váha slov

13.05.2022 Váha slov

Při kurzu Božího Slova opakovaně narážím na to, jak malou váhu lidé dávají svým slovům. Kdybych neučil a nepracoval s Božím Slovem, asi bych si to nikdy tak silně neuvědomil.

Slova touhy, lásky, úcty atd. se během kurzu někdy zcela rozplynou a z deklarované touhy po Bohu nezbude prakticky nic. A může k tomu stačit sebemenší “nepohodlí” během práce, které ale při troše snahy může být milionkrát vyváženo darem, který se člověku nabízí.

Když si pak zpětně pročítám poznámky, nestačím se divit – často totiž člověk v průběhu práce poruší to, co se mu na úplném začátku zdálo snadné a jasné. A samozřejmě si byl jistý, že ta slova, která jsem pro něj dostal, bez zaváhání naplní.

Vždy lidem říkám, že během kurzu Boží Slovo, které dostali na samém začátku naší komunikace (tedy v mailech, kterými reaguji na jejich přihlášku na kurz), získá pro ně nový a dosud netušený význam. Proto tvrdím, že Boží Slovo obsahuje mnoho vrstev a některé významy se ukážou až později, tedy pokud člověk dokáže objevit a pochopit v Božím Slově nové a dosud neviděné souvislosti.

Měli bychom tedy to, co říkáme, myslet opravdu vážně a domýšlet důsledky svých slov. Budu se snažit na to sám myslet a sledovat, jak se mi daří to naplňovat.