Úvod – hlubinná terapie PLUS & Spiritual Response Therapy

logo-hlubinna-terapie

Tuto terapii také nazývám “léčení přítomnosti vědomým přijetím minulosti”.

Nesprávné fungování psýché může dalekosáhle poškodit tělo, stejně jako může naopak tělesné utrpení postihnout duši; neboť duše a tělo nejsou nic odděleného, je to spíše jeden a tentýž život.” – C. G. Jung

Nemáte-li úspěšnou minulost, není to důvod, abyste neměli úspěšnou budoucnost” – Theodore Dreiser

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.” – Albert Einstein

Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti.” – Jan Procházka

Minulost musí hovořit, my musíme naslouchat. Dřív nenalezneme my ani ona žádný klid.” – Erich Kästner

Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.” – Čínské přísloví

Za své poslání považuji pomoc lidem zbavit se (někdy zdánlivě neřešitelných) trápení, traumat a bolestí z nedořešené minulosti nebo z neuspokojivých mezilidských vztahů.

Hlubinná terapie a Spiritual Response Therapy jsou k tomu opravdu skvělými nástroji. Více o mé praxi a zkušenostech z nejrůznějších alternativních metod pomoci najdete v rubrice O mně.

Možná máte celou řadu otázek a nejasností. Odpovědi na ně najdete v rubrice Otázky – hlubinná terapie.

Hlubinná terapie je neodmyslitelnou součástí mé práce mnoho let – jako terapeut jsem začal působit už v minulém století, jako lektor až ve století tomto.


Hlubinná terapie – příběhy ze života

Pokud Vás zajímají zkušenosti z praxe hlubinné terapie, pak se seznamte s Příběhy mých klientů z praxe.


Minulé životy – fantazie nebo skutečnost?

Návrat do minulých životů lidi fascinuje, přitahuje a vzrušuje. Já osobně na otázku, zda minulé životy skutečně existují, odpovídám ano. A mohu zodpovědně říct, že hlubinná terapie opravdu velmi účinně pomáhá (lidem, ale i zvířatům, se kterými občas pracuji). Přesto pro úspěch hlubinné terepie není třeba v existenci minulých životů věřit. To, co se nám při terapii vybavuje jako “minulé životy“, je hlavně nutné důkladně zpracovat, a zbavit se tak všech negativních vlivů, kterými tato minulost doposud ovlivňovala naši přítomnost. Nejsilnějším argumentem pro mne je to, že hlubinná terapie má praktické výsledky!


Hlubinná terapie není jen technika, je to také umění

Hlubinná terapie není zdaleka jen navracení do minulosti. Když člověk pronikne do jejích tajů a je dostatečně zkušený, může lidem pomoct i na mnoho jiných způsobů. Spoustu zkušeností získává budoucí terapeut i prací na sobě samém.

Někdy nás hlubinná terapie zavede do oblastí, které jsou hodně daleko za hranicemi běžného uvažování. Jen malý příklad: S klienty mohu pracovat osobně, ale také prostřednictvím jiné osoby – tedy na dálku přes “médium”. Kromě toho mohu pracovat i s dušemi zemřelých lidí (tzv. přivtělené duše, nebo též zbloudilé duše), jak se dočtete například v příběhu Vina za smrt dítěte. Vyřešit si vztah s někým, kdo již zemřel, je pro běžného člověka neřešitelné, ale já Vám s tím mohu pomoct.


Minulé životy – prožít, poučit se… a zapomenout

Čím jsem byl v minulém životě? Já sám veškeré vybavené zážitky z minulých životů po terapii v klidu zapomínám. Stačí mi, že si z hlubinné terapie odnesu pozitivní výsledek. Nechci se upínat na to, čím jsem možná byl v minulém životě.


Nebezpečí identifikace s minulými životy

Číhá zde totiž jedno nebezpečí (a je to velmi rafinovaným projevem ega, jak o něm píše Eckhart Tolle v knize Nová země). Znám pár lidí, kteří se po návratu do minulého života doslova upnuli na to, čím (možná) byli. Identifikovali se s něčím, co si nemají šanci spolehlivě ověřit. Pak si donekonečna mohou posilovat své ego: „My, co jsme žili v Atlantidě…“ a následuje pyšný výčet nějakých zázračných schopností.

Tak se může stát, že se tzv. minulý život stane zdrojem pýchy v současnosti. Jenže co z toho? I kdybych byl v minulém životě faraonem, nyní musím žít tady a teď a věnovat se této inkarnaci.

Je hlubinná terapie úspěšná, jen když se podaří návrat do minulých životů?

Určitě ne. Když s klientem začínám pracovat, obvykle najde dostatek traumat a stresových zážitků v tomto životě. Ty je třeba zpracovat (vyčistit, odblokovat, odauditovat) nejdříve. Někdo nemusí být připraven a schopen hned při první terapii „skočit“ do minulého života, a není to vůbec na závadu. Odblokovat traumata z minulosti, z dětství, z porodu nebo z prenatálního života, to samo o sobě přinese člověku obrovskou úlevu a změnu v životě. Nicméně je pravda, že zkušenější klient, který již prošel několika audity, může hned na začátku terapie “skočit” do minulého života a přeskočit veškerá traumata z tohoto života. S takovým klientem se také pracuje rychleji a čas potřebný na hlubinnou terapii se zkracuje.

Jak to, že nás minulost může negativně ovlivňovat?

Ať je to jak chce, nakonec nám jako živým bytostem jde vždy hlavně o přežití. Jakmile se dostaneme do situace, která naše přežití ohrožuje (přesněji řečeno: my to tak vnímáme!), dostaneme se do tzv. stavu zúženého vědomí – vše nepodstatné jde stranou a naše pozornost je zaměřena pouze na záchranu života. To má jednu zvláštní vlastnost – ve stavu ohrožení přežití se aktivují všechny obranné mechanismy, podvědomí se plně otevře a se značně zvýšenou intenzitou zaznamenává všechny informace o tom, co prožíváme. Veškeré naše myšlenky, pocity, tělesné projevy, hlasy a zvuky, vůně atd. se zaznamenávají přímo do podvědomí, aniž bychom je měli možnost jakkoliv filtrovat, zpracovat či si je uvědomovat. Hlubinná terapie je pravým opakem tohoto procesu. Podvědomé bloky vynáší do vědomí, a tak je zbavuje jejich mohutné síly a schopnosti nás negativně ovlivňovat.

90 % všeho, co děláme, je řízeno podvědomím a vzpomínkami – asociacemi

Celých devadesát procent všeho našeho chování, rozhodování a prožívání je řízeno podvědomím! Má to mnoho dobrých důvodů – pořád jde o zajištění přežití. Současně je v tom ale kámen úrazu – staré záznamy našich traumat se nekontrolovatelně vynořují z podvědomí (říkáme tomu asociace neboli asociativní schopnost naší paměti), aby nás chránily před dalším ohrožením života. Proto se v určitých situacích cítíme vždy podobně, ač to někdy nedává smysl. A tyto naše asociace a nevědomě se vynořující minulost jsou příčinou spousty psychických a psychosomatických potíží. Jakmile se určité podvědomé programy nastartují (tzv. restimulace), nemusí už nikdy přestat působit, dokud se nezpracují hlubinnou terapií.

Ochrana přežití nám často způsobuje psychosomatické problémy

To, co nás mělo kdysi chránit před opakováním ohrožujících zážitků, se v přítomnosti může stát zdrojem problémů. Někdy stačí velmi málo – zaslechneme nějaký povědomý zvuk, ucítíme vůni známou z minulosti, potkáme člověka, který nám nějak vzdáleně připomene někoho, kdo nám ublížil… Takových situací prožíváme denně spousty a jde jen o to, zda v našem podvědomí dojde ke spuštění nějaké obranné reakce. Pokud ano, může vzniknout třeba i dlouholetý problém.

O tom, jak se vliv minulosti projevuje v naší přítomnosti a jak se s tím umí hlubinná terapie vypořádat, píši v Příbězích.

 

Rád odpovím na Vaše otázky

Pokud máte nějaké otázky, zkuste nahlédnout do rubriky FAQ nebo mi napište na Kontakt. Na 100 % Vám odpovím.