Bolest z minulosti… Mohu při hlubinné terapii uvíznout v minulém životě?

logo-hlubinna-terapieBolest z minulosti… Mohu při hlubinné terapii uvíznout v minulém životě nebo v minulosti?

Řada lidí se obává, že při hlubinné terapii může člověk „zůstat v minulém životě“ a už se nevrátit. Myslím ale, že se toho bát nemusíte… V minulosti už jste totiž dávno uvízli.

 

Proč nežijete v přítomném okamžiku?

Bolest, traumata, ublížení, pocity viny, smutek ze ztráty milovaných osob, … To vše si v sobě nesete a často na to můžete vzpomínat, kdykoliv se vám to nějakou asociací či shodou okolností připomene.

Když jste zažili něco, co vás mrzí, co si vyčítáte a za co cítíte pocit viny, může vás to trápit natolik, že tu svou část, kterou obviňujete za své chyby z minulosti, nakonec musíte ve snaze zbavit se bolesti potlačit. Zasunete starou bolest do hloubky podvědomí. A tu část své duše, která v minulosti udělala chyby, odmítnete, odvrhnete.

Tak se postupně, jak jdete životem, nevyřešená bolest hromadí a vy se dostanete do stavu, kdy nejste celiství, nesete si v sobě víc a víc potlačené bolesti a jednou se tato duševní bolest projeví i ve vašem fyzickém těle. Fyzické tělo, ve kterém si ukládáte svou bolest, postupně chřadne, podléhá chorobám a zbytečně stárne.

 

Nemoc je forma sebetrestání

Jsem přesvědčen o tom, že řada chorob je doslova způsob, jak se trestáme za svou minulost. Je to projev toho, že v sobě neseme nevyřešená traumata, která působí jako zárodky chorob. Můj učitel Robert Detzler dokonce učil (a praxe to potvrzuje), že člověk se někdy chce natolik potrestat nebo vysvobodit z bolesti a neřešitelných životních situací, že si přivodí buď nemoc, nebo úraz či tragickou nehodu.

V metodě Spiritual Response Therapy, kterou velmi často využívám, mám možnost takovéto programy, kdy si duše člověka v rámci sebetrestání „naplánovala“ nemoc, úraz nebo tragickou nehodu, vytestovat a odstranit.

 

Minulost vám bere spoustu energie

Pokud jste tedy v situaci, že si v sobě nesete nevyřešenou bolest a neuzavřená traumata z minulosti, bere vám to postupně víc a víc energie, kterou byste potřebovali tady a teď, abyste dokázali prožívat přítomný okamžik.

Proč žít přítomný okamžik a neprožívat stále dokola svou minulost? O tom se můžete dozvědět například z knih, které napsal Eckhart Tolle.

 

Eckhart Tolle a Moc přítomného okamžiku

Eckhart Tolle, kterému vděčím za mnohé, nás učí, že každá negativní emoce, kterou nedokážeme prožít v přítomném okamžiku s plným vědomím, v nás zanechá svůj energetický otisk. Zejména v dětství se s takovou situací člověk nedokáže vypořádat a to, co pociťuje jako nesnesitelné, musí potlačit. Dospělí na tom nejsou o moc lépe.

Potlačené emoce se pak probouzejí, kdykoliv se dostanete do nějaké podobně stresové situace. Postupně se k těmto emocím mohou přidávat další, až vznikne psychosomatické onemocnění.

 

Čakry a bolest z minulosti

To, že jsme uvízli v minulosti, a ztrácíme tak mnoho energie, nám může ukázat například i automatická kresba – diagnostika čaker.

Každá čakra v sobě nese nějaký odraz, stopu či otisk bolesti z minulosti, traumat, ublížení, pocitů viny, ale i lidí, kteří vám způsobili bolest – anebo kterým jste bolest způsobili vy. Některé lidi máte doslova energeticky napojené na své čakry, takže i touto cestou přicházíte o část své energie.

Automatická kresba, provedená před hlubinnou terapií a pak i po ní ukáže zřetelnou změnu. Není to samozřejmě „vědecký způsob měření“ a hodně závisí na tom, kdo automatickou kresbu provádí, ale můžeme to považovat za jedno z dalších vodítek, která ukazují, že vyřešená bolest z minulosti přináší znatelnou změnu energií v čakrách.

Při hlubinné terapii probíhá do určité míry harmonizace čaker, jinak tomu ani být nemůže.

 

Harmonizace čaker… aneb vezměte si svou ztracenou energii zpět!

Nyní už víte, že vaše minulost vám bere určitou část vaší energie. Kolik, to závisí na tom, jaké obtíže jste v životě museli překonávat.

Jak si můžete vzít svou energii z minulosti zpět?

Je třeba se dokonale vypořádat s traumaty a zpracovat svou bolest z minulosti. K tomu je hlubinná terapie neocenitelným pomocníkem.

Při hlubinné terapii se stane to, že jak procházíte minulé události, kde jste zažili nějakou bolest, trauma, ublížení (nebo jste i vy ublížili a trápíte se tím – na to nesmíme zapomínat), vnášíte do těchto událostí uvědomění z pozice svého stávajícího poznání a porozumění. Pokud jste tedy například byli týrané nebo zneužité dítě, prožívali jste tuto psychickou i fyzickou bolest podle svých dětských možností. Nerozuměli jste tomu, co se vám dělo, proč se to dělo a proč vám někdo, kdo byl ve vašich očích Bohem, tolik ubližoval.

Nevyhnutelně jste se museli stáhnout do sebe, potlačit tyto vzpomínky plné bolesti a zasunout je hluboko do podvědomí. A to proto, abyste mohli žít dál a neprožívali stále tu nesnesitelnou bolest.

Pravděpodobně jste dospěli k závěru, že je ve vás něco hodně špatného. Jinak by vám tohle všechno přeci nemohli dělat… Že to všechno může mít na váš stávající život, na vaše sebevědomí, vaši sebehodnotu a vaše partnerské vztahy zničující důsledky, je bez diskuse.

Nakonec jste se totiž ztotožnili s tím, že jste špatní a nezasloužíte si žít lépe.

 

Bolest rozpustíte tím, že do své minulosti vnesete uvědomění!

Při hlubinné terapii dojde k tomu, že na tyto události plné bolesti vzpomínáte a procházíte jimi s uvědoměním dospělejšího člověka. Máte tedy mnohem větší pochopení toho, co se stalo. Vybavíte si svou starou bolest a uvidíte ji z jiného úhlu pohledu. Tak se stane, že do ní vnesete jiné a vyšší uvědomění.

Pravděpodobně si uvědomíte, proč k týrání docházelo, jakou měl ten, kdo vám ubližoval, motivaci. Zjistíte, že to byl vlastně jeho problém, a asi jej i pochopíte. V ideálním případě sami dojdete k tomu, že tomu, kdo vás týral, nakonec s pochopením odpustíte (mj. i proto, že můžete zjistit, že i vy jste mu v minulosti ublížili a vše se dělo v rámci zákona vyrovnání).

 

Vědomé přijetí minulosti vrací energii do přítomného okamžiku

To, že se dokážete podívat na svou minulou bolest jinýma očima a pochopit nejrůznější souvislosti, udělá zázrak. Potlačená bolest a bolestivé vzpomínky se naplní „světlem vědomí“, jak by se dalo vzletně říct. Stará bolest ztratí svůj negativní náboj.

Energie, kterou jste museli vynakládat na potlačení starých neřešených bolestí, se uvolní a můžete si ji „vzít zpět“ do přítomného okamžiku.

 

Můžeme energii, kterou jsme ztratili v minulosti, nějak změřit?

Dostáváme se do oblasti, která je pro většinu lidí asi těžko pochopitelná, ale určitým způsobem testování mohu přibližně změřit, kolik procent vaší energie bylo vázáno v minulosti. Můžete to brát jen jako orientační údaj, ale důležité je, že tento test ukáže po skončení hlubinné terapie, o kolik se vaše energie uvízlá v minulosti zmenšila. Může to pro vás být jeden z možných způsobů, jak se přesvědčit o tom, že je hlubinná terapie účinná.

Hlavním měřítkem se pak samozřejmě stane váš pocit ze života, vaše schopnost žít lépe v přítomném okamžiku. Je to samozřejmě subjektivní, ale kdo to prožije na vlastní kůži, už o tom nebude pochybovat.

 

Barometr chování je další pomůcka pro měření změny

Dalším způsobem, jak můžeme vytestovat změnu, která při hlubinné terapii nastane ve vědomí, podvědomí a těle člověka, je použití tzv. barometru chování. Je to úžasná pomůcka, která mne nikdy nezklamala. Používal jsem ji původně v metodě One Brain, ale v hlubinné terapii jsem s ní udělal výborné zkušenosti a nepřestává mě udivovat, jak dokonale barometr chování funguje. Někdy se stane, že klient údaj z barometru chování nechápe. Potom se ovšem dostane do minulosti, kde se barometr dokonale potvrdí.

 

Hlubinná terapie vám pomůže tím, že:

  • Dokážete uzavřít svou minulost.
  • Osvobodíte se od starých traumat.
  • Uvolníte svou bolest, spojenou se vzpomínkami, a necháte ji odejít.
  • Přijmete zpět to, co jste od sebe odvrhli a co jste v sobě potlačili.
  • Stanete se celistvějším člověkem.
  • Vezmete si zpět svou drahocennou energii do přítomného okamžiku.
  • Odpustíte těm, kdo vám ublížili.
  • Odpustíte sobě za to, že jste i vy ublížili.
  • Zbavíte se pocitů viny.
  • Rozpustíte svá stará traumata.

Minulost už pro vás nebude přítěží, ale stane se vědomě prožitou zkušeností, zdrojem poučení a poznání. A to je důvod, proč hlubinná terapie přináší takovou hlubokou úlevu a může znamenat i významnou životní změnu.

 

Pokud se chcete i vy zbavit své bolesti z minulých událostí, je tu pro vás můj Kontakt.

 

A zde jsou dvě videa o tom, co na téma bolest a zvládní bolestných situací říká můj oblíbený Adyashanti.

What to do with painful situation (1/2)

.

 What to do with painful situation (2/2)