, že přijímá své tehdejší já a vnímá to jako přijetí části duše, kterou tehdy z pocitu viny odvrhla (toto má zajímavou návaznost na metodu Spiritual Response Therapy, kde její autor Robert Detzler hovořil o tzv. “studentu na výměnu”, my tomu říkáme “scelení duše”).

V různých terapiích (například i v metodě Radikální odpuštění) se ukazuje, že člověk, kterého trápí vina, skutečně může odmítnout nějakou svou část, a tak vlastně nemůže prožívat pocit celistvosti.

 

Alternativní životní cesty?

Můj již zmíněný učitel Robert Detzler nás mj. učil o tom, že člověk svými rozhodnutími může činit výběr z tzv. alternativních životních cest. Při této hlubinné terapii jsem dostal ukázku takové situace… Když jsem vedl tuto klientku, aby se po zpracování události v Atlantidě vrátila k aréně, kde byla roztrhána na kusy, viděla tuto arénu zpustlou, prázdnou, vyhořelou. Roztrhání se tedy již nekonalo.

Je mi líto, že nemohu s určitostí ověřit, zda vize klientů odpovídají pravdě, ale i v tomto případě vše vypadalo velmi přesvědčivě. Důležité ale je, že problém se vyřešil, jak píši dále. To ostatní je zajímavé, vzrušující, ale bohužel mimo možnosti ověření v praxi.

 

Přijetí své mužské části, tzv. “vnitřního muže”

Po přijetí svého “bývalého já” to klientka překvapivě vnímala jako přijetí své mužské části (v minulosti si uvědomovala, že toto byl její celoživotní problém). S tím souvisí s tzv. archetyp vnitřního muže. O tom, že by minulý život v Atlantidě mohl s tímto archetypem souviset, jsme samozřejmě neměli tušení a bylo to určitý “bonus” k celé terapii.

Příjemné bylo, že celá práce trvala jen asi hodinu. Druhý den po terapii jsem se dozvěděl, že pocit viny, výčitky a pocit, že nic nemá cenu, zmizely.

 

Vina na Wikipedii

Hezký popis toho, co je vina, jsem našel i na Wikipedii.

 

Jak vidíte na tomto případu, kdykoliv se může stát, že z naší minulosti přijde volání o pomoc. Říkáme, že se restimuluje nějaký psychosomatický problém. Kdyby se to stalo i Vám, jsem zde pro Vás na dosah pár kliknutí… Kontakt.