Boží Slovo je dar

22.02.2023 Příběh zájemkyně o kurz

Přijímám už několik let dar Božího Slova. Co ale za takový dar jako člověk mohu nabídnout? Podle mě není v mých silách takový dar plně vyrovnat, ale určitě mohu nabídnout úctu k Bohu a také ochotu řídit se Božím Slovem. Není to žádná oběť, jak si někdy lidé s obavami myslí. Žít v souladu s Bohem je to nejlepší, co mohu udělat sám pro sebe. Takže je to vlastně uzavřený kruh a vždy z toho vycházím jako ten obdarovaný.

 

Příběh, který se občas opakuje…

Tohle je pro mě smutný zážitek, který nebyl první.

Klientka projevila zájem o kurz Božího Slova. V takovém případě vždy žádám o Boží Slovo, protože člověk, který se o kurz uchází, musí projít určitým výběrovým “kolečkem”, ve kterém už vlastně začíná jeho učení.

Klientka napsala: “Chtěla bych se naučit léčit pomocí duše a Božího daru.”

Práce a život s Božím Slovem samozřejmě není zdaleka jen “léčení” a už vůbec ne léčení “pomocí duše”. To byl můj okamžitý pocit, který se následně potvrdil. První Boží Slovo hned začalo s výukou, jak jinak… Znělo takto:

“Já jsem Bůh. Vyžádala sis kurz Božího Slova, ale tvá motivace není správná. Věz, že život v Bohu je neskonale víc než léčení. Úkolem ti je vážit svůj vztah k Bohu.”

Můj prvotní pocit byl tedy potvrzen, ovšem Boží Slovo vždy vyjádří pravdivě a naprosto přesně, co je třeba sdělit. Boží Slovo má mnoho typických vlastností a jedna z nich je, že nic nechybí a nic nepřebývá – každé písmenko v Božím Slově je prostě nezbytné a nesmírně důležité.

Čekal jsem tedy, co odpoví zájemkyně o kurz… Dlouho se neozývala, a tak jsem se dotázal, zda to snad vzdává. Napsala: “Nevzdávám nic, jen zpracovávám Boží Slovo. Zájem o kurz mám stále a veliký… Naučit se naslouchat a vnímat tuto sílu je úžasný  dar… Hledám tedy spojení s Bohem a toužím nechat se Jím vést ve svém každodením životě.”

Odpověděl jsem asi takto: “Boží Slovo Vám samozřejmě pomůže léčit sebe, rodinu i druhé. Ale jde o to, že Bůh Vás také povede, abyste žila v souladu s Ním. A to je ten život v Bohu. Je pouze na Vás, abyste posoudila, zda “to stojí za to”. Zdálo by se, že ano, ale divila byste se, kolik lidí se toho bojí. Já věřím, že soulad s Bohem, s Božím řádem, je to nejlepší, co lze vůbec v životě udělat. Rozhodnete-li se tedy, napište, pak požádám o další Boží Slovo pro Vás.”

Následovala odpověď klientky: “Jsem pevně rozhodnutá žít v souladu s Božím plánem. Prosím, požádejte znovu.”

Byl jsem za takovou reakci rád a odpověděl jsem: “Zní to odhodlaně 🙂 Určitě je to dobrý začátek, požádám tedy o Boží Slovo: 

Já jsem Bůh. Vykonala jsi důležitou vnitřní práci. Kurz ti bude zdrojem mnohého poznání.”

V tu chvíli jsem měl opravdu radost, že se to takto vyvinulo, zdaleka ne každý totiž dostane ke kurzu svolení. Někdo nevydrží ani první mini zkoušku – první Boží Slovo, kde se objeví třeba jedna jediná otázka. Bez svolení nemohu studenta či studentku přijmout – právě proto, že se řídím Božím Slovem.

 

A teď se to zvrtne…

Takže potud příběh veskrze pozitivní a radostný. Nastal čas vystavit fakturu, na které mám vždy “Kurz Božího Slova”. Paní projevila přání, abych fakturu vystavil na její firmu a udělal to nějak, aby to FÚ uznal. Firma se zabývá něčím, co s terapiemi či poradenstvím naprosto nesouvisí (představte si třeba něco jako zámečnictví). Napsal jsem, že na faktuře nebudu uvádět nic, co není pravda. Paní reagovala: “Šlo by na fa napsat něco jako  poradenstvi nebo konzultace osobního rozvoje? Takto mi to FÚ nebude asi tolerovat.”

Práce a život s Božím Slovem mě naučily vycítit, když něco není v pořádku, takže jsem hned reagoval: “… na faktuře mám vždy kurz Božího Slova… Žití v Bohu mj. žádá, aby byl člověk naprosto poctivý, tak bychom neměli začínat Vaše učení podfukem nebo polo-podfukem. Souhlasíte?”

Odpověď: “Chtěla jsem ten název jen přizpůsobit jazyku a chápání FÚ, ať nemám s nimi nějaké daňové problémy.”

Už se blíží závěr, vydržte. Jak myslíte, že to dopadne?

Vystavil jsem fakturu na Kurz Božího Slova, ale vrtalo mi to hlavou, a tak jsem ještě napsal jeden mail: “… já tomu všemu rozumím. Dovedla jste mne k tomu, že se zeptám na Boží Slovo, a tím bude vše jasné. Tak schválně, co přijde:

Já jsem Bůh. Je čestné platit kurz jen ze soukromého.

No a to je pro Vás jedna z prvních ukázek žití v Bohu. Můj pocit mne tedy nezklamal. Bůh k těmto věcem dává člověku svobodnou vůli, ale když jednáme v rozporu s Božím Slovem, vytváříme si tím tíhu (to je termín, užívaný Bohem – vše, co píšu, je ověřené, nic si nevymýšlím)…”

 

Jak to dopadlo?

No a tady příběh končí. Uplynula celá řada týdnů, klientka přestala reagovat na maily, fakturu neuhradila. A tak se mi opět vybavilo to, co jsem psal už kdysi – příspěvek o tom, jak malou mají váhu slova, která lidé vypouštějí, ale nedomýšlejí. A také o tom, že kurz Božího Slova je opravdu nabídnutý dar, který tato paní tak snadno promarnila.

Nepochopila vůbec, že dar Božího Slova nelze penězi vyvážit, takže nějaká pofiderní úspora na daních je naprosto zanedbatelná. Současně paní promarnila svou zcela první učební lekci – vždyť bylo řečeno hned v prvním Božím Slově, že “Kurz ti bude zdrojem mnohého poznání.” Já osobně bych si řekl – super, hned jsem se naučil, co je a co není v souladu s Bohem…

Takže tento příběh skončil velkým nepochopením toho, co mohla paní získat pro svůj život i pro dobro spousty lidí kolem sebe.

Také se ukázalo, jak vážně myslela svá slova: “Jsem pevně rozhodnutá žít v souladu s Božím plánem.” Musím se přiznat, že toto není první příběh tohoto druhu, ale vždy se s tím těžko smiřuji. Vidím v tom celém proces učení i výběru. Zdálo by se, že výběr proběhl úspěšně po druhém Božím Slově, ale tak to není – tím nic neskončilo, byl to pouze první mikro-krůček k něčemu nepředstavitelně většímu, co mělo následovat.

 

Co se z tohoto příběhu může naučit zájemce o kurz Božího Slova?

Co bych z toho všeho vyvodil pro toho, kdo také uvažuje o kurzu Božího Slova?

Pamatujte, že Vaše slova vůči Bohu budou brána mnohem vážněji než slova někoho, kdo v Boha nevěří, nikdy by neměl zájem o kurz a celé by to považoval za nesmysl.

Pokud ale projevíte touhu nechat se Bohem vést a pak Jeho vedení a učení odmítnete, myslím, že to pro Vás má úplně jiné a podstatně vážnější důsledky. V duchovní práci se vždy hodnotí čistota a upřímnost Vašeho záměru!

S radostí oznamujeme, že je opět možné objednávat si čtení z kroniky Akáša - viz menu Objednávky a ceníky. Tamara a Pavel Kaiserovi