Nechtěné dítě – učebnicový případ z praxe hlubinné terapie

Nechtěné dítě – učebnicový případ z praxe hlubinné terapie

Toto je zestručněný příběh klientky, která se v životě dostala do složité situace – jak sama napsala, cítila se jako v bludném kruhu. Problémy se objevovaly ve všech oblastech jejího života – nedostatek financí, komplikace v práci, atd. Jak sama řekla, „už se bojím něco udělat, aby tam nebyl zase problém“.

 

Barometr chování před terapií ukazoval stav: “Strach ze ztráty, Ohrožená”

Co to znamená: „Znamená to být ohrožovaná trestem, zraněním, ztrátou nebo smrtí. Celý svět je nyní proti vám. Jasně je přítomný strach. Pochybujete o své schopnosti zvládnout ohrožení, kterému čelíte. Vytváříte negativní výsledky. Oni by si měli uvědomit, jak velmi trpíte, oni by měli vědět. A kdyby je to zajímalo, ocenili by vaše utrpení. Jak můžete být smělá, když se (znovu a znovu) stává vítězem váš oponent? Zvnitřněné ohrožení se stává způsobem vnitřního života. Všechno hodnotíte na základě toho, jakou hrozbu by to znamenalo pro vaši bezpečnost – nebo zbytek bezpečnosti, který ještě zůstal. Výsledkem toho je ochota cítit se… Přehlížená“ (to je další úroveň na barometru chování, do které by se klientka postupem času dostala).”

 

Negativní podvědomé programy – postuláty klientky

V rámci úvodního rozhovoru jsem klientce poskytl řadu informací o tom, co se děje v jejím podvědomí. Například to, že vůbec nechce dělat svou práci, protože pro ni znamená „nesvobodu a bezútěšnost“. Bylo to v souladu s tím, co pak klientka řekla…

Když o své situaci klientka hovořila, vyšly najevo různé její podvědomé programy. Například tyto:

 

„Už to nezvládám.“

„Tu práci musím dělat, protože bychom nepřežili.“ (porovnejte s dalším barometrem chování – viz níže!)

Nejsem schopná dělat nic.

„Jako bych se propadala.“ (porovnejte také s barometrem chování – viz níže!)

 

Nakonec jsme z rozhovoru získali téma, na kterém si paní přála pracovat: „Tohle musím zvládnout já sama, ale už prostě nemůžu.

 

Na toto téma barometr chování ukázal, že se klientka cítí „Odloučená, Morbidní, Nemocná“.

Co to znamená: „To znamená nezdravý mentální nebo fyzický stav. Pochází z latinského kořene slova, znamenajícího chorobu. Dalším významem je umírající tělesné tkanivo. Spojili jsme vícero definic morbidního, abychom vytvořili svoji vlastní – myšlenky na smrt a umírání. Přirozeným důsledkem dlouhotrvající deprese a melancholie je zabití sebe sama nebo někoho jiného. Tento zvnitřněný stav je rozhodně na dně emocionální propasti. Kam jinam byste se mohla dostat než k uvědomění, že jste byla… Opuštěná“ (to je další úroveň na barometru chování, do které by se klientka postupem času dostala).

 

Hlubinná terapie míří přímo na cíl – nechtěné dítě

Po rozboru situace klientky a vytestování řady dalších informací, které měly pomoct nejen s terapií, ale s celkovým uvědoměním klientky, co se vlastně děje v jejím podvědomí, jsme zahájili vlastní hlubinnou terapii.

Hlubinná terapie, pokud se provádí dostatečně tvořivě, pomáhá odhalit spoustu negativních podvědomých programů, které se „prozradí“ ve formě tzv. postulátů – tj. různých prohlášení, která se zdají klientce naprosto pravdivá. Je to dáno tím, že tyto postuláty si klientka opakuje velmi dlouho, takže je považuje za dané a nevidí jinou možnost (nemá volbu). Současně se tak v začarovaném kruhu sama utvrzuje v tom, že to ani jinak být nemůže.

Šikovným vedením klientky se mi podařilo získat značné množství postulátů, zde je ukázka některých z nich. Všimněte si jednoho společného znaku těchto programů – to, že je člověk zevšeobecňuje a nevidí žádné jiné řešení (tomu říkáme, že nevidí, že má volbu):

Nikdo mi nepomáhá.“

„Zlobím se, protože jsem na všechno sama.“

„Jako bych se propadala dolů.“ (to zase ladí s předchozím barometrem)

„Připadám si odstrčená.“

NIKDO mě nemá rád.“

Nikdo o mě nestál, nikdo mě nechtěl.“ (zde už začínalo být jasné, že budeme řešit případ nechtěného dítěte).

„Jako bych tu neměla být. V hlavě mi to křičí ´kluk´“.

 

Nechtěné dítě – před svatbou to není správné…

Další průběh terapie nebudu podrobně popisovat, jen velmi stručně – klientka se dostala do období, kdy byla v matčině lůně. Vyslechla hádku rodičů (kteří v té době ještě nebyli manželé), ve které vyšlo najevo, že nechtěli mít dítě tak brzy (“sliboval jsi, že si dáš pozor!”). Kromě toho se do hádky zapojila i babička, která jim vyčetla, že “mít dítě před svatbou je nepřípustné.” Ale když už se to stalo, tak “by to aspoň měl být kluk, ne holka!”

Klientka si tedy již v těhotenství uvědomila, že na světě nebude vítaná, a vytvořila si program „Všichni se na mě zlobí“ (což se jí v dospělosti naplnilo a dovedlo ji to až ke mně).

Dále se od toho odvíjela celá řada dalších podvědomých programů, jako například:

Všichni se na mě zlobí, že po nich něco chci, že je otravuju.“

„Strašný pocit, že všechny jenom obtěžuju a otravuju, NIKDY nebudu dost dobrá.“

Nikdy se jim nezavděčím.“

„Nejsem kluk, nejsem jako … (jméno kluka) …, ten je lepší.“

Nikdo o mě nestojí.

Strašně mě zklamali.

 

Hlubinná terapie přinesla velkou úlevu, problém “nechtěné dítě” vyřešen

Po skončení hlubinné terapie, kdy si klientka tuto událost z období před narozením opakovaně prošla, aby se zbavila negativního náboje, který v události byl, se jí velmi ulevilo.

Hrozně se mi ulevilo!! Teď mám pocit, že už to zvládnu. Už vím, proč jsem se snažila vždy spoléhat jen sama na sebe. Už se na ně nezlobím. Mají mě rádi, ulevilo se mi.

 

Po skončení každé terapie zkouším, jak klienti reagují na své původní podvědomé programy. U této klientky jsem tedy vyzkoušel, jak se bude cítit, když si bude opakovat nahlas svou původní větu „Tohle musím zvládnout já sama, ale už prostě nemůžu.

Klientka na to řekla: „Tohle se mě netýká. Zvládnu to.

Kontrola na barometru chování ukázala výsledný stav klientky: „Sebejistá, Hrdá“.

To znamená: „Znamená to cítit potěšení nebo satisfakci za něco, co se považuje za čestné nebo chvályhodné pro vlastní já. To není pýcha. Hrdá je pocit, uvědomění si v daném momentu, že jste dosáhla něčeho, co jste chtěla dosáhnout, způsobem, jakým jste toho chtěla dosáhnout. Jednání navenek způsobuje, že se každý cítí dobře. Jste hrdá na svůj výkon, lidé, které to zajímá, jsou hrdí na vás. Vaše radost z dosáhnutého cíle je taková, že se dostáváte přímo do… Mající štěstí.“ (to už je další stupeň na barometru chování).

 

Nechtěné dítě napsalo mail 🙂

Po terapii mi klientka napsala mail:

Dobrý den pane Kaisere, nejdřív Vám chci za všechno poděkovat. Včera po cestě domů jsem začala být dost unavená, večer už opravdu hodně. Spánek sice nic moc, ale dnes mám energie jako už dlouho nePřestala jsem být podrážděná, a jak jste včera říkal, při některých situacích jsem se zarazila, vybavila jsem si věty, co bych normálně řekla a jak reagovala – ale přitom, jako by to v minulosti byl někdo jiný… nevím jak jinak to popsat, prostě jako by mi ta situace teď nevadila, nedotýkala se mě tak mocZkrátka je mi dobře a jsem v klidu.

Jak se vám taková změna pocitů klientky líbí? A všimněte si síly postulátů – to, čemu klientka plně věřila a co považovala za vlastní před hlubinnou terapií, je nyní nahrazeno něčím zcela novým, co více odpovídá jejímu vlastnímu já. Klientka se tedy osvobodila od negativních postulátů a nyní má možnost volby, jak na různé situace bude reagovat. Nebude už tedy ve vleku postulátů, které jí dosud žádnou volbu nedávaly. A to je vše…

Celé kouzlo hlubinné terapie tedy působí tak, že člověk pochopí příčinu a zdroj svých negativních přesvědčení, tím se jich zbaví. Zážitek z hlubinné terapie si klient plně pamatuje, ale už pro něj není zdrojem žádného stresu – změní se na prožitou a plně zpracovanou a přijatou zkušenost.

 

Pokud i vy tušíte, že jste třeba nebyli na tomto světě vítáni, a ovlivňuje to negativně váš život, můžete to snadno a jednou provždy vyřešit. Zde je pro vás můj Kontakt.