Jak se dá odstranit migréna a bolest hlavy

V tomto příběhu přivedla matka svou dceru, kterou trápila častá migréna.

Dnes bych začal od konce… Migréna dceru trápila asi od dvou let jejího věku, matku trápila migréna už od čtyř let – tedy několik desítek let jejího života. Řešení trvalo asi dvě a půl hodiny…

Průběh terapie byl pro matku dost překvapivý. Jelikož pracuji mimo jiné i s metodou Spiritual Response Therapy (kterou jsem v ČR a SR zaváděl jako první certifikovaný učitel SRT), každému klientovi nejprve provedu řadu testů, které slouží jak k lepšímu pochopení problému, tak i k nalezení jeho nejvhodnějšího řešení. V tomto případě jsem došel k závěru, že pro to, aby zmizela migréna u dcery, je třeba provést hlubinnou terapii s matkou!

Matka chvíli odporovala, protože něco takového vůbec nečekala (asi si chtěla číst, zatímco bych pracoval s dcerou), ale pak se nechala přesvědčit. Dokonce se potom přiznala, že ji samotnou migréna trápí už od raného dětství! Tím mi potvrdila správnost předchozího testování.

Když dítě trápí bolest hlavy, může být příčina u matky

Dovolte mi zde malou odbočku. Když provádím terapii s dětmi, velmi často se ukazuje, že řešení spočívá v pomoci matce. Je to tím, že dítě a matka jsou spolu velmi silně energeticky propojeni a dítě často jako zrcadlo odráží to, co v sobě nese matka. Toto propojení je také důvodem, proč si i jako dospělí lidé často neseme různá traumata z doby před narozením – pokud matka prožila něco stresujícího, prožili jsme to s ní a okamžitě jsme to od ní jako ještě nenarozené dítě převzali!

Toto spojení matky a dítěte trvá podle mého odhadu tak do desátého až jedenáctého roku věku dítěte.

Proč matku trápila celoživotní migréna?

Terapie s matkou proběhla hladce a v jejím životě se našlo několik událostí, které s migrénou souvisely. Hlavní událostí, která byla příčinou migrény a ve které terapie skončila, bylo porodní trauma. Na tomto případu uvidíte, jak někdy i naprostá maličkost ovlivní člověku život – a to na desítky let!

Ukázalo se, že při porodu, když se klientka rodila, ji lékař hrubě uchopil za hlavičku. Palcem při tom tlačil na určité místo a tato bolest se klientce uložila do paměti. Potom stačil sebemenší podnět a migréna mohla propuknout naplno. A takto to klientka skutečně měla – už od čtyř let! A samozřejmě bolest hlavy vznikala v místě, kde lékař tlačil.

Trauma z porodu jsme tedy zpracovali tak, jak to hlubinná terapie umí – opakovaným procházením této události a uvědomováním si stále větších a větších podrobností z toho, jak porod probíhal. Klientka si postupně dokonale celý porod odžila (odtud termín hlubinná abreaktivní terapie) a veškeré s tím spojené negativní emoce, myšlenky i tělesné vjemy zmizely. Tak to má vždy v hlubinné terapii probíhat a je to známkou toho, že událost byla dobře zpracována.

Migréna u dcery zmizela “sama”

Po terapii jsme se pro jistotu domluvili na dalším setkání cca za měsíc. Měl jsem pocit, že bude třeba v práci pokračovat. To se mi potvrdilo, ale zase jinak, než jsme si původně přestavovali. Matka s dcerou se dostavila a uvítala mě slovy… “Já ale nevím, proč tu dneska jsem. Dceru ani mě už migréna netrápí”.

Příběh skončil tak, že jsme při této druhé návštěvě zjistili, že matka nutně potřebovala odblokovat ještě jedno důležité téma, což jsme udělali. Moje intuice byla spokojena :-), matka také.

 

Pokud tedy i Vás trápí migréna nebo “jen” bolest hlavy a lékaři vyloučili fyzické příčiny, věřím, že pro vás má hlubinná terapie dobré řešení. Na terapii se můžete objednat hned teď – zde je pro vás můj Kontakt.