sebevědomí

Sebevědomí: 15 vteřin, které mi ho zničily na 30 let

logo-hlubinna-terapie

Sebevědomí: 15 vteřin, které mi ho zničily na 30 let

Sebevědomí je problém, který trápí spoustu lidí. V tomto příběhu se vypráví o klientovi, který se rozhodl toto téma opravdu řešit. Proto vyhledal mou pomoc.

Na téma sebevědomí se mi jevila ideální hlubinná terapie. Proč? Protože v ní umím klientovi pomoct objevit v sobě a hluboce si uvědomit co nejvíce podvědomých bloků (přesvědčení, programů). Také umím klientovi pomoct uvědomit si spousty souvislostí mezi příčinami v minulosti a jeho současným životem. Díky tomu pak dojde k odbourání problému a v podvědomí se vše změní výrazně k lepšímu. Jak jsem již někde psal, myslím, že práce s postuláty je jednou z nejsilnějších stránek mé práce.

 

Mám málo sebevědomí a bojím se selhání

Toto bylo hlavní téma hlubinné terapie. Celá naše práce trvala něco přes tři hodiny. Pro pochopení principu, jak u klienta došlo k zablokování a ztrátě sebevědomí bude ale muset postačit jen malá část jeho příběhu. I když, jak uvidíte, byla nesmírně důležitá.

V tomto článku se na velmi typickém příběhu dozvíte, jak snadno si člověk v určitých situacích vytvoří negativní přesvědčení sám o sobě. Také porozumíte tomu, jak je snadné někomu ublížit a způsobit mu podvědomé bloky. Možná by to mohlo být inspirující pro učitele, rodiče, vychovatele,…

 

Sebevědomí si klient zablokoval za 15 vteřin

Klient si v hlubinné terapii vybavil událost z útlého dětství. Jednalo se o 15 vteřin trvající zážitek z dětského kolektivu. Klient měl v té době jistou vadu řeči. Jak uvidíte, byl to nakonec důvod, proč mu necitlivé chování jeho vrstevníků zablokovalo sebevědomí.

Rád bych také zdůraznil, že to, že se klient zablokoval, bylo dáno tím, že k tomu byl připraven z jiných zážitků z minulosti.Stejnou událost by tedy jiný člověk prožil naprosto jinak a třeba by si žádný blok nevytvořil.

Jde vždy o to, jak událost, která je sama o sobě neutrální, prožijeme a jak ji pro sebe interpretujeme. Teprve tím dostane událost negativní nebo pozitivní náboj.

Takže… 15 vteřin… a vznikl blok, který provázel klienta životem více než 30 let! Tak naše podvědomí funguje – jakmile se negativní program dobře usadí, je tam a působí, dokud jej neodstraníme. A s postupem času se obvykle spíše zhoršuje, protože se k negativnímu zážitku z minulosti přidávají další… Tak se člověk dostává do začarovaného kruhu.

 

Jak si klient zablokoval sebevědomí na mnoho dalších let

„Jsem ve školce, hrajeme si venku na hřišti. Jeden kluk se baví s druhým a volá na mě, ať jdu k nim. Jdu tam a on mi řekne, ať řeknu nějaké slovo (už si nepamatuji jaké). Já ho řeknu a oni se začnou smát tomu, jak jsem to řekl. ´Vidíš, já jsem ti to říkal, že je divnej, že takhle srandovně mluví´, řekl jeden kluk druhému a odešli.“

 

Klient si vytváří negativní podvědomá přesvědčení o svém sebevědomí – postuláty

„Kluci odešli, začínám o tom přemýšlet. Nevěřím si, bojím se, že mi nebudou rozumět. Cítím se zrazený, nepochopený.

Začínám se cítit méněcenný, nepochopený, jiný, než jsou všichni ostatní. Cítím se uzavřený sám v sobě. Neumím tak dobře mluvit jako oni, nejsem jako oni, nemám to jako oni. Nedokážu spoustu věcí jako oni.

Najednou jsem se celý stáhl do sebe. V tu chvíli jsem si přestal věřit.

Pochopil jsem, že jsem někdo jiný a sebevědomí šlo dolů.

Vím, že mi lidi nebudou rozumět. Tak to prostě je a teď s tím budu muset žít.

Rád bych se zapojil do normálního fungování s kamarády. Brání mi v tom to, že se mi smějí. Cítím se jiný. Cítím, že by se mi smáli. Nebyl bych na jejich úrovni.

Chtěl bych být jako oni, mít takový respekt ostatních.

Nemohu se zapojit do jejich normálního fungování.

Utvrzuji se v tom, že jsem jiný než ostatní, že mám problém, že jsem prostě chudáček.”

To jsou jen některé z myšlenek, které si v této události z dětství klient zafixoval a které se staly jeho programy na dalších 30 let. Klient si dále uvědomil řadu souvislostí s tím, jak jej vychovávala jeho matka:

“Měl jsem doma všelijaké úlevy. Proč? Protože máma mi nevěřila, že bych vše dokázal. Máma měla pocit viny za to, jaký jsem. Máma mi chtěla vynahradit ten normální život. Tím ve mně podporovala pocit, že nic nedokážu jako ostatní.

 

Klient si vybavuje ještě vzdálenější minulost

Tento klient pro nalezení příčin svého nízkého sebevědomí ani nepotřeboval vrátit se do minulého života. Objevil totiž ještě další událost, která se stala v době před jeho narozením. Asi by vás ohromilo, do jakých podrobností vše dokázal vidět!

I v období před narozením byly důvody, proč měl klient v životě nízké sebevědomí. Uvědomil si však, že své další programy převzal od své matky, která si před porodem nevěřila. Měla doslova strach ze selhání – klient pochopil, odkud tedy získal obdobný problém. Zajímavý vedlejší efekt byl, že tamtéž klient zjistil, že v době, kdy se blížilo jeho narození, řešil jeho otec stejnou situaci v práci, jako klient řeší v současnosti.

Klient v prenatálním období objevil další silný podvědomý program: „Bylo by to jiný, kdybych nebyl. Rodiče by nemuseli řešit takové problémy.“ A zde byly další důvody, proč klienta trápilo nízké sebevědomí.

 

Uvědomění je v hlubinné terapii základ úspěchu

V hlubinné terapii jsem se naučil pracovat velmi dobře s postuláty, tedy s podvědomými programy klientů. Uvědomění si co nejvíce postulátů a jejich vlivu na současný život je totiž pro úspěch terapie klíčové.

I tento klient si z hlubinné terapie odnesl spoustu uvědomění.

O tom svědčila například tato jeho slova, která řekl ke konci naší práce:

„Cítím se teď hodně uvědoměle. Oprostím se od problémů mých rodičů. Byl jsem spojený s mámou, byli jsme jedno tělo. Zažíval jsem její pocity. Prožíval jsem to, co ona, s ní. Vzal jsem si s sebou do života pocity mojí mámy. Měli jsme spolu silné pouto, máma ve mně ty pocity pěstovala.

Převzal jsem vzorec chování mé mámy v určitých situacích. Bral jsem to doposud jako správný.“

 

Happy End

Nemám zatím od klienta na terapii zpětnou vazbu. Podle toho, jak na konci terapie hovořil, však soudím, že se jeho sebevědomí výrazně zlepšilo. Zajímavé bylo vidět i změnu v jeho obličeji. To se někdy stává – lidé po hlubinné terapii odcházejí a vypadají jinak, aniž by si toho byli vědomi :-).

Co jsem tímto článkem chtěl říct? Že pochopení příčin našich problémů a jejich hluboké zpracování a propojení poznání se současným životem přináší ohromnou úlevu. Hlubinnou terapií můžete ze svého podvědomí vymazat spousty negativních programů. A pak se tam udělá místo pro nové programy, pro ty pozitivní.

Jak řekl ke konci terapie tento klient:

„Cítím se více otevřený, volněji se mi dýchá. Necítím se sevřený, cítím kolem sebe energii. Mám ji všude kolem sebe.“ (pozn.: to souvisí s tím, co klient řekl v události v dětství, kdy mluvil o tom, jak se uzavřel do sebe).

 

Tím byla terapie úspěšně ukončena. S klientem se mi skvěle pracovalo, protože přišel velmi dobře připraven a odhodlán se problému nízkého sebevědomí zbavit. Byla to pro mě radostná a skutečně naplňující práce…

 

Trápí i vás nízké sebevědomí? Můžete to také změnit, jen je třeba se objednat…