Radikální odpuštění a rakovina…

logo-hlubinna-terapieRadikální odpuštění a rakovina… aneb Nedokážete odpouštět? A víte, co na to říkají lékaři?

Hlubinná terapie je jednou z cest, jak se můžete dopracovat k odpuštění (někomu druhému, nebo také sobě). Odpuštění je pro naše duševní i fyzické zdraví zásadní – a už na to přišla i oficiální medicína. Jak jsem se zmínil v rubrice O mně, studuji metodu Radikální odpuštění a chci se stát jejím certifikovaným učitelem. Můj učitel Colin Tipping mě inspiroval k napsání tohoto článku.

Na stránkách Christian Broadcasting News se objevily informace, které jsou Colinu Tippingovi, autorovi metody Radikální odpuštění, známé již řadu let. Nyní jsou tedy potvrzeny i oficiální lékařskou vědou.

 

Neodpuštění a pozice oběti

Lidé často uvíznou v pozici, kdy se cítí jako oběť. Oběť rodičů, nadřízených, společnosti, špatných zákonů, imigrantů a kdovíčeho ještě. Odpuštění pomáhá dostat se z této pasivní pozice, kdy člověk trpí, do pozice, kdy si bere zpět svou sílu, svou energii, kontrolu nad svým životem. Radikální odpuštění to dělá ještě neskonale rychleji než tzv. “klasické” neboli “běžné” odpuštění, které ovšem málokdy funguje.

 

Neodpuštění je nyní v medicině klasifikováno jako nemoc

Podle Dr. Stevena Standiforda, vedoucího chirurga v Cancer Treatment Centers of America neochota nebo neschopnost odpustit způsobuje lidem nemoci a udržuje je v nich. S tímto vědomím se nyní začíná terapie odpuštěním využívat pro řešení nemocí, jako je například rakovina.

Ze všech pacientů s rakovinou jich 61 % má problémy s neodpuštěním, z nichž je podle výzkumů, které provedl Dr. Michael Barry, více než polovina opravdu závažných. “Držet v sobě negativní emoce, hněv a nenávist, vytváří stav chronické nervozity,” řekl. “Chronická nervozita produkuje velmi předpověditelně nadměrné množství adrenalinu a kortizolu. To vyčerpává produkci přirozených zabijáckých buněk, což jsou pěšáci v boji proti rakovině,” vysvětluje Dr. Barry. Podle něj je prvním krokem k odpuštění to, že si uvědomíme, jak moc nám samým odpustil Bůh.

Když člověk odpustí opravdu ze srdce – což je zlatý standard, který vidíme v Matoušovi 18, odpuštění ze srdce – zjistí, že dokáže objevit pocit klidu a míru. Naši pacienti to často popisují jako pocit lehkosti,” řekl.

Dr. Barry dále řekl, že většina lidí si neuvědomuje, jak velkým břemenem jsou hněv a nenávist, dokud se jich nezbaví.

“Je důležité řešit emocionální zranění a poruchy, protože mohou omezovat účinek léčení, nebo dokonce něčí ochotu takové léčení vůbec podstoupit,” vysvětluje Standiford.

Tato skutečnost platí pro každého, ne pouze pro pacienty s rakovinou. To, co se stalo před časem v Jižní Karolíně, je toho svědectvím. Ukázalo se zde celému světu, co může dokázat trocha odpuštění pro vyléčení celé komunity.

Colin Tipping k tomu dodává:

Nechci se pořád opakovat jako zaseklá gramodeska, ale musím znovu a znovu opakovat, že Radikální odpuštění aplikované na jakékoliv situace, působící stres, vám pomohou zbavovat se toxické energie. Také vám velmi doporučuji používat jako první pomoc následující čtyři věty, které si můžete opakovat, jakmile se stane něco, co vás rozčílí:

  1. Podívejme, co jsem si vytvoři(a)!
  2. Uvědomuji si své pocity a své posuzování (odsuzování), a přesto se mám stále rád(a).
  3. Jsem ochoten(na) vidět dokonalost v této situaci.
  4. Volím si MÍR.

Je úžasné, jak toto dokáže ihned transformovat celou situaci.

Poznámka: K plnému pochopení Radikálního odpuštění je dobré znát i jeho předpoklady a východiska a proniknout do jeho filozofie, ale o tom si povíme třeba až na některém  z kurzů…

Tolik tedy k odpuštění… Pokud i vy cítíte, že jste stále nedokázali odpustit někomu druhému nebo sobě, případně si uvědomujete, že se cítíte jako oběť, pak je zde pro vás můj Kontakt.