Nedostatek peněz a ztráty jako v začarovaném kruhu

logo-hlubinna-terapieNedostatek peněz a ztráty jako v začarovaném kruhu

Nedávno jsem řešil oblíbené téma, které trápí mnoho lidí – nedostatek peněz, nedostatek finanční hojnosti. Nebudu zde uvádět mnoho podrobností z průběhu terapie, ale rád bych napsal některé z postulátů, které nakonec vyšly najevo.

Ztráty peněz v tomto životě

Klientku již mnoho let provázely finanční ztráty její i jejího manžela. Kladl jsem tedy “ty správné” otázky, aby se klientka dostala do událostí, které s tím souvisely. V tomto životě jsme zpracovali ztráty peněz na akciové burze, ztráty peněz v tradingu, finanční podvody, kterých se rodina stala obětí (podvody typu “letadlo”, neboli SCAM).

V událostech z tohoto života si klientka podrobně prošla zážitky, které doposud vnímala jako veliký stres, ale neměla je zpracované, protože se snažila na ně vůbec nemyslet, aby se vyhnula bolesti s tím spojené.

V těchto událostech při opakovaném procházení objevila řadu pro ni překvapivých skutečností, dokonce zjistila, že některé z případů ztráty peněz, které dosud dávala za vinu z větší části svému manželovi, byla vlastně důsledkem jejích negativních přesvědčení.

V poslední zpracovávané události z této inkarnace došla k závěru, že některá rozhodnutí v minulosti byla důsledkem chamtivosti a neopatrnosti.

Zde došlo k zajímavému obratu v terapii, protože téma “nedostatek peněz” se náhle změnilo na “nechci mít peníze”.

 

Víra v Boha, fanatismus, peníze a ďábel

Klientka si při zpracovávání událostí z tohoto života při mých otázkách, kterými jsem ji vedl ke stále hlubšímu uvědomování jejích přesvědčení o financích, nedostatku atd., najednou začala vybavovat věty, které jako by nepatřily do této inkarnace.

Navedl jsem ji tedy do minulého života, kde si vybavila tento příběh (silně zkráceno).

“Jsem dcera šlechticů, kteří jsou hodně bohatí, ale přeci jen ne dost na to, aby mi mohli zajistit velké věno. Rozhodnou se tedy, že mě dají do kláštera. Matka představená nám několikrát denně přednáší. Musíme klečet, je nás tam několik novicek. Matka představená hovoří o škodlivosti peněz a majetku. Je velice fanatická, je vidět, že nás nenávidí, protože jsme přišly z bohatých rodin. To se opakuje několikrát denně. Říká nám například:

  • Jenom chudoba a odříkání je cesta k Bohu.
  • Království nebeské je uzavřeno pro bohatce.
  • Je špatné být bohatý, bohatství otevírá srdce ďáblu.
  • Chtít bohatý je zlé a špatné a chamtivé.
  • Peníze plodí zlo.
  • Kdo má peníze, bude zatracen.
  • Když se nevzdáte peněz, skončíte v plamenech pekelných…”

Klientka se rozhodla, že toto učení matky představené, která byla velmi fanatická, nebude respektovat. Vzbouřila se, ale nakonec to vedlo k jejímu uvěznění a smrti. V okamžiku smrti si znovu utvrdila to, co ji matka představená učila. Umírala s myšlenkou, že to, co matka představená říkala, se vlastně naplnilo – měla pocit, že ji “po smrti čeká peklo”. Tím si ještě upevnila přesvědčení, že bohatství a peníze jsou jen cestou do pekla. S touto myšlenkou tedy umírala, takže si ji velmi silně zafixovala.

 

Moc podvědomí jednoznačně vítězí nad vědomými touhami

Takovýchto postulátů si klientka vybavila celou řadu. Vzhledem k tomu, že v tomto životě není věřící, ale přesto se snaží o svůj duchovní růst a rozvoj, staly se jí tyto postuláty zásadní překážkou k tomu, aby se mohla mít materiálně dobře. Touha po duchovním vývoji (a “cestě k Bohu”) se tedy v kombinaci s podvědomými bloky z minulého života staly neslučitelné s tím, aby rodina měla dostatek peněz. Vznikl tak vlastně vnitřní konflikt, ve kterém muselo jednoznačně zvítězit podvědomí.

V podvědomí klientky bylo její pevné rozhodnutí, že chce žít v souladu s Bohem, což ve spojení s jejími přesvědčeními z minulého života způsobilo, že podvědomě dělala v životě taková rozhodnutí, aby to mělo za následek finanční ztráty a nedostatek peněz. Tento nedostatek se projevoval i na dalších úrovních.

Na vědomé úrovni si klientka stále přála mít dostatek peněz, zajištěnou a šťastnou rodinu, síla a moc podvědomí však vítězila. Proto v životě neustále manifestovala nedostatek, ač se snažila o pravý opak.

 

Hlubinná terapie bude pokračovat

Po terapii klientka cítila, že si odložila velkou část zátěže, ale že celý problém ještě není vyřešen. Má pocit, že má ještě zřejmě další podvědomé programy, které by jí mohly způsobovat nedostatek peněz i nedostatek v jiných oblastech. Může to znamenat, že objevíme další řetězec událostí a minulých životů, kde budou další důvody, proč měla klientka nedostatek financí.

Přesto jsme oba vnímali tuto terapii jako zásadní průlom a začátek cesty k vyřešení problému s financemi.

V terapii budeme pokračovat. Budeme hledat další důvody, které by způsobovaly nedostatek, další programy, které mohou být v konfliktu s touhou klientky žít duchovně, ale současně přitahovat hojnost.

 

Afirmace nefungují

Jako zajímavost bych ještě uvedl, že klientka v minulosti používala nejrůznější motivační programy, opakovala si afirmace pro hojnost, ale přesto jí to nepomohlo. Znovu se tím potvrzuje, jakou sílu má podvědomí. O tom se můžete dočíst i v článku Moc podvědomí řídí i váš život, kde najdete ukázku mnoha dalších postulátů, které jsem u klientů objevil.

Nedostatek se může projevovat i na dalších úrovních, není to problém, který by se týkal pouze financí. Může to být nedostatek štěstí, přátel, vztahů, … Ať se jedná o jakýkoliv nedostatek, vždy se v podvědomí člověka odhalí nějaké důvody, které jej k přitahování a udržování nedostatku vedou.

Jak jste viděli v tomto příběhu, nedostatek peněz byl pro klientku potřebný, protože věřila, že jedině tak bude na správné cestě k Bohu.

 

Fanatismus i v tomto životě…

Jako perličku ještě mohu uvést, že klientka poznala v tehdejší matce představené ženu, kterou zná z tohoto života. Tato žena je členkou jisté náboženské sekty, snaží se přemlouvat ke vstupu do sekty všechny kolem sebe a hlavně… žije na hranici bídy. Je tedy docela dobře možné, že i ona sama si do této inkarnace přinesla to, co v jednom z minulých životů sama kázala.

 

Dva dny po hlubinné terapii… Překvapivá pointa

Na závěr mohu dodat ještě zajímavý vývoj po skončení této terapie. Klientka, která ví, že občas dělám “divné věci” – viz příspěvek Vidí nám druzí do duše? – mi ukázala pár fotografií ze svého dětství. Věří totiž, že její dlouholeté finanční problémy musejí mít základy právě někde tam. Napojil (nacítil) jsem se na její dětské fotografie a přišla mi myšlenka “Proč mě nemají rádi? Já musím být nějaká špatná!”

Klientka na to okamžitě reagovala slovy “Ano, to je moje celoživotní přesvědčení – jsem špatná, špatná holka, nezasloužím si…“. Při těchto slovech se jí začala objevovat nová somatika a vypadá to, že už víme, jaké bude téma další hlubinné terapie :-).

Výhodou je, že tato klientka je již zkušená, prošla řadou hlubinných terapií a velmi rychle reaguje a bleskově si vybavuje minulé životy. Věřím tedy, že uděláme zase kus dobré práce.

Pokračování tohoto příběhu najdete v článku Nezasloužím si být šťastná a bohatá, protože jsem špatná.

 

Pokud cítíte, že i vy si blokujete z nějakých důvodů svou hojnost a pociťujete nedostatek financí, je zde pro vás můj Kontakt.