alergie na kouř

Jak jsem se zbavil alergie

logo-hlubinna-terapie

Jak jsem se zbavil alergie díky čtení z kroniky Akáša

Tento můj příběh je ukázkou toho, jak může pomoct poznání a pochopení minulých životů pomocí metody čtení z kroniky Akáša. Spoustu lidí trápí zjara alergie. Mně se letos objevila také, ale nebyla to senná rýma, jak se někdo mohl domnívat. Po práci s klienty, která je celkem náročná, protože se mi lidé stále svěřují se svými trápeními, hledám relaxaci v přírodě a při sportu.

Klienti, kteří mne navštívili v prvních měsících letošního roku, mne často zastihli s hromadou posmrkaných kapesníků… Prostě se něco stalo a začal jsem trpět alergií. Tušil jsem, že to musí být alergie, ale problém byl, že jsem nemohl přijít na to, co mi ji způsobovalo.

 

Alergie na smog v Olomouci? Nebo snad na klienty??

Moje alergie se projevovala neustálým smrkáním a kýcháním. V noci jsem špatně spal, protože jsem nemohl dýchat. Vypozoroval jsem, že se mi to stane vždy po návratu z přírody, a to v neděli večer. Alergická reakce pak trvala zhruba do středy (a to už se blížila další neděle a vše se mohlo opakovat).

Testoval jsem, jestli mám alergickou reakci na znečištěné ovzduší v Olomouci, na prach, na práci a… ano, dokonce i na klienty. Stále jsem nemohl najít příčinu.

 

Alergie souvisela s nedělními táboráky

Pak jsem si uvědomil, že by alergie mohla souviset s tím, že si v neděli v přírodě rádi uděláme táborák. Nejhorší reakci jsem míval, když jsem třeba do ohně dal spálit byť i jen malý plastový sáček nebo obal. Tak jsem se postupně dopracoval k tomu, že mám asi alergii na kouř z ohně.

 

Alergie vznikla v minulém životě – co ukázalo čtení z Akáši

Robert Detzler, můj učitel SRT, nás vždy učil, že alergie má příčinu v minulém životě, kdy nám bylo v souvislosti s alergenem ublíženo, nebo jsme dokonce zemřeli. Potřeboval jsem tedy najít, zda i já jsem někdy zemřel v souvislosti s ohněm.

Požádal jsem tedy svou ženu Tamaru, aby se mi „podívala“ do minulých životů a našla příčinu problému. Tomuto způsobu léčení říkáme čtení z kroniky Akáša, někdy také čtení z Knihy Života nebo čtení akašických záznamů. A zde je to, co objevila…

 

Upálení partnerky v minulém životě

V minulém životě se objevil následující příběh… Žiju v malé komunitě lidí, snad v nějaké sektě. Naše bydlení je vzdálené od ostatních měst, téměř na samotě. Je to komunita nebo kmen asi pouze 50 až 70 lidí, ne větší. Jsou to běloši, možná v oblasti dnešního Německa. Doba je asi středověk. Žijeme asketickým životem, straníme se civilizace. Všichni chodíme v černém oblečení. O všem v naší komunitě rozhoduje jediný člověk, který má neomezenou moc. Žijeme v jednoduchých domcích, které jsou postaveny do kruhu. Uprostřed kruhu je nevysoká vyvýšenina, jen pahorek pár metrů vysoký, nahoře plochý.

Na pahorku je ohromná hranice poskládaná z polen a také ze spousty suché trávy nebo rákosu. Není to dřevo, spíše travina, ze které jsou vyrobeny otepi. Uprostřed stojí moje (stávající) žena a (stávající) dcera. Jsou ještě živé, jsou tam k něčemu přivázané. Oheň je upaluje a já klečím před hranicí. Za ramena mne drží onen mocný muž (můj nevlastní otec v tomto životě), který mi nedovolí se pohnout. Musím se dívat na smrt svých milovaných.

Upálení mělo být formou trestu za to, že moje žena a dcera žily relativně volnomyšlenkářsky, což se vůdci naší sekty nelíbilo. Bylo zvykem, že všichni v komunitě podléhali jen jemu. Moje žena a já jsme se měli rádi, chtěli jsme žít po svém. Tím jsme nezapadali do komunity, vytvořili jsme si „vlastní svět“. Provinili jsme se tak proti zvyklostem.

Žena měla už nějaký čas obavy, že se něco stane, ale neměli jsme kam odejít. Svěřovala se mi se svými obavami, úzkostmi, strachy. Já jsem to sice trochu cítil také, ale cítil jsem se také vázán komunitou. Byl jsem k ní také silně citově připoután – byl jsem totiž vázán sliby a závazky, věrností. Nedokázal jsem si představit, že bych se z těchto omezení vysvobodil.

Trest upálení byl mimo jiné zaměřen na to, aby udržel v sektě bázeň a poslušnost lidí.

 

Všude se valí dým, já to nedobrovolně sleduji. Slyším nářek a křik manželky a dítěte, vnímám obrovský vnitřní konflikt – chtěl bych tam běžet a pomoct jim, ale současně se nemohu pohnout, ten muž mě drží a já vůči němu cítím podřízenost a poslušnost. Tento rozpor mě téměř trhá na kusy.

Cítím pach kouře a spálených těl, jsem jím úplně prosáklý, nemohu před ním utéct. V každé buňce těla cítím tento kouř, snažím se téměř nedýchat, abych ho necítil. Bráním se hlubokému dýchání…

 

A to je asi vše. Snad vás zaujme, že od dětství jsem měl diagnózu „dýchací porucha obstrukčního typu“, takže jsem měl neustálé problémy s dýcháním. V dětství jsem měl nekonečné rýmy, kterých jsem se nakonec zbavil až po dvacítce díky šikovné homeopatce.

 

Pochopení zážitku z minulého života mi pomohlo – alergie je pryč

Čtení z kroniky Akáša plní více rolí – pochopení příčiny problému na vědomé úrovni, ale v závěru čtení žádáme o vyléčení problému, situace, vztahu atp.

U mne se to podařilo dokonale – problémy s rýmou a alergickými reakcemi jsou pryč. Pochopení drastického zážitku z minulého života mi tedy velice pomohlo. Následující víkendy jsem svou odolnost vůči kouři otestoval, dokonce jsem se odvážil zkusmo spálit kousek plastu. Vše v pořádku.

Pokud se někdy setkáme, je téměř jisté, že mě opět uvidíte bez krabice kapesníků.

 

Odstraňování alergií není mou specialitou a nemám s ním až tak bohaté zkušenosti. Pokud ale hledáte pomoc, budu rád, když vám s hlubinnou terapií nebo SRT pomohu alespoň tak dobře, jako bylo pomoženo mně. Můžete se na mě s důvěrou obrátit. Nebo si můžete rovnou napsat Tamaře o čtení z kroniky Akáša i pro sebe!