bytost

05.05.2022 Bytosti, nebo vědomí?

Často se setkávám se slovem „bytosti“ nebo „bytost“ ve spojení s Bohem. Ano, jsme zvyklí takto mluvit a slovo bytost používat ve spojení s duchovní komunikací.

V přihláškách na kurz Božího Slova mi lidé také relativně často píší o tom, že „Bůh je bytost“. Ve svých komunikacích jsem se na to ptal a samozřejmě dostal vysvětlení, jak to opravdu je. Samozřejmě nekomunikuji s bytostmi, ač je nazývám duchovními učiteli.

Přijímání Božího Slova znamená, že moje vědomí se spojí s vědomím odpovídajícího duchovního učitele (což není vždy Bůh, existuje určitá „dělba práce“). Můj duchovní učitel není bytost, ale pouze vědomí.

O tom, co nebo kdo je vlastně Bůh, jsem také dostal svá poučení, ale napíšu to možná někdy příště. Rozhodně to také není bytost 🙂 !