čtení z Akáši

Čtení z Akáši – s čím vám může pomoci

Pocit toho, co je nespokojenost, je pro mnohé něčím, co nechtějí snášet, a silně touží to změnit ve spokojenost. A pocit nespokojenosti pramení z něčeho, co je uvnitř v nás skryté, ale nesnadno pojmenovatelné, jen se projevující řadou útrap a potíží.

Pomoci podle mne může i více metod, ale ode mne dostanete skrze čtení z Akáši to, co je poznaná příčina. Příčina, která se skrývá v minulosti jako program, který narušuje touhu po klidu a vyrovnanosti. Může to být celý příběh anebo jen něco, co je slovo někdy v minulosti vyřčené ve zlém úmyslu. A to mohu pro Vás objevit a ukázat.

Je tu však jeden nemalý problém, protože to od těch, které mám vnímat jako klienty, požaduje schopnost vidět sebe sama nejen jako oběti, ale i jako možné viníky – a někdy strašné a kruté. Pro někoho to je snadné, ale pro jiné to může být naprosto nepřijatelné, protože si nechtějí přiznat, že i oni jsou nositeli i vinnými projevovateli negací.

Proto doporučuji, abyste si před tím, že se rozhodnete pro čtení z Akáši, zvážili, jestli je to ve vašich duchovních i psychických silách snést a i přijmout svou možnou vinu nebo oběť. Pokud to dokážete, můžete se silně a hluboce očistit od vzpomínek, které jsou pod povrchem Vaší nespokojenosti a neklidu. Protože uzdravení se nemůže odehrát, dokud není v těle nastolen klid a pořádek. Ale neznamená to, že se v našich tělech má uklízet tak, jak se to někdy z nutnosti děje doma. Nesmí se nic vyhodit, ale jen utřídit a položit na správné místo, kde to bude jen ležet a nerušit.

Jestliže se chceme silně něčeho zbavit, dáváme tomu silnou ublíženou energii. A je to na nás, jak se nám to potom vrátí. Většinou se to děje formou nemoci těla, které se stane jakýmsi nárazníkem a nositelem výstrahy, abychom se znovu vrátili dovnitř a pořádně se podívali, co že jsme to omylem vyhodili a ono se to vrátilo pro nás nepříjemnou oklikou.

Tělo je schopné se s něčím, co je mírné a poklidné upozornění, vyrovnat, i to přežít, ale s tím, co je silné a drsné napomenutí si už tak lehce neporadí, a pokud je vítězství vybojováno pomocí léčiv, pak se stane to, že se příčina, která nebyla skrze duši uzdravena, zakonzervuje a přenese do dalšího vtělení. Kde se ale projeví o to silněji, aby už nebyla přehlédnuta jako něco, co je opravdu nevyhnutelné – tělesný handicap, nesnadné dětství, traumata, stavy nespokojenosti a trýzní duše, která volá po uzdravení.

A pak je možné se znovu ponořit do svého nitra a podívat se, co je uvnitř nepřijaté a s čím se člověk nechce nijak ztotožnit. K tomu slouží právě mnou prováděné čtení z Akáši. A to mohou být opravdu nesnadné, kruté a ponižující životy, které je ale nutné přijmout ne jako něco, co je nesprávné, ale jako to, co jen duše potřebovala projevit jako součást sebe samé, jako to, co je.

Protože součástí každé duše je i negace, ne jen pozitivní a světlá energie. A je to stejné i s Bohem, není ani černý ani bílý, je obojí a my jako lidské bytosti jej napodobujeme a neseme energie svých duší tak, aby se světlé stalo námi projevované mezi lidmi navzájem, ale abychom si i to temné v sobě dokázali přiznat a nechat si to jako součást sebe sama.

Protože kontrola nad negacemi není snadná, je to opravdu jako krocení dravých šelem, ale ne krutostí, nýbrž láskou. My se ale často neudržíme a negace neseme místo uvnitř vně. A pak následuje krutý trest ve formě napravení. Je ale nesnadné trest vnímat jako spokojený a nastoupí pocit viny a vnitřní silné rozhodnutí už nikdy nic zlého nejen nedělat, ale ani necítit.

A tím se kolo roztočí znovu, protože negace nikdy nemohou někam natrvalo zmizet, patří sem a jsou tu stejně doma jako pozitivní energie. A tak je dobré sebrat síly a rozhodnout se kolo karmy zastavit a pustit se pozpátku k tomu, co je příčina, a s tím Vám mohu pomoci.

Protože nést to, co jsou silné a krásné energie není nic, co je nutné vnímat nějak správně nebo nesprávně, ale jen tak, že cit rozhodne, co kam patří, a pak je i temnota spokojená a stává se krásnou, jako třeba noční nebe.

Tamara